Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomi i balans på äldre dar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomi i balans på äldre dar"— Presentationens avskrift:

1 Ekonomi i balans på äldre dar

2 EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR
Vi vet att det finns många förutfattade meningar om oss och om vad vi gör. Att vi jagar skuldsatta och länsar deras hem på de sista ägodelarna till exempel. Allt för att hjälpa den som har en skuld att kräva in. Och det är ju sant att den som har en fordran måste få betalt, annars skulle inte vårt samhälle fungera. Men faktum är att det inte är någon hos oss som brinner för att driva in pengar och vi tar inte heller någons parti i indrivningen. Nej, vi brinner för något annat – en idé om att göra nytta i samhället. Så att den som har en fordran ska kunna få betalt. Så att den som har en skuld ska kunna betala och dessutom få vägledning till ett skuldfritt liv. Och framför allt så att de obetalda förfallna skulder blir färre. Jämvikten mellan indrivning och förebyggande arbete är central för oss. Vi kallar det balans. Balans mellan impuls och långsiktighet, mellan inkomster och utgifter och mellan den som lånar ut och den som ska betala. Balans i ekonomin, helt enkelt.

3 Vad gör Kronofogden? Kundservice Betalningsföreläggande Konkurstillsyn
EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR Vad gör Kronofogden? Kundservice Betalningsföreläggande Konkurstillsyn Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte har några skulder hos Kronofogden men som är oroliga för att de håller på att tappa kontrollen över sin ekonomi. Telefonnummer Betalningsföreläggande: Har till uppgift att fastställa skulders riktighet. Summariska processen hanterar enskilda ärenden (E-mål), d.v.s. skulder mellan privatperson/privatperson, företag/privatperson, företag/företag. Skulder till staten och det allmänna kallas A-mål och hanteras inte via den summariska processen (mer info om skillnaden finns på ”Skuldbeviset” som den summariska processen tar fram kallas betalningsföreläggande Konkurstillsyn: När ett företag går i konkurs utser domstolen en konkursförvaltare. Kronofogden ansvarar för tillsynen över förvaltaren och dennes arbete i konkursen. Tillsynens uppgift är att övervaka förvaltningen och se till att den sker skyndsamt och lagenligt. Bland annat granskas de arvoden förvaltaren tar ut.

4 Vad gör Kronofogden? Verkställighet/Indrivning Skuldsanering
EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR Vad gör Kronofogden? Verkställighet/Indrivning Skuldsanering Förebyggande Verksamhet Verkställighet: Den del som de flesta förknippar med Kronofogden. Vi arbetar på uppdrag av någon som inte fått betalt på frivillig väg. Det kan vara allt från en privatperson till stat och kommun. Det finns olika sätt för Kronofogden att driva en in obetald skuld. Vanligast är löneutmätning men det kan också ske utmätning och försäljning av lös egendom eller fastigheter. Det finns bra information på om hur ett ärende hanteras inom verkställigheten Skuldsanering: En möjlighet för en djupt överskuldsatt person att få en nystart. Utifrån individens ekonomiska situation räknas ett återbetalningsbelopp fram. Hur mycket som ska betalas styrs främst av personens inkomst och situation, inte skuldens storlek. Även en person som helt saknar betalningsförmåga kan få skuldsanering. Det normala är att en person som fått skuldsanering betalar vad den kan i 60 månader och därefter stryks kvarvarande skuld. Utförlig information finns på Förebyggande Verksamhet: Kronofogden har i uppdrag att motverka (över-)skuldsättning samt underlätta för medborgare och företag att göra rätt för sig, dvs. arbeta förebyggande. Detta gör Kronofogden genom att föra dialog och försöka påverka de som vill ha betalt och de som ska betala, dvs. kreditgivare och kredittagare i en vid bemärkelse. Exempel på målgrupper är statliga myndigheter som CSN, Radiotjänst och Skatteverket samt ungdomar och företagare. Även med beslutsfattare i samhället såsom lagstiftare (politiker) och i kommunerna förs dialog. Samarbete i förebyggande aktiviteter sker med t ex Finansinspektionen, Konsumentverket och skolor, bl.a. genom att öka kunskaper i ekonomi.

