Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kursintroduktion – 2fe055/2fe035:1  Kursmål  Innehåll  Examination  Litteratur  Schema/moment  Lärare: Petra Andersson, Roger Stokkedal, Göran Stöth.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kursintroduktion – 2fe055/2fe035:1  Kursmål  Innehåll  Examination  Litteratur  Schema/moment  Lärare: Petra Andersson, Roger Stokkedal, Göran Stöth."— Presentationens avskrift:

1 Kursintroduktion – 2fe055/2fe035:1  Kursmål  Innehåll  Examination  Litteratur  Schema/moment  Lärare: Petra Andersson, Roger Stokkedal, Göran Stöth Gäster: Maria Björklund, Maria Huge-Brodin, Gregory Johnson, Pär Aspengren, Prof. Izak BENBASAT.

2 Kursmål – 2fe055/2fe035:1  ingående redogöra för distributionstrukturer och leveransservice  redogöra för och klassificera aktörerna i transportbranschen  förklara IT som möjliggörare i distributionskanaler  redogöra för och analysera miljöaspekter relaterade till logistiksystemet  applicera transport och logistikrätt med fokus på Incoterms  tillämpa säkerhetslagerdimensionering och avancerad lagerstyrning  identifiera och kritiskt diskutera frågeställningar och situationer inom ett avgränsat teoriområde knutet till distribution

3 Innehåll  distributionsstruktur; definitioner, lagerstrukturer, fysiska flöden, beslutspunkter, ordersystem/leveransservice  transportbranschen; utbud, produktion, utveckling, infrastrukturfrågor  grundläggande transport och logistikrätt, användandet av Incoterms  miljöaspekter i förhållande till logistiksystemet  beskrivning av marknadskanaler och dess aktörer/rollfördelningen mellan aktörer

4 Innehåll  Genomgång av beräkningsmodeller för flödesanalys i distributionskanaler  säkerhetslagerdimensionering av distributionslager sannolikhetslära, fördelningsfunktioner och DRP (Distribution Requirement Planning)  introduktionskapitlet till ett teoretiskt paper

5 Examination  1201 Teoritentamen 2,0 hp Betskala: UV  1202 Kvantitativ tentamen 2.5 hp Betskala: UV  1203 Paper 1.0hp Betskala UV  1204 Datorlaboration 0.5hp Betskala: UG se schema – datalab (RS) samt case/excel/transportplanering (Greg Johnson) Godkänt resultat krävs i båda momenten för att 1204 ska rapporteras in som G SUMMA 6,0hp

6 Litteraturlista  Björklund, M. Hållbara logistiksystem. Studentlitteratur. Senaste upplagan. 150 sidor.  Nahmias, S. Production and Operations Analysis. McGrawHill. Senaste upplagan. 500 sidor.  Vetenskapliga artiklar. 200 sidor. Björklund/Forslund (2012)- The shades of green (17s) Kohn/Huge-Brodin (2008) – Centralised distribution systems …(17s) Eng-Larsson/Kohn – Modal shift for greener logistics (23s) Aronsson/ Kohn/Huge-Brodin (2006) – The environmental impact of changing logistics structure (22s) Resterande artiklar – eget val - paperuppgifter

7 Schema - moment  Föreläsningar/räkneövningar, Kval/Kvant (PA/RS/GS)  Gästföreläsningar: (obl närvaro) Maria Björklund – Hållbara logistiksystem Maria Huge-Brodin – Strategiska beslut/miljökonsekevenser Gregory Johnson - Transport Planning Pär Aspengren – E-handel Prof. Izak BENBASAT, E-commerce  Handledning paper (PA) – bokas per epost  Examination: (obl närvaro) 17/9 Case (Greg J), 19/9 Datalab (RS) 25/9 Seminarium med opp (PA) inlämning 23/9 kl 10.00. Tenta kvant 27/9, Tenta kval 2/10.  https://se.timeedit.net/web/lnu/db1/schema1/ri1Y5wYyQ7w084QYZ5Q7277XZ90Q9.html


Ladda ner ppt "Kursintroduktion – 2fe055/2fe035:1  Kursmål  Innehåll  Examination  Litteratur  Schema/moment  Lärare: Petra Andersson, Roger Stokkedal, Göran Stöth."

Liknande presentationer


Google-annonser