Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Viktig information till dig som blivit varslad om uppsägning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Viktig information till dig som blivit varslad om uppsägning"— Presentationens avskrift:

1 Viktig information till dig som blivit varslad om uppsägning
Nya vägar! Viktig information till dig som blivit varslad om uppsägning

2 Vad är informationspaketet Nya vägar?
Innehåller information till varslade och andra som står inför en förändrad ekonomi, i syfte att förebygga framtida ekonomiska problem Samarbete mellan flera olika myndigheter Lättillgängligt via Konsumentverkets hemsida. Länken hittar du här. Informationspaketet ”Nya Vägar” består av en hemsida. Informationen i mappen och på hemsidan är information som kan vara viktigt att känna till för dig som varslad/de som är varslade men även för andra målgrupper till exempel arbetslösa för att förebygga framtida ekonomiska problem. Informationen kommer från Konsumentverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Centrala Studiestödsnämnden, Kronofogden, Trygghetsrådet och Tillväxtverket. Det finns också information om kommunernas budget- och skuldrådgivare och att den har eller kommer att få problem kan vända sig dit för att få stöd och råd. Enligt 2 § Skuldsaneringslagen är kommunerna skyldiga att ”lämna råd och anvisningar i budget- och skuldfrågor till skuldsatta personer.”

3 Konsumentverket Skaffa dig en helhetsbild över din ekonomi, budgetkalkylen Se över dina avtal Se över dina försäkringar Skaffa en översikt över ev. lån och skulder Se över dina transportkostnader Använd kontanter och spara till en buffert Budget- och skuldrådgivarna En budget ger en överblick över inkomster och utgifter och kan bli ett viktigt hjälpmedel om du vill förändra något i din ekonomi. Ett tips kan vara att föra en kassabok under en period för att även kunna upptäcka de små utgifterna. För att göra en budget och för att se vad som är rimliga utgifter kan du ta hjälp av Konsumentverkets budgetkalkyl som finns på . Om du har skulder så skaffa dig en helhetsbild av din skuldsituation. Ta reda på vad som händer om du inte kan betala respektive skuld. Tag kontakt med respektive fordringsägare innan det gått för långt.. Se över dina avtal för telefon, internet, TV, el med mera. Behöver du alla TV kanaler eller kan du ringa billigare? Jämför priser på Post- och Telestyrelsen eller Du kan också spara på energin i din bostad genom att förändra dina vanor och beteenden. Gå in på eller vänd dig till energirådgivaren i din kommun. Se också över de försäkringar som du har både när det gäller villkor och kostnad. 3. Se över dina försäkringar. Är du dubbelförsäkrad? Har du alla försäkringar du kan tänkas behöva? Du kan få råd och jämföra försäkringar via 4. Undersök om du kan lägga om dina lån och få en lägre ränta. Ta inte nya lån för att betala räntor och amorteringar och gör dig av med dyra kreditkort. Information finner du på bankforsakring.konsumenternas.se. Finns det andra färdsätt än bil eller har du två bilar men behöver endast en? Besök bilkalkylen på Konsumentverkets hemsida för att göra en beräkning av vad din bil kostar. Genom att betala kontant får du en bättre känsla för vad saker och ting kostar. Du kan också välja att fördela pengarna i olika kuvert per vecka för att på så sätt se till att pengarna används till rätt saker och räcker hela månaden. Finns det utrymme i din ekonomi att börja spara eller spara ytterligare kan det vara bra i detta skede som varslad då dina inkomster fortfarande inte har förändrats. En buffert är viktig för att kunna hantera oförutsedda utgifter till exempel om kylskåp eller frys går sönder. Det kan också vara bra att ha en buffert inför julen och sommaren då utgifterna oftast är högre än vanligt. 7. Konsumentverket har ingen personlig rådgivning utan behöver man hjälp och stöd när det gäller sin ekonomi utöver budgetkalkylen och den information som finns i varselpaketet och på Konsumentverkets hemsida kan man vända sig till budget- och skuldrådgivaren i kommunen där man bor.

