Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Interaktionsdesign i digitala medier (A.1) HT-2012, 7,5 hp Kursansvarig lärare: Daniel Nylén

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Interaktionsdesign i digitala medier (A.1) HT-2012, 7,5 hp Kursansvarig lärare: Daniel Nylén"— Presentationens avskrift:

1 Interaktionsdesign i digitala medier (A.1) HT-2012, 7,5 hp Kursansvarig lärare: Daniel Nylén dnylen@informatik.umu.se

2 Dagens innehåll Presentation och registrering Förväntade studieresultat (FSR) Examinationer Kursutvärderingar och utveckling Kurslitteratur Schema Introduktion till IxD

3 Momentets inriktning Momentet tar sin utgångspunkt i de senaste trenderna inom interaktionsdesign i syfte att skapa en god grund för interaktionsdesign i digitala media. Under momentet introduceras en uppsättning begrepp, verktyg och metoder för att laborera med innovativa sätt att skapa interaktiva digitala media. Kursen avser vidare att ge den studerande en begreppsmässig bas för interaktionsdesign så att den studerande kan uttrycka en design i skrift med stöd av internationellt vedertagna termer.

4 Förväntade studieresultat Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Beskriva och tillämpa grunderna inom interaktionsdesign för digitala medieprodukter Beskriva och tillämpa begrepp och metoder för design och analys av icke-linjära digitala medieprodukter Beskriva och förklara digitalt berättande Beskriva och tillämpa begrepp och metoder för 3D-modellering, animationer och specialeffekter i digitala medieprodukter

5 Examination Examinationen på momentet består av tre delar: (1) en skriftlig individuell uppgift (möjliga betyg: U, G, VG) (2) två obligatoriska seminarier (möjliga betyg: U, G), (3) två obligatoriska workshops som genomförs i grupp (möjliga betyg: U, G) För att få betyget Godkänt på momentet krävs att samtliga examinationer är genomförda med minst betyget Godkänt. För att få betyget Väl Godkänt på momentet krävs betyget Väl Godkänt på den skriftliga individuella uppgiften samt att övrig examination erhållit betyget Godkänt.

6 Skriftlig individuell uppgift Individuell examination Möjliga betyg: U/G/VG Instruktioner ges Måndag 10/9 Lämnas in 5/10

7 Seminarier Obligatorisk närvaro Individuell examination Möjliga betyg: U/G Seminarium 1 Tisdag 18/9 – Diskussion av vetenskapliga artiklar Seminarium 2 Måndag 1/10 – Den skriftliga individuella uppgiften diskuteras

8 Workshops Obligatorisk närvaro Utförs i grupp Möjliga betyg: U/G Genomförs 14/9 & 25/9 Gruppindelning & instruktioner ges under kursens gång

9 Kursutvärderingar & utveckling Salstenta ej optimal examinationsform (HT-2009) För hög arbetsbörda (HT-2010) För många olika examinerande delmoment (HT-2011)

10 Kurslitteratur -Böcker Benyon, D. (2010). ”Designing interactive systems: a comprehensive guide to HCI and interaction design, (second edition)”, Essex, England: Pearson Education Limited.

11 Kurslitteratur - artiklar Artiklar & Bokkapitel Ljungblad, S., and Holmquist, L-E. (2007). "Transfer scenarios: grounding innovation with marginal practices". In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (San Jose, California, USA, April 28 - May 03, 2007). CHI '07. ACM, New York, NY, 737-746. Löwgren, J. (2008), ”Interaction Design”, In: Soegaard, Mads and Dam, Rikke Friis (eds.). Encyclopedia of Human-Computer Interaction (Aarhus, Denmark: The Interaction-Design.org Foundation. Available online at http://www.interaction-design.org/encyclopedia/interaction_design.html, 2008) Buchanan, R. (2001). Design Research and the New Learning, Design Issues, 17(4), pp.3-23. Nylén, D., Holmström, J., and Lyytinen, J. (2012). Digitally driven design spaces: the case of Bonnier and the Mag+ project. Forthcoming. (delas ut)

12 Övrigt material Presentation by Dick Buchanan http://www.ixda.org/resources/richard-buchanan-keynote Mag+ prototype video http://vimeo.com/8217311 Mag+ Behind the scenes-video http://vimeo.com/10631157 Presentation by Megan Miller (Program director, Bonnier R&D U.S) from the conference Managing Experience Across the Web & Beyond, March 6-7, 2011, San Francisco: http://www.youtube.com/watch?v=LNC3G9jOwzs

13 Schema

14 Viktiga datum Måndag 10/9: Instruktioner för skriftlig individuell uppgift Fredag 1/10: Seminarium där skriftlig individuell uppgift diskuteras Fredag 5/10: Inlämning av skriftlig individuell uppgift Tisdag 23/10: Bedömning av skriftlig individuell uppgift klar. Betyg meddelas. Fredag 9/11: Andra inlämningstillfälle skriftlig individuell uppgift, samt deadline för komplettering av missade examinationer.

15 Frågor Frågor?


Ladda ner ppt "Interaktionsdesign i digitala medier (A.1) HT-2012, 7,5 hp Kursansvarig lärare: Daniel Nylén"

Liknande presentationer


Google-annonser