Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Workshop återtagning 2012-12-06 Återtagning Viktiga begrepp Kreditbelopp Den del av kontantpriset som anstånd lämnas med eller det lånade beloppet Kreditkostnad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Workshop återtagning 2012-12-06 Återtagning Viktiga begrepp Kreditbelopp Den del av kontantpriset som anstånd lämnas med eller det lånade beloppet Kreditkostnad."— Presentationens avskrift:

1

2 Workshop återtagning 2012-12-06

3 Återtagning Viktiga begrepp Kreditbelopp Den del av kontantpriset som anstånd lämnas med eller det lånade beloppet Kreditkostnad Det sammanlagda beloppet av räntor, avgifter och andra kostnader som konsumenten ska betala med anledning av krediten, dock med undantag för notariatsavgifter Kreditfordran Summan av kreditbeloppet och kreditkostnaden Annuitetslån Ett fast belopp för ränta och amortering tillsammans. Avbetalningarna är lika stora under hela lånets löptid.räntaamortering Inget restbelopp finns.

4 Återtagning Praktiska handgrepp 1. Granska ansökningshandlingarna 2. Ta fram Jetformblanketterna (9360 a-d) 3. Fyll i de uppgifter som efterfrågas - var observant på yrkanden om dröjsmålsränta och kostnader - Bestäm dag för återtagningsförrättning - Beräkna reduceringsbeloppet

5 Återtagning Reduceringsbeloppet Obetald del av räntan Obetald del av kreditbeloppet Betald del av krediten Betald del av räntan 0 2436 Här sker återtagning Reduceringsbeloppet = ränta för tid efter återtagningen

6 Återtagning Beräkning av reduceringsbelopp 78-regeln - lika stora avbetalningar hela tiden = Annuitetslån Faktisk avräkning - när den sista avbetalningen är mycket större, sk restbelopp, eller olika stora avbetalningar

7 Återtagning 78-regeln R=t(t+1)c n(n+1) R = reduceringsbeloppet t = återstående antal amorteringar n = totalt antal amorteringar c = total kreditkostnad (ränta, avgifter etc) minskat med uppläggningsavgiften

8 Återtagning Vår återtagning 1. Hur många månader återstår att betala vid utsatt återtagningsförrättning? Utläs av kontraktet när första betalningen sker (här 30 sept 2009) Räkna hur många betalningstillfällen som passerat innan förrättningen. Lägg sedan till även den förfallodag som förfaller närmast efter förrättningen. 30 sept 2009 - 30 dec 2012 = 40 betalningstillfällen Totalt antal betalningstillfällen 72 Återstående betalningstillfällen: 72 – 40 = 32 t = 32

9 Vår återtagning t = återstående antal amorteringar (32 st) första ff 090930, förrättning 121220, man räknar fram till nästa ffdag 121230 = 40 mån har förfallit, då återstår 32 n = totalt antal amorteringar (72 st) c = total kreditkostnad exklusive uppläggningsavgift (23 816 kr) 1. R=t(t+1)c 2. R = 32(32+1)23816 3. R = 25149696 n(n+1) 72(72+1) 5256 4. R = 4785

10 Återtagning Praktiska handgrepp 4. Räkna fram vad svaranden har att betala för att undgå återtagning = + obetald del av kreditfordran + dröjsmålsränta + sökandens kostnader i målet - reduceringsbeloppet 5. Uppskatta värdet av återtagningsgodset

11 Att betala 121215 Obetald del av kreditfordran 101 976 kr Grundavgift + 600 kr Reduceringsbelopp - 4 785 kr 97 791 kr Att betala exkl. ränta 97 791 kr Ränta per 121215 uppgår enligt xränt till 2099 kr. Lägg även till yrkad ränta per ansökningsdagen 487 kr. Att betala inklusive ränta 100 377 kr (97791 + 2099+487) OBS! Vid återtagningstillfället räknas räntan fram till det datumet, alltså 121220. Se exempel i blankettset.

12 Återtagning Praktiska handgrepp 6. Om värdet av återtagningsgodset understiger svarandens skuld, skicka underrättelse till sökanden och svaranden, i annat fall kontakta sökanden och kräv mellanskillnaden. 7. Förbered protokoll och bevis 8. Se till att sökanden närvarar med bärgare 9. Upprätta protokoll (och bevis, om återtagning kom till stånd)

13 Vår återtagning ex. 2 Samma förutsättningar som tidigare men det finns ett restbelopp om 30 816 kr. Annuitetsbeloppet är 2 000 kr. Räkna ut R och fyll i blanketterna.

14 R vid underrättelsetillfället 15/12

15 Att betala 121215 Obetald del av kreditfordran 101 976 kr Grundavgift + 600 kr Reduceringsbelopp - 6 602 kr 95 974 kr Att betala exkl. ränta 95 974 kr Ränta per 121215 uppgår enligt xränt till 2099 kr. Lägg även till yrkad ränta per ansökningsdagen 487 kr. Att betala inklusive ränta 98 560 kr (95 974 + 2099+487) OBS! Vid faktisk avräkning ska inte bara räntan, utan även reduceringsbeloppet räknas om vid återtagningstillfället (121220), se exempel i bifogat blankettset.

16 R vid återtagningstillfället 20/12

17 Telefon 0771-73 73 00 www.kronofogden.se


Ladda ner ppt "Workshop återtagning 2012-12-06 Återtagning Viktiga begrepp Kreditbelopp Den del av kontantpriset som anstånd lämnas med eller det lånade beloppet Kreditkostnad."

Liknande presentationer


Google-annonser