4 Har du rätt till bostadsstöd? Kan du inte betala ditt underhållsstöd?
Skydda din SGI Har du rätt till bostadsstöd? Kan du inte betala ditt underhållsstöd? Aktivitetsstöd beslutas av Arbetsförmedlingen men betalas ut av Försäkringskassan eller Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) är den inkomst som Försäkringskassan fastställer utifrån din beräknade årliga arbetsinkomst. Till exempel ersättningar som sjukpenning och föräldrapenning grundar sig på din fastställa sjukpenninggrundande inkomst. När du inte längre har inkomst av arbete är huvudregeln att din sjukpenninggrundande inkomst slutar att gälla. Efter ett stadigvarande arbete som varat i minst sex månader får du dock behålla sin sjukpenningrundande inkomst under högst tre månader. Andra sätt att få ha kvar din SGI/skydda din SGI är till exempel att ställa dig som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen, få sjukpenning, studerar med studiestöd eller få ersättning från trygghetsråd eller stiftelse för studier, praktik eller starta eget företag. Det får inte finnas något glapp mellan de olika situationerna. Om du exempelvis skulle bli sjuk när du är arbetssökande måste du första vardagen efter avslutad sjukperiod anmäla dig på nytt som arbetssökande på Arbetsförmedlingen för att behålla din SGI 2. Det finns bostadsbidrag för barnfamiljer och bostadsbidrag för unga (mellan år). Observera att bostadsbidrag är preliminärt och att det först blir ett slutgiltigt beslut när inkomsterna i deklarationen stäms av med de uppgivna inkomsterna i ansökan om bostadsbidrag, det vill säga nästan 1,5 år senare än det år beslutet gäller för. Alla inkomster under januari till december räknas också in. För att slippa återkrav är det viktigt att anmäla höjda inkomster till Försäkringskassan. Om en förälder inte bor med sitt barn skall den föräldern betala underhållsstöd. Betalar man underhållsstöd och de ekonomiska förutsättningarna förändras och man har svårt att betala skall man kontakta Försäkringskassan för råd. 4. Aktivitetsstöd kan du till exempel få om du deltar i ett arbetsmarknadspolitisk program via Arbetsförmedlingen.

5 Centrala studiestödsnämnden
Svårt att betala? Ändra till månadsbetalning Ansök om nedsättning Använd tjänsten ”Räkna ut hur mycket du ska betala tillbaka” Ring CSN direkt om du har svårt att betala Studera? Använd snabbguiden om studiemedel på vår webbplats Automatisk nedsättning av tidigare lån eller Vanligtvis betalar du på ditt lån varje kvartal. Om du vill kan du dela upp betalningen och betala varje månad i stället. Ring eller e-posta CSN om du vill ändra hur ofta du betalar. Om du har svårt att betala av ditt studielån kan du ansöka om nedsättning, det vill säga att få betala en mindre summa under en period. Om du kan få nedsättning beror på hur stor inkomst du har. Använd tjänsten ”Räkna ut hur mycket du ska betala tillbaka” på Där får du bra koll på din återbetalning och kan exempelvis räkna ut hur återbetalningen blir om du söker nedsättning. Även om siffrorna bara är preliminära, kan du ändå få en bra uppfattning om hur din återbetalning påverkas. Om du får svårt att betala, kontakta CSN direkt så att ni tillsammans kan diskutera din återbetalning. Om du ska studera finns mycket information om studiemedel på För att få en överblick av hur det fungerar kan du klicka dig igenom den interaktiva snabbguiden om studiemedel. Om du har lån sedan tidigare och börjar studera med studiestöd från CSN igen, får du vanligtvis nedsättning utan att du behöver ansöka om det. Det innebär att du inte behöver betala tillbaka på ditt lån under den tid du studerar.

