Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Camilla Widmark Inst för Skogsekonomi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Camilla Widmark Inst för Skogsekonomi"— Presentationens avskrift:

1

2 Camilla Widmark Inst för Skogsekonomi
Hur skriva uppsats? Camilla Widmark Inst för Skogsekonomi

3 Dagens föreläsning Hur presentera sitt arbete?
Hur skriva uppsats? Disposition av uppsats Praktiska frågor Referenser Citat Käll- och litteraturlista Tabeller och diagram Språkbruk Skrivinstruktioner för denna uppsats Källor Litteratursökning Källkritik Hur presentera sitt arbete? Hur kritiskt granska andras arbeten? Detta är vad vi kommer att prata om idag. Innan dagens föreläsning är slut ska alla se till att valt ämne och skrivit upp sig på listan.

4 Disposition av uppsats
Framsida Arbetet börjar med en snygg framsida

5

6 Disposition av uppsats
Innehållsförteckning Inledning 1.1 Problembakgrund 1.2 Syfte 1.3 Avgränsning (kan också ligga under metoden) Teori Metod Bakgrund (kan också ligga under inledning) Presentation av undersökningen Slutsatser Sammanfattande diskussion Käll- och litteraturförteckning Inledning - ska locka läsaren att bli intresserad av att läsa mer av din uppsats. Man kan dela in detta avsnitt i flera delar, men det är inte så vanligt i mindre uppsatser. Det viktiga är att man ger en bakgrund till varför problemet är intressant att skriva om. Här kan man också ge en kort bakgrund om det studerade området. I inledningen ska också ett klart och tydligt syfte finnas med. I syftet specificerar man tydligt avsikten med uppsatsen. Du ska också knyta tillbaka till syftet i slutet av uppsatsen för att visa att syftet är uppfyllt.

7 Tänk på den röda tråden Inledning Syfte Undersökning Slutsats
Sammanfattande diskussion Återkoppla syftet

8 Praktiska frågor Citat eller referens?
”In northern Sweden, forest cover approximately 9.4 million hectares…”(Sandström & Widmark 2007, s. 28). ”I norra Sverige täcker skogen cirka 9.4 miljoner hektar…” (Sandström & Widmark 2007, s. 28) Tänk på skillnaden mellan citat och referens!

9 Praktiska frågor Citat eller referens?
”In northern Sweden, forest cover approximately 9.4 million hectares…”(Sandström & Widmark 2007, s. 28). Runt 9.4 miljoner hektar skog finns i norra Sverige… (Sandström & Widmark 2007). Tänk på skillnaden mellan citat och referens!

10 Käll- och litteraturlista
Vad ska vara med? Ordna referenserna i bokstavsordning I en liten uppsats behövs inte referenserna delas in i grupper vilket är vanligt i större arbeten. Bara de referenser som du använder i arbetet ska vara med i en käll- och litteraturlista.

11 Tabeller, diagram och figurer

12 Tabeller, diagram och figurer
Diagram och figurer samlas oftast under samma namn. Har man många tabeller figurer och diagram så bör man göra en innehållsförteckning för dessa under innehållsförteckningen (gäller inte denna uppsats). Tänk också på att en figur som ser bra ut på skärmen inte ser lika bra ut på papper (färger och linjer kan vara svåra att skilja åt).

13 Språkbruk & layout Se till att uppsatsen ser bra ut
Framsida Sidnr. Innehållsförteckning Tabeller/bilder/figurer (läsliga?) Använd ett välformulerat språk Undvik talspråk Undvik slang

14 Skrivinstruktioner Valfritt språk (eng/sv) Font: Times New Roman 12 pt
2,5 cm marginal runt om Sidnummer centrerad längst ner på sidan Font i rubriker: Times New Roman, 14 pt. En nivå-rubriker att föredra.

15 Referenser Litteratursök Goggle Scholar Web of Science Econlit
Libris/Lukas Gå ut på nätet och söka på följande

16 Referenser När du skrivit ett citat eller använt fakta ur en källa - skriv dit den D I R E K T ! Vad är att föredra? Böcker Vetenskapliga artiklar Populärvetenskapliga artiklar Internet (företags hemsidor) Internet (Wikipedia) Muntliga referenser

17 Källkritik Identifikation av källan Samtidighetskriteriet
Tendenskriteriet Beroendekriteriet Urvalskriteriet

18 Viktigt när du skriver! Handledaren är en ledsagare, men det är DU som står för uppsatsen! Tänk på att en uppsats som ser bra ut är trevliga

19 Viktigt när du skriver! Kör du fast när du skriver, låt bli att hitta snygga formuleringar - skriv som du tänker. Gå sedan tillbaka och snygga till. Skrivandet är en process som kräver både tid och träning, träning och åter träning.

20 Lästips Day, A. R. How to write & publish a scientific paper, Campbridge University Press, Cambridge, senaste versionen Holme, M. I. Solvang, B. K. Forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund, senaste versionen


Ladda ner ppt "Camilla Widmark Inst för Skogsekonomi"

Liknande presentationer


Google-annonser