Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

• Aktuell skuldsättning • Lag- och utredningsförslag -Konsumentkreditgivning -Skuldsanering -Överskuldsättning -F-skuldsanering SVENSK INKASSO Anförande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "• Aktuell skuldsättning • Lag- och utredningsförslag -Konsumentkreditgivning -Skuldsanering -Överskuldsättning -F-skuldsanering SVENSK INKASSO Anförande."— Presentationens avskrift:

1 • Aktuell skuldsättning • Lag- och utredningsförslag -Konsumentkreditgivning -Skuldsanering -Överskuldsättning -F-skuldsanering SVENSK INKASSO Anförande 8 maj 2014 Skuldsättning, skuldsanering och överskuldsättning – vilka förslag genomförs?

2 SKULDSÄTTNING • ca 3 000 miljarder totalt • knappt 200 miljarder blanco • beräknat 45 miljarder kort • beräknat 45 miljarder fakturor • beräknat 1 miljard (250 miljoner) snabblån SVENSK INKASSO Anförande 8 maj 2014 Skuldsättning, skuldsanering och överskuldsättning – vilka förslag genomförs?

3 LAGFÖRSLAG OCH DEBATT • Konsumentkreditgivning - stärks 2011 kr • KO får sanktionsmöjlighet 1.4.14 - bristande kreditprövning - förbud mot fortsatt verksamhet • Tillsyn av Finansinspektionen 1.7.14 • Vissa debattörer efterfrågar ytterligare åtgärder - mot ockerräntor - mot kfm-utslag vid brist i kreditprövning - mot försäljning/köp av fordringar SVENSK INKASSO Anförande 8 maj 2014 Skuldsättning, skuldsanering och överskuldsättning – vilka förslag genomförs?

4 UTREDNINGSFÖRSLAG • Skuldsanering – ut ur skuldfällan SOU 2013:72 • Överskuldsättning i kreditsamhället SOU 2013:78 • F-skuldsanering SOU 2014: ? SVENSK INKASSO Anförande 8 maj 2014 Skuldsättning, skuldsanering och överskuldsättning – vilka förslag genomförs?

5 Förslagen i korthet – skuldsanering  Bättre information och upplysningsplikt för kronfogdemyndigheten  Förenklat förfarande – borgenärer tar över skuldredovisningen  Betalningsförmedling – direktstart  Kvalificerad insolvens  Betalningsplan – 2 fria månader SVENSK INKASSO Anförande 8 maj 2014 Skuldsättning, skuldsanering och överskuldsättning – vilka förslag genomförs?

6 Förslagen i korthet – överskuldsättning • Information, kunskap, stöd, statistik • Ocker 31 § AvtL – uppenbart missförhållande ersätts av att avtal ska jämkas/ogiltigförklaras om i strid mot god kreditgivningssed • Svårt skuldsatta - slutlig preskription 15 år - ”kallelse på okänd borgenär” - ändrad avräkning i kronofogdemyndigheten, kapital före ränta och avgifter - ändrad summarisk process: bevisprövning av preskriptionsfrågan och barns ålder vid skuldsättning SVENSK INKASSO Anförande 8 maj 2014 Skuldsättning, skuldsanering och överskuldsättning – vilka förslag genomförs?

7 Förslagen i korthet – F-skuldsanering • snabbare skuldsanering för seriösa företagare • insolvensbedömning – obligatorisk • 3-års planer, minst 5 000/kvartal • företagare, närstående, tidigare företagare SVENSK INKASSO Anförande 8 maj 2014 Skuldsättning, skuldsanering och överskuldsättning – vilka förslag genomförs?

8 Några reflektioner • Politisk felbedömning 2004 att undanta Kkr från tillståndsplikt • Marknads- och näringsrättslig lagstiftning var otillräcklig - små krediter inordnades 2011, men sanktioner dröjde till 2014 • Nyinförd tillståndsplikt 2014, tillräcklig? • Teknikutvecklingen • Inlåning driver produktutveckling SVENSK INKASSO Anförande 8 maj 2014 Skuldsättning, skuldsanering och överskuldsättning – vilka förslag genomförs?

9 Några reflektioner • Tillträde till kronofogdemyndigheten? - prövning av fordringsförhållandet - avgiftssättningen • Ocker • Räntetak (prisreglering trubbig) • Överlåtelse av fordringar? • Kronofogdemyndigheten finansieras fullt ut av branschen • Svensk finans-/inkassobransch refinansierar snabblån i mycket begränsad utsträckning • Klarna-debatten SVENSK INKASSO Anförande 8 maj 2014 Skuldsättning, skuldsanering och överskuldsättning – vilka förslag genomförs?

10 Några reflektioner • Skilj på usel skuld och överskuldsättning! • Preskription och processregler träffar seriös kreditgivning och därtill inte endast överskuldsatta - felaktiga beräkningar • Om fortsatt missnöje: -skuldsanering light SVENSK INKASSO Anförande 8 maj 2014 Skuldsättning, skuldsanering och överskuldsättning – vilka förslag genomförs?

11 SVENSK INKASSO


Ladda ner ppt "• Aktuell skuldsättning • Lag- och utredningsförslag -Konsumentkreditgivning -Skuldsanering -Överskuldsättning -F-skuldsanering SVENSK INKASSO Anförande."

Liknande presentationer


Google-annonser