5 EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR
Såhär ser det ut idag Cirka 20 % av medborgarna år (ca 1,2 miljoner) problem med sin ekonomi, dvs. antingen: a) har svårt att betala sina räkningar, tvingas ta korta krediter, b) har obetalda skulder hos inkasso och/eller kronofogden, c) är överskuldsatta, dvs. har ständigt återkommande problem med att inte kunna betala alla sina räkningar. Alla löper risk att någon gång hamna i en ”ekonomisk svacka”. Det som avgör om svackan blir tillfällig eller permanent beror på ett antal faktorer. Idag har cirka 20 % av Sveriges medborgare mellan år problem med sin ekonomi. Det kan handlar om - att ha svårt att betala sina räkningar och att därmed lösa det hela genom att ta snabblån - att de har obetalda skulderna har hamnat hos inkasso och/eller hos Kronofogden - att de är så kraftigt skuldsatta att de inom en överskådlig tid inte kan betala sina skulder Mycket ofta är det olika händelser i livet som gör att du får problem med ekonomin, t ex sjukdom, arbetslöshet, skilsmässa eller dödsfall inom familjen. Det gör att alla någon gång löper risk att hamna i en ekonomisk svacka.

6 Åldersfördelning – andel skuldsatta i Kronofogdens register
EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR Åldersfördelning – andel skuldsatta i Kronofogdens register % Så här såg ålderfördelning ibland de som fanns i Kronofogdens register vid årsskiftet 2012/2013. Antal restförda i olika åldersintervall (exkl. dödsbon) Källa: Kronofogden, och SCB Befolkningsstatistik, Cirka 4.3 % av Sveriges totala befolkning finns i Kronofogdens register. Av de i befolkningen som är över 65 år finns cirka 1.8 % av befolkningen i Kronofogdens register. Av de som finns i Kronofogdens register är 8,1 % 65 år och äldre. Den vanligaste skulden är TV-avgift. Därefter kommer skattetkontot, som i antal kronor är betydligt större. Observera att det förmodligen finns en hel del seniorer som är aktuella hos olika inkassobolag eller avbetalar direkt till fordringsägarna.

7 Faktorer som ökar eller minskar riskerna för överskuldsättning
EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR Faktorer som ökar eller minskar riskerna för överskuldsättning Kronofogden har sett i studier och undersökningar att det finns faktorer som ökar eller minskar riskerna för överskuldsättning.

8 EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR
1. Livssituationer såsom skilsmässa, dödsfall, sjukdom, sluta arbeta, bli pensionär med mera 2. Brist på en eller flera ”resurser” i form av: - inställning till pengar - kunskap - socialt nätverk - inkomst - buffert - hälsa Studierna och undersökningarna visar också det är förändrade livssituationer som ofta leder till problem med ekonomin. Observera att de allra flesta klarar en sådan här situation. Det finns dock faktorer som är avgörande för om man klarar en sådan situation. Det avgörande är styrkan i faktorerna. Vi kallar faktorerna motkrafter. inställning till pengar kunskap socialt närverk inkomst buffert hälsa

9 Inställningen till pengar
EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR ”Mina pengar har alltid runnit genom fingrarna” ”Köper saker för att göra sig själv glad” ”Pengar är vägen till lycka” Kunskap ”Jag kan inte ens räkna ut räntan” ”Amortering och ränta har jag ingen aning om” ”Jag kan alldeles för lite om ekonomi” Inställningen till pengar Hur är din INSTÄLLNING TILL PENGAR? Är du en person som sällan får pengar över till att spara. Du tror hela tiden att allt ska lösa sig. Tar pengarna slut så kommer det mer Eller Är du den som har stenkoll på pengarna, gör en budget och lägger undan pengar regelbundet för att ha en buffert eller spara för att få råd och eller till dyrare saker? Inställningen till pengar när vi är unga som grundar sig på ”att det löser sig” och ”det kommer mer” leder ofta till att man så småningom hamnar i situationer där man tar lån för att lösa ekonomiska problem istället för att ändra beteende. Våra undersökningar visar att den inställning du har till pengar redan som ung, den inställningen bär du med dig resten av livet. KUNSKAP Vi lever i ett konsumtionssamhälle där vi ständigt lockas till att köpa och vi har också ett samhälle där vi som individer ska göra olika val och ta beslut i viktiga frågor som exempelvis vår pension, vilken elleverantör vi ska välja, vilket försäkringsbolag, sparformer, bolån, krediter, abonnemang av olika slag. Detta kräver kunskap så att du kan fatta kloka beslut. Det är därför viktigt att läsa och förstå det finstilta i avtal om exempelvis ett mobiltelefoni abonnemang , förstå vad effektiv ränta är när man ska låna , hur en borgensförbindelse fungerar och så vidare. Så att du inte ingår avtal som är onödigt dyra, tar dyra krediter, får betala någon annans skuld. Med begränsade kunskaper om ekonomi, förstå avtal, överblick över räntor och lånekostnader och riskerna med lån, ökar risken för att hamna i en överskuldsatt situation. Vem vänder du dig till om du behöver få kunskap och veta mer när det gäller olika ekonomiska beslut?

10 EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR
Socialt nätverk ”Min enda kontakt med omvärlden är Kronofogden.” ”Man pratar inte med någon annan om pengar. Det är fult.” ”Det är mitt ansvar att fixa.” Inkomst ”Mina boendekostnader och övriga utgifter är i stort samma före som efter pensioneringen. Men inkomsten minskade med ca 35 %.” När det kommer till ”nätverk” så handlar det både om tillgång på kunskap och pengar. Med ett begränsat nätverk av personer som kan hjälpa vid en akut ekonomisk situation minskar möjligheterna att klara av situationen. Överskuldsättnings-processen börjar. Vi pratar inte gärna med någon om vår trassliga ekonomi. Genom att vi inte berättar för någon gör att vi heller inte får möjlighet att få råd och tips på vad man kan göra. Du får heller inte reda på att du är långt ifrån ensam om att ha en svag ekonomi. Dessutom mår du inte bra av att hålla problemen för dig själv. Har du ingen som du kan prata med finns det alltid stöd i din kommun, kontakta en budget och skuldrådgivare för den hjälpen. Vi på kronofogden vet genom våra undersökningar att hamna i en ekonomisk kris påverkar en individ starkt. Att ha skulder som man inte kan betala medför ofta att man känner en stark oro, skamkänsla, ett personligt misslyckande och ett utanförskap. Detta leder i sin tur till att man isolerar sig från omvärlden. Dessa känslor kan leda till att man håller problemen för sig själv och inte pratar om sin situation med någon - inte ens sina närstående. Alla dessa känslor skapar också psykisk stress och ångest som på sikt leder till ohälsa. Många med skulder drabbas av vanmakt och handlingsförlamning och eller stoppar huvudet i sanden – öppnar inte ens sina brev. Inkomst Dagens pensionärer är ofta lika aktiva och vill unna sig samma livsstil även efter att man slutat arbeta. Man har anpassat sig till en viss ekonomi. Om man inte har sparat i form av buffert eller pensionsförsäkring kan omställningen bli svår. För många pensionärer finns det möjlighet att ansöka och få bostadstillägg.

11 Buffert Hälsa ”Jag borde börja spela schack.”
EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR Buffert ”Jag borde börja spela schack.” ”Inga sparade pengar. Skulder på kr.” Hälsa Din ekonomi påverkar ditt hälsotillstånd och ditt hälsotillstånd påverkar din ekonomi ”Skulderna tar alla ens krafter.” ”Det började med en långtidssjukskrivning.” ”En annan sorts ångest när det gäller pengar. Det gräver som en hand i magen och hjärtat slår.” Med begränsad ekonomi i form av låg lön och inget sparkapital minskar möjligheterna att själv kunna klara förändringar av sin livssituation. Det är ofta olika livssituationer som gör att man hamnar i överskuldsättning. Livssituationer som du ofta inte kan rå över. Det är just sådana situationer som direkt påverkar de ekonomiska marginalerna. Därför är det viktigt att ha en BUFFERT – att regelbundet spara. Dock har inte alla den möjligheten. Men det finns också andra sätt att spara på, t ex. gå igenom dina abonnemang och prenumerationer, använd kontantkort på mobilen välj betalkort utan kreditmöjlighet välj internetleverantörer med fasta priser För många med trasslig ekonomi krävs det ett pusslande av inkomsterna, utgifterna men framförallt olika krediter för att få månaden att gå runt och samtidigt kunna ha en ventil i form av möjlighet till nya krediter. En kvinna beskrev detta som att det är som att spela schack. Utan egen sparad buffert gör man krediten till en nödvändig buffert. Viktigt att känna till: Allt sparande utöver de former som ger bankränta alternativ avkastningen på räntefonder är en risk! Genom de undersökningar som vi gjort, vet vi att hälsotillståndet påverkas kraftigt om man är överskuldsatt. Du får helt enkelt sämre hälsa av att vara överskuldsatt. Och har du problem med att få ekonomin att gå ihop ökar också risken för att du blir sjuk. Vanliga sjukdomar är ångest och psykisk stress, depressioner men även hjärt och kärlsjukdomar. Sjukdomen i sig kan minska möjligheten att få arbete. Vid sjukdom minskar dessutom möjligheterna till att få ett arbete, inkomsterna minskar samtidigt som kostnaderna för medicin och vård tillkommer. Alla blir inte stressade eller sjuka av överskuldsättning, men många blir det eller riskerar att bli det. De vi kommer i kontakt med tycker dock att överskuldsättningen är jobbig, Ett uttalande att ”skulderna tar alla ens krafter” är illustrerande. En överskuldsättning uppstår normalt inte över en natt. Sjukdom uppstår normalt två till fem år efter det att livsförändringen inträtt men ofta sker förändringen successivt. Ofta är det så att personer har kämpat mycket länge innan de blir föremål för åtgärder från inkassoföretag eller Kronofogden.

12 Liten skuld kan bli stor
EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR Liten skuld kan bli stor Hälsoprodukter kr Påminnelse kr Inkassokrav kr Ombudskostnader kr Dröjsmålsränta kr Betalningsföreläggande kr Grundavgift hos Kronofogden 600 kr Totalt kr Den ursprungliga skulden avser flytande Omega 3 som har köpts via nätet. Vid påminnelse från säljaren läggs ofta en påminnelseavgift till Om företaget inte får betalt kan de vända sig till ett inkassobolag som skickar ut ett inkassokrav. Inkassobolagen är privata företag som är helt fristående från Kronofogden Ombudskostnader är kostnader för inkassobolagets hantering och dessa läggs på skulden Avbetalningsplan är den kostnad som säljaren eller ombudet kan ta ur om en avbetalningsplan har upprättas, se nedan. Om skulden inte betalas till inkassobolaget kan de ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Detta utgör ett ”bevis” på skuldens riktighet och kostnaden för betalningsföreläggandet läggs till skulden. Det är här en betalningsanmärkning kan uppstå. Det är inte Kronofogden som sätter betalningsanmärkningar och mer information finns på Datainspektionens hemsida Om skulden ändå inte betalas kan inkassobolaget gå vidare inom Kronofogden och begära verkställighet. Då görs en tillgångsundersökning och eventuellt en utmätning. Kostnaden på 600 kronor läggs på skulden Observera att de olika kostnaderna hos Kronofogden avser 2013 Inkassokostnader är de kostnader som du får ta ut för ditt arbete med att driva in en obetald skuld. Kostnaderna är inte en avgift till Kronofogden men om du vill ha ersättning för dem kommer de ingå i den totala skulden. Vilka kostnader du får kräva ersättning för finns reglerat i lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader . Den 16 mars höjdes beloppen och är idag: 60 kronor för en betalningspåminnelse. 180 kronor för ett inkassokrav. De nya avgifterna gäller för åtgärder du vidtagit efter den 16 mars 2013. För fordringar mellan näringsidkare finns särskilda regler. Om du har rätt till dröjsmålsränta kan du  också rätt till en ersättning på 450 kronor om en faktura inte betalas i tid, en så kallad förseningsersättning. Normalfallet är att du inte kan få betalt för både inkassokostnader och förseningsersättning utan inkassokostnader upp till 450 kronor ingår i förseningsersättningen.

13 Exempel på olika lån 1. Snabblån 2. Seniorlån
EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR Exempel på olika lån 1. Snabblån 2. Seniorlån

14 SNABBLÅN EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR
Snabblån är en form av lån som tidigare kallades för SMS lån. Snabblån löper oftast inte med ränta utan det läggs kostnader på lånet. Om man lånar 3000 kronor en månad, så ska man betala tillbaka 3639 kronor en månad senare, om kostnaden för lånet är 639 kronor (kostnaden kan variera hos olika långivare). Många som tar ett snabblån för att lösa en tillfällig svacka i ekonomin tänker inte på att det blir mycket dyrare att betala tillbaka. Om det är så att man inte har 3000 kronor en månad och man tänker att man skulle ta ett snabblån bör man fundera över om den ekonomiska situationen är förändrad en månad senare och att man då måste ha 3639 kronor för att kunna betala sin skuld. I diagrammet är det ett exempel på att man lånar 3000 kronor och hur mycket extra man behöver låna, så att det täcker lån och kostnader, om man inte när lånet förfaller till betalning, kan betala tillbaka. BILD Börjar med att låna 3000 kronor, för att kunna betala tillbaka lånade 3000 kr + avgift 639 kr behöver man ta ett nytt lån på 4000 kr. För att kunna betala tillbaka 4000 kr kr avgift behöver man ta ett lån på 5000 kr. osv. efter åtta månader när lånet är uppe i kr. Snabblån, mån kr avgift 639 = 3639 kr, mån kr avgift 720kr=4720kr, mån kr avgift 802kr=5802 kr, mån kr avgift 900kr= 6900 kr, mån kr avgift 998kr=7998, mån kr avgift 1300kr=9300kr,mån kr Avgift 1690kr = kr. Efter åtta månader är skulden kr och man har tagit sju stycken Snabblån. Lån Avgift Total

15 Seniorlån FÖRDELAR Möjlighet att upprätthålla levnadsstandard,
EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR Seniorlån FÖRDELAR Möjlighet att upprätthålla levnadsstandard, förverkliga drömmar (”guldkant”) Möjlighet att bo kvar i sin bostad (även som ensamstående) Kan vara svårt att få andra lån när man är äldre NACKDELAR Dyrare än ”vanliga” fastighetslån Ingen buffert kvar om man konsumerat pengarna; Svårt att överblicka framtiden och konsekvenserna; De flesta kreditinstitut marknadsför någon form av s k seniorlån (Bolån 60+, Seniorkapital, Hypotekspension etc.) Den gemensamma nämnaren är man som ägare till en obelånad eller lågt belånad fastighet eller bostadsrätt belånar denna utan att behöva betala löpande räntor och amorteringar. Dessa regleras i stället när lånet förfaller eller fastigheten säljs.

16 Att tänka på - seniorlån
EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR Att tänka på - seniorlån Hur mycket behöver jag låna? Läs villkoren noga och var säker på att förstå dessa. Kostnader/avgifter utöver ränta, värdering, pantbrev mm. Jämför! Låna inte för att spekulera i aktier eller andra värdepapper. Har jag pengar om fastigheten behöver repareras? Vad händer om/när lånet förfaller? Vad händer om fastighetens värde sjunker? 1. Hur mycket behöver jag låna? Lån innebär alltid en kostnad och en risk om man inte kan betala. 2. Villkoren skiftar från kreditinstitut till kreditinstitut. På konsumenternas.se finns jämförelsetabeller 3. Räkna på totala kostnaden 4.En variant på seniorlån innebär att man får lån som ska användas till försäkringar eller placeringar. Tänk noga på risken. 5. Om jag har utnyttjat låneutrymmet och behöver reparera, köpa nya vitvaror eller investera i villans värmesystem, hur löser jag det? 6. Om lånet löper på t ex 10 år, är det säkert att jag får förlänga lånet, eller måste jag sälja`?

17 Att tänka på - seniorlån
EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR Att tänka på - seniorlån forts. Vad händer om jag säljer fastigheten? Blir det pengar över till reaskatten? Blir det pengar över till att investera i en ny bostad? Hur påverkas bostadsbidrag bostadstillägg etc? Kan jag göra ränteavdrag varje år eller först när lånet ska lösas? Kan jag utnyttja ränteavdraget? Hur ska lånet betalas ut, engångsbelopp eller periodiskt (till exempel månadsvis)? 7. Blir det några pengar över när jag löst lånet vid försäljning. Eller blir det skuld kvar. Reavinst ska betalas och kanske behöver jag till insats eller handpenning för en ny bostad. 8. Ränteavdrag i samband med deklaration får bara göras för ränta som verkligen betalats under året. Ackumulerad ränta som betalas som en engångssumma i samband med försäljning av fastigheten. Hög ackumulerad ränta under många år innebär stora belopp. Det fordrar då att man kommer upp i en inkomstskatt där man kan utnyttja ränteavdraget..

18 EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR
Ärver man skulder? Ett dödsbo består av den avlidnes tillgångar och skulder. Tillgångarna ska användas till att reglera skulderna. Resterande tillgångar tillfaller arvingarna. Om tillgångarna inte räcker till alla skulder, ansvarar arvingarna inte för dessa skulder. Om arvingarna disponerar tillgångarna innan skulderna betalats, ansvarar de för skulderna intill tillgångarnas (verkliga värde). Tips: Bevaka taxeringen för dödsfallsåret och året innan. När någon avlider uppkommer ett dödsbo. Dödsboet består av den avlidnes tillgångar och skulder. Det finns normalt en eller flera dödsbodelägare. Ett dödsbo upplöses genom att den avlidnes tillgångar delas mellan arvingarna vid ett arvskifte. Före arvskiftet ska man göra en bodelning om den avlidne var en av två makar eller sambor. Man får inte göra arvsskiftet innan man gjort en bouppteckning och betalat den avlidnes alla kända skulder. För att ett formligt arvskifte ska kunna göras krävs mer än en dödsbodelägare. Om det bara finns en dödsbodelägare (t ex efterlevande make/maka) anses dödsboet ”skiftat” när bouppteckningen registrerats. Om ett dödsbo skiftets innan skulderna betalats ska arvskiftet i princip gå tillbaka. Om egendomen som ska återgå inte längre finns kvar ska arvingen betala ut ersättning för dess värde till dödsboet. Om deklaration som ska lämnas in dödsfallsåret (avseende inkomståret innan dödsfallet) inte har gjorts, ska detta göras. Kan innebära ”kvarskatt” eller skatteåterbäring, dvs skuld eller tillgång. Även deklaration för dödsåret bör upprättas. Innebär ofta skatteåterbäring. Om dödsboet som sådant blir beskattat för till exempel försäljning av fastigheter, värdepapper eller ränteinkomster kan delägarna bli solidariskt ansvariga för dessa skatteskulder.

19 Om du har skulder och flyttar utomlands
EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR Om du har skulder och flyttar utomlands Med stöd av internationella överenskommelser kan Sverige låta driva in skulder till stat och kommun i andra länder. Det innebär att den som flyttar utomlands kan bli aktuell för indrivning av skulder som har uppkommit i Sverige Sverige kan för närvarande begära indrivning inom Norden, i alla EU-länder och i ett par stater utanför Europa. Sverige har ingått överenskommelser med andra länder om att ömsesidigt driva in varandras statliga fordringar, främst skattefordringar. Sverige har sådana överenskommelser med alla länder inom Norden och EU, men även med ett par länder utanför Europa. Detta innebär att den som flyttar utomlands kan bli aktuell för indrivning av skulder till stat och kommun genom att Kronofogden ber om hjälp av indrivningsmyndigheten i det nya boendelandet. De ”vanligaste” länderna som är aktuella för indrivning är Norge, Danmark, Spanien, England, Portugal, Österrike och England. Att man flyttar utomlands hindrar dock inte att Kronofogden kan utmäta tillgångar eller inkomster som finns i Sverige. T ex kan en pension som utbetalas från Sverige (statlig eller privat) bli aktuell för utmätning här.

20 Bra hjälpmedel Kronofogdens hemsida, www.kronofogden.se
EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR Bra hjälpmedel Kronofogdens hemsida, Kundservice: I pärmen: Broschyr: Balans, information om Kronofogden Broschyr: Motkrafter för att undvika överskuldsättning Broschyr: Budget Betala Motkraftssnurran På Kronofogdens hemsida finns mer information. Här finner du en särskild sida om stöd och vägledning som kan bidra till dina möjligheter att behålla en ekonomi i balans. Här kan du till exempel testa dina ekonomiska styrkor. Ring gärna Kronofogdens Kundcenter. Här får du svar på dina frågor. Kundcenter har öppet 8-18. Du kan också skriva till Kronofogdens brevlåda och ställa frågor alt. lämna synpunkter

21 Rubriker skrivs så här FLIKTEXT I VERSALER
Så här ser Kronofogdens hemsida ut. Under rubriken ”Vill veta mer” finns en mäng råd och tips kring hur du kan få balans i ekonomin.


Ladda ner ppt "Ekonomi i balans på äldre dar"

Liknande presentationer


Google-annonser