Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomi i balans på äldre dar. EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomi i balans på äldre dar. EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR."— Presentationens avskrift:

1 Ekonomi i balans på äldre dar

2 EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR

3 Vad gör Kronofogden? Kundservice Betalningsföreläggande Konkurstillsyn EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR

4 Vad gör Kronofogden? Verkställighet/Indrivning Skuldsanering Förebyggande Verksamhet EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR

5 Såhär ser det ut idag Cirka 20 % av medborgarna 18-64 år (ca 1,2 miljoner) problem med sin ekonomi, dvs. antingen: a) har svårt att betala sina räkningar, tvingas ta korta krediter, b) har obetalda skulder hos inkasso och/eller kronofogden, c) är överskuldsatta, dvs. har ständigt återkommande problem med att inte kunna betala alla sina räkningar. Alla löper risk att någon gång hamna i en ”ekonomisk svacka”. Det som avgör om svackan blir tillfällig eller permanent beror på ett antal faktorer. EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR

6 Åldersfördelning – andel skuldsatta i Kronofogdens register % EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR

7 Faktorer som ökar eller minskar riskerna för överskuldsättning EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR

8 1. Livssituationer såsom skilsmässa, dödsfall, sjukdom, sluta arbeta, bli pensionär med mera 2. Brist på en eller flera ”resurser” i form av: - inställning till pengar - kunskap - socialt nätverk - inkomst - buffert - hälsa EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR

9 Inställningen till pengar ”Mina pengar har alltid runnit genom fingrarna” ”Köper saker för att göra sig själv glad” ”Pengar är vägen till lycka” Kunskap ”Jag kan inte ens räkna ut räntan” ”Amortering och ränta har jag ingen aning om” ”Jag kan alldeles för lite om ekonomi” EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR

10 Socialt nätverk ”Min enda kontakt med omvärlden är Kronofogden.” ”Man pratar inte med någon annan om pengar. Det är fult.” ”Det är mitt ansvar att fixa.” Inkomst ”Mina boendekostnader och övriga utgifter är i stort samma före som efter pensioneringen. Men inkomsten minskade med ca 35 %.” EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR

11 Buffert ”Jag borde börja spela schack.” ”Inga sparade pengar. Skulder på 400 000 kr.” Hälsa Din ekonomi påverkar ditt hälsotillstånd och ditt hälsotillstånd påverkar din ekonomi ”Skulderna tar alla ens krafter.” ”Det började med en långtidssjukskrivning.” ”En annan sorts ångest när det gäller pengar. Det gräver som en hand i magen och hjärtat slår.” EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR

12 Liten skuld kan bli stor Hälsoprodukter 398 kr Påminnelse 60 kr Inkassokrav 180 kr Ombudskostnader340 kr Dröjsmålsränta 7 kr Betalningsföreläggande300 kr Grundavgift hos Kronofogden600 kr Totalt1 885 kr EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR

13 Exempel på olika lån 1. Snabblån 2. Seniorlån EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR

14 SNABBLÅN EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR

15 Seniorlån FÖRDELAR Möjlighet att upprätthålla levnadsstandard, förverkliga drömmar (”guldkant”) Möjlighet att bo kvar i sin bostad (även som ensamstående) Kan vara svårt att få andra lån när man är äldre NACKDELAR Dyrare än ”vanliga” fastighetslån Ingen buffert kvar om man konsumerat pengarna; Svårt att överblicka framtiden och konsekvenserna; EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR

16 Att tänka på - seniorlån 1.Hur mycket behöver jag låna? 2.Läs villkoren noga och var säker på att förstå dessa. 3.Kostnader/avgifter utöver ränta, värdering, pantbrev mm. 4.Jämför! 5.Låna inte för att spekulera i aktier eller andra värdepapper. 6.Har jag pengar om fastigheten behöver repareras? 7.Vad händer om/när lånet förfaller? 8.