6 Tillväxtverket Företagarsajten Starta företag – broschyren
Information om flera steg i företagandet Kundtjänst tel: 0771 – Tillväxtverket samarbetar med flera andra myndigheter för förenkla för dig som är eller vill bli företagare. 1. På Verksamt.se finns information och tjänster för att starta och driva företag. 2. I broschyren Starta företag får du en överblick över vad du behöver veta och göra för att starta och driva ett företag. Starta företag finns på svenska, engelska och lättläst svenska. 3. Fundera, Starta, Driva, Utveckla, Avveckla. Dessa delar får du råd och tips om på verksamt.se 4. Kundtjänst på Boalgsverket leder dig rätt om du vill diskutera per telefon. Tänk på att vara noga med att ta reda på vad för regler som gäller för att driva ett företag så att det inte ger dig framtida ekonomiska problem.

7 Börja söka jobb så snart som möjligt Utnyttja ditt kontaktnät
Skriv in dig på Arbetsförmedlingen så snart som möjligt så får du stöd i jobbsökandet Om du omfattas av trygghetsavtal, kontakta den aktuella organisationen snarast eller 0771– 1. Utnyttja ditt kontaktnät och tala om att du söker jobb. 2. Arbetsförmedlingen kan erbjuda en konkret handlingsplan med strategi och aktiviteter, rekryteringsträffar och jobbmässor med arbetsgivare som söker nya medarbetare, en jobbcoach som stöttar i arbetssökandet under några månader samt informationsmöten om att starta eget. 3. Arbetsförmedlingen, trygghetsorganisationerna och arbetsgivaren samarbetar ofta för att kunna ge den arbetssökande ett bra stöd.

8 Kontakta dem du är skyldig pengar – delbetala om möjligt
Gå igenom din ekonomi och gör en budget Ta hjälp av din omgivning Testa dina ekonomiska styrkor på För mer information gå in på eller ring 0771 – för att få stöd och vägledning Var aktiv! Om pengarna inte räcker till att betala alla dina räkningar kan du kontakta dem du är skyldig pengar och diskutera om det är möjligt att dela upp betalningen. Gå igenom din ekonomi. Gör en budget och räkna på hur en förändrad inkomst påverkar din ekonomi och vilka utgifter du kan påverka. Du kan vända dig till budget- och skuldrådgivare i kommunen för att få hjälp med detta. Ta hjälp av din omgivning. Många gånger finns det personer i din närhet som gått igenom samma sak och kan stötta dig. Gör ekonomitestet och se vilka ekonomiska styrkor du har. Du hittar testet genom att söka på ordet webbtest på kronofogden.se.

9 Trygghetsrådet Arbetar med omställning inom den privata tjänstemannasektorn Kort tid mellan arbeten Stödet är betalt Omställningsstöd Ekonomisk ersättning eller 020 – Trygghetsrådet är en stiftelse som vid uppsägningar arbetar med omställning inom den privata tjänstemannasektorn. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. 2. Trygghetsrådets uppdrag går ut på att tiden från ett arbete till ett annat ska bli så kort, effektiv och meningsfull som möjligt. Nio av tio aktivt arbetssökande får nytt jobb och hela sju av tio får lika eller högre lön på den nya anställningen. 3. För att få stöd från TRR ska företaget vara anslutet till TRR via Svenskt Näringsliv. Företaget har då redan betalat för tjänsterna. 4. * Personlig rådgivare, * Webbverktyget TRR Online där du får tillgång till kurser, tester, CV-hjälp m.m, * Ekonomiskt stöd om du vill starta eget eller studera, * Jobbtips via TRR Rekryteringsservice 5. Har du mer än fem års sammanhängande anställning och är över 40 år har du även rätt till avgångsersättning. Ersättningen ger under sex månader upp till cirka 70 procent av din tidigare lön inklusive ersättning från A-kassan. Därefter sänks ersättningsnivån till 50 procent.


Ladda ner ppt "Viktig information till dig som blivit varslad om uppsägning"

Liknande presentationer


Google-annonser