Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SVENSK INKASSO Anförande 8 maj 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SVENSK INKASSO Anförande 8 maj 2014"— Presentationens avskrift:

1 SVENSK INKASSO Anförande 8 maj 2014 Skuldsättning, skuldsanering och överskuldsättning – vilka förslag genomförs? Aktuell skuldsättning Lag- och utredningsförslag Konsumentkreditgivning Skuldsanering Överskuldsättning F-skuldsanering

2 SVENSK INKASSO Anförande 8 maj 2014
Skuldsättning, skuldsanering och överskuldsättning – vilka förslag genomförs? SKULDSÄTTNING ca miljarder totalt knappt 200 miljarder blanco beräknat 45 miljarder kort beräknat 45 miljarder fakturor beräknat 1 miljard (250 miljoner) snabblån

3 SVENSK INKASSO Anförande 8 maj 2014
Skuldsättning, skuldsanering och överskuldsättning – vilka förslag genomförs? LAGFÖRSLAG OCH DEBATT Konsumentkreditgivning - stärks 2011 kr KO får sanktionsmöjlighet - bristande kreditprövning - förbud mot fortsatt verksamhet Tillsyn av Finansinspektionen Vissa debattörer efterfrågar ytterligare åtgärder - mot ockerräntor - mot kfm-utslag vid brist i kreditprövning - mot försäljning/köp av fordringar

4 SVENSK INKASSO Anförande 8 maj 2014
Skuldsättning, skuldsanering och överskuldsättning – vilka förslag genomförs? UTREDNINGSFÖRSLAG Skuldsanering – ut ur skuldfällan SOU 2013:72 Överskuldsättning i kreditsamhället SOU 2013:78 F-skuldsanering SOU 2014: ?

5 Förslagen i korthet – skuldsanering
SVENSK INKASSO Anförande 8 maj 2014 Skuldsättning, skuldsanering och överskuldsättning – vilka förslag genomförs? Förslagen i korthet – skuldsanering Bättre information och upplysningsplikt för kronfogdemyndigheten Förenklat förfarande – borgenärer tar över skuldredovisningen Betalningsförmedling – direktstart Kvalificerad insolvens Betalningsplan – 2 fria månader

6 Förslagen i korthet – överskuldsättning
SVENSK INKASSO Anförande 8 maj 2014 Skuldsättning, skuldsanering och överskuldsättning – vilka förslag genomförs? Förslagen i korthet – överskuldsättning Information, kunskap, stöd, statistik Ocker 31 § AvtL – uppenbart missförhållande ersätts av att avtal ska jämkas/ogiltigförklaras om i strid mot god kreditgivningssed Svårt skuldsatta - slutlig preskription 15 år - ”kallelse på okänd borgenär” - ändrad avräkning i kronofogdemyndigheten, kapital före ränta och avgifter - ändrad summarisk process: bevisprövning av preskriptionsfrågan och barns ålder vid skuldsättning

7 Förslagen i korthet – F-skuldsanering
SVENSK INKASSO Anförande 8 maj 2014 Skuldsättning, skuldsanering och överskuldsättning – vilka förslag genomförs? Förslagen i korthet – F-skuldsanering snabbare skuldsanering för seriösa företagare insolvensbedömning – obligatorisk 3-års planer, minst 5 000/kvartal företagare, närstående, tidigare företagare

8 SVENSK INKASSO Anförande 8 maj 2014
Skuldsättning, skuldsanering och överskuldsättning – vilka förslag genomförs? Några reflektioner Politisk felbedömning 2004 att undanta Kkr från tillståndsplikt Marknads- och näringsrättslig lagstiftning var otillräcklig - små krediter inordnades 2011, men sanktioner dröjde till 2014 Nyinförd tillståndsplikt 2014, tillräcklig? Teknikutvecklingen Inlåning driver produktutveckling

9 SVENSK INKASSO Anförande 8 maj 2014
Skuldsättning, skuldsanering och överskuldsättning – vilka förslag genomförs? Några reflektioner Tillträde till kronofogdemyndigheten? - prövning av fordringsförhållandet - avgiftssättningen Ocker Räntetak (prisreglering trubbig) Överlåtelse av fordringar? Kronofogdemyndigheten finansieras fullt ut av branschen Svensk finans-/inkassobransch refinansierar snabblån i mycket begränsad utsträckning Klarna-debatten

10 SVENSK INKASSO Anförande 8 maj 2014
Skuldsättning, skuldsanering och överskuldsättning – vilka förslag genomförs? Några reflektioner Skilj på usel skuld och överskuldsättning! Preskription och processregler träffar seriös kreditgivning och därtill inte endast överskuldsatta - felaktiga beräkningar Om fortsatt missnöje: -skuldsanering light

11 SVENSK INKASSO


Ladda ner ppt "SVENSK INKASSO Anförande 8 maj 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser