Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2012 års skuldsaneringsutredning Ut ur skuldfällan SOU 2013:72.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2012 års skuldsaneringsutredning Ut ur skuldfällan SOU 2013:72."— Presentationens avskrift:

1 2012 års skuldsaneringsutredning Ut ur skuldfällan SOU 2013:72

2 2012 års skuldsaneringsutredning Utredningens uppdrag Utredningen ska föreslå åtgärder som förbättrar möjligheterna för dem som har rätt till skuldsanering att också få det. Kravet på kvalificerad insolvens och betalningsplanens längd ska utredas särskilt.

3 2012 års skuldsaneringsutredning Utredningsarbetet Återkommande möten med sakkunniga och experter Samrådsmöten med företag, myndigheter och organisationer som i sin verksamhet kommer i kontakt med skuldsanering Statistikinhämtning

4 2012 års skuldsaneringsutredning Experter Kronofogdemyndigheten Skatteverket Konsumentverket Brottsoffermyndigheten Svensk Inkasso Svenskt Näringsliv Svenska Bankföreningen Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare Stockholms universitet

5 2012 års skuldsaneringsutredning Samrådsparter Rikskronofogden, samtliga skuldsaneringsteam och två verkställighetsteam Budget- och skuldrådgivare Överförmyndarförvaltningar Kriminalvården Försäkringskassan Kuratorer inom psykiatrin Arbetslöshetskassorna KRIS Riksförbundet Insolvens Behandlingshem Diakoner Inkassobolag Forskare Justitiedepartementen i Finland och Danmark

6 2012 års skuldsaneringsutredning Samråd i vissa frågor Forskare Socialstyrelsen Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Trafikförsäkringsföreningen Kammarkollegiet Statistiska Centralbyrån UC Norske Inkassobyråers Forening E-delegationen

7 2012 års skuldsaneringsutredning Utredningens resultat Omkring 50 000 svårt skuldsatta ansöker inte om skuldsanering, trots att de uppfyller kraven för att få det. Utredningen föreslår åtgärder som förväntas leda till att åtminstone hälften av dessa personer kommer att ansöka, beviljas och genomföra en skuldsanering. Vid utformningen av förslagen har hänsyn tagits till skuldsaneringsinstitutets bakomliggande syften och principer. Åtgärderna ska träda i kraft 1 januari 2015.

8 2012 års skuldsaneringsutredning Syften och principer bakom skuldsaneringsinstitutet Gäldenären ska bli ekonomiskt rehabiliterad Borgenärsgynnande Minska samhällets kostnader för överskuldsättning Inte skada den allmänna betalningsmoralen Inte framstå som stötande Snabbt och enkelt Generellt (omfatta alla skulder) Likabehandling (alla skulder ska behandlas lika) Definitivt (ett beslut ska inte kunna rivas upp)

9 2012 års skuldsaneringsutredning Ett förenklat ansökningsförfarande Borgenärerna ska överta det största ansvaret för redovisningen av gäldenärens skulder.

10 2012 års skuldsaneringsutredning Kravet på kvalificerad insolvens Lagtexten betonar en mer nyanserad bedömning – hänsyn ska tas till samtliga omständigheter.

11 2012 års skuldsaneringsutredning Betalningsplanens längd Betalningarna ska påbörjas redan under handläggningen. Större möjlighet att bestämma kortare planer. Två betalningsfria månader per år.

12 2012 års skuldsaneringsutredning Betalningsförmedling Gäldenären ska betala en gång per månad direkt till Kronofogdemyndigheten. Borgenärerna ska få betalt en gång per år.

13 2012 års skuldsaneringsutredning En större möjlighet till en andra chans En person som tidigare misslyckats med en skuldsanering ska kunna beviljas det på nytt. Fler ska våga ta steget att ansöka.

14 2012 års skuldsaneringsutredning Stöd från budget- och skuldrådgivare Alla skuldsaneringsgäldenärer ska ha tillgång till en rådgivare. Rådgivningen ska syfta till att så många som möjligt ska ansöka om skuldsanering. Övrig rådgivning ska förläggas till tiden efter ansökan.

15 2012 års skuldsaneringsutredning Information och utbildning Informations- och utbildningsinsatser Skuldsaneringsportal


Ladda ner ppt "2012 års skuldsaneringsutredning Ut ur skuldfällan SOU 2013:72."

Liknande presentationer


Google-annonser