Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Branschstatistik för 2015 Inkassobranschen 21 April 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Branschstatistik för 2015 Inkassobranschen 21 April 2016."— Presentationens avskrift:

1 Branschstatistik för 2015 Inkassobranschen 21 April 2016

2 Branschstatistik 20082009201020112012201320142015 Anställda1 6001 5001 4001 3001 2501 200 1 235 Nya krav (miljoner) 7,47,27,37,97,8 7,98,2 Avslutade (miljoner) 4,55,55,8 6,5 77,2 Gäldenärer370400500 4604908-900´1 miljon Kapital att inkassera (miljarder kr) 44,552,545,5 556660 Inkasserat belopp (miljarder) 1716,917,216,824,421,12826 Antal ansökningar om Bf (miljoner) 900 0001´1,1´1´1´1´ 1,1´1,150´ Antal ansökningar om verkställighet i.u 400 000470 000480 000490 000460 000490 000

3 Inkasserade belopp mm 2015; jämförelse med Kfm InkassoKronofogdemyndighet Inkasserat belopp26 miljarder (netto 3 miljarder)4,3 miljarder (10,2 – 5,9 skatt) Nyregistrerade ärenden8,2 miljoner610 000 Avslutade ärenden7,2 miljoner557 000 Belopp att inkassera60 miljarder (kapitalbelopp)47,8 miljarder (e-mål) Antal gäldenärer1 miljon (uppskattat)443 000 fysiska personer (507 000 totalt)

4 Efter ansökan om betalningsföreläggande  Av 1,2 miljoner ansökningar återkallas ca 40 % innan Bf utfärdas och 7 % bestrids  ca 630 000 betalningsförelägganden meddelas.  Ca 50 % av fastställda utslag (av-)betalas skulderna efter Bf. Dvs utan att utsökning sker  Drygt 300 000 nya utslag som kan leda till utmätning om ansökan görs

5 Efter ansökan om utmätning – E-mål (inkom 4,3 miljarder)  62 % inkom genom löneutmätning via Kfm (2,7 miljarder i e-mål)  15 % inkom via överskjutande skatt via Kfm (648 miljoner i e-mål)  4 % inkom via utmätning av fast och lös egendom (176 miljoner i e-mål)  19 % av inkasserat belopp (4,3 miljarder) inkom efter första kravbrev från Kfm (800 miljoner, e-mål)

6 Finansiering av Kronofogden och verksamhetens kostnader  Kronofogden finansieras med anslag från staten, 1,8 miljarder kr.  Exekution kostar 1,3 miljarder kr.  Summarisk process kostar 307 miljoner kr.  Skuldsanering kostar 128 miljoner kr.  Konkurstillsyn kostar 62 miljoner

7 Finansiering av Kronofogden Exekution  Kronofogdens ärendemängd år 2015 -2 269 000 exekutionsmål -610 000, dvs 27 % är e-mål -1 659 000 dvs 73 % a-mål  Kostnaden för verksamheten uppgår till 1,3 miljarder kr -351 miljoner kr kostar e-mål, (27 %) -949 miljoner kr kostar a-mål, (73 %)

8 Finansiering av Kronofogden Exekution  Grundavgifter i exekutionsmål inflyter med 420 miljoner kr (a-mål) och 625 miljoner kr (e-mål)  A-mål kostar 949 000 kr och ”underfinansieras” således med 529 miljoner kr via avgifter. Ca 50 % av avgifterna erläggs av gäldenärerna (enligt uppskattning)  E-mål kostar 351 000 kr och ”överfinansieras” med 274 miljoner kr (via avgifter). Ca 70 % av avgifterna erläggs av gäldenärerna (enligt bedömning och utredning)  A-mål underfinansieras med 529 miljoner kr och staten som sökande har inte kostnadsansvar för de avgifter som inte erläggs av gäldenärer. Detta leder till överkonsumtion av myndighetsutövning ; i ca hälften av målen som handläggs för statens räkning kan gäldenären inte ens betala kostnaderna  E-mål överfinansieras med 274 miljoner kr, varav e-målsgäldenärer erlägger nästan 200 miljoner och e-målsborgenärer ca 75 miljoner kr.

9 Finansiering av Kronofogden Summarisk process  Avgifter i summarisk process inflyter med 357 miljoner kr (kostnad 307 miljoner kr)  Verksamheten med summarisk process överfinansierades med 50 miljoner kr.  Både enskilda borgenärer och det allmänna är sökanden, (merparten är enskilda).  Vem betalar dessa 50 miljoner kr som inte motsvaras av kostnader? - Gäldenärerna så långt det är möjligt att uttaga avgifterna från dem, annars borgenärerna

10 Skuldsanering 20112012201320142015 8 4529 0629 20810 08311 263 Antal ansökande 20112012201320142015 5 3274 6375 3575 8795 154 Antal beviljade.  Kostnader för skuldsanering hos Kfm är 128 miljoner kr.

11 Skatteprivilegiet vid löneutmätning  Staten har företräde till löneutmätningsinstitutet enligt UB 7:14 -Ca 700 miljoner av de 900 miljoner som staten får in via löneutmätning inflyter p g a privilegiet -De fordringar som konkurrerar om de 700 miljonerna utgörs av 1,2 miljoner kr i a-mål och 3,1 miljoner kr i e-mål -Utan privilegium skulle staten endast få drygt 200 miljoner (dvs om konkurrensen inte vore satt ur spel)  En rättvis löneutmätning skulle alltså leda till att staten mister 500 miljoner kr årligen  Statens budget uppgår till ca 1 000 miljarder


Ladda ner ppt "Branschstatistik för 2015 Inkassobranschen 21 April 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser