Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur skriva uppsats? Camilla Widmark Inst för Skogsekonomi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur skriva uppsats? Camilla Widmark Inst för Skogsekonomi."— Presentationens avskrift:

1

2 Hur skriva uppsats? Camilla Widmark Inst för Skogsekonomi

3 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Camilla Widmark Dagens föreläsning Hur skriva uppsats? –Disposition av uppsats –Praktiska frågor Referenser Citat Käll- och litteraturlista Tabeller och diagram Språkbruk –Skrivinstruktioner för denna uppsats –Källor Litteratursökning Källkritik Hur presentera sitt arbete? Hur kritiskt granska andras arbeten?

4 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Camilla Widmark Disposition av uppsats Framsida

5 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Camilla Widmark

6 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Camilla Widmark Disposition av uppsats Innehållsförteckning 1.Inledning 1.1Problembakgrund 1.2Syfte 1.3Avgränsning (kan också ligga under metoden) 2.Teori 3.Metod 4.Bakgrund (kan också ligga under inledning) 5.Presentation av undersökningen 6.Slutsatser 7.Sammanfattande diskussion Käll- och litteraturförteckning

7 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Camilla Widmark Tänk på den röda tråden Inledning Syfte Undersökning Slutsats Sammanfattande diskussion Återkoppla syftet

8 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Camilla Widmark Praktiska frågor Citat eller referens? ”In northern Sweden, forest cover approximately 9.4 million hectares…”(Sandström & Widmark 2007, s. 28). ”I norra Sverige täcker skogen cirka 9.4 miljoner hektar…” (Sandström & Widmark 2007, s. 28)

9 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Camilla Widmark Praktiska frågor Citat eller referens? ”In northern Sweden, forest cover approximately 9.4 million hectares…”(Sandström & Widmark 2007, s. 28). Runt 9.4 miljoner hektar skog finns i norra Sverige… (Sandström & Widmark 2007).

10 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Camilla Widmark Käll- och litteraturlista Vad ska vara med? Ordna referenserna i bokstavsordning I en liten uppsats behövs inte referenserna delas in i grupper vilket är vanligt i större arbeten.

11 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Camilla Widmark Tabeller, diagram och figurer

12 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Camilla Widmark Tabeller, diagram och figurer

13 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Camilla Widmark Språkbruk & layout Se till att uppsatsen ser bra ut –Framsida –Sidnr. –Innehållsförteckning –Tabeller/bilder/figurer (läsliga?) Använd ett välformulerat språk –Undvik talspråk –Undvik slang

14 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Camilla Widmark Skrivinstruktioner Valfritt språk (eng/sv) Font: Times New Roman 12 pt 2,5 cm marginal runt om Sidnummer centrerad längst ner på sidan Font i rubriker: Times New Roman, 14 pt. En nivå-rubriker att föredra.

15 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Camilla Widmark Referenser Litteratursök –Goggle Scholar –Web of Science –Econlit –Libris/Lukas

16 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Camilla Widmark Referenser När du skrivit ett citat eller använt fakta ur en källa - skriv dit den D I R E K T ! Vad är att föredra? –Böcker –Vetenskapliga artiklar –Populärvetenskapliga artiklar –Internet (företags hemsidor) –Internet (Wikipedia) –Muntliga referenser

17 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Camilla Widmark Källkritik Identifikation av källan Samtidighetskriteriet Tendenskriteriet Beroendekriteriet Urvalskriteriet

18 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Camilla Widmark Viktigt när du skriver! Handledaren är en ledsagare, men det är DU som står för uppsatsen! Tänk på att en uppsats som ser bra ut är trevliga

19 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Camilla Widmark Viktigt när du skriver! Kör du fast när du skriver, låt bli att hitta snygga formuleringar - skriv som du tänker. Gå sedan tillbaka och snygga till. Skrivandet är en process som kräver både tid och träning, träning och åter träning.

20 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Camilla Widmark Lästips Day, A. R. How to write & publish a scientific paper, Campbridge University Press, Cambridge, senaste versionen Holme, M. I. Solvang, B. K. Forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund, senaste versionen


Ladda ner ppt "Hur skriva uppsats? Camilla Widmark Inst för Skogsekonomi."

Liknande presentationer


Google-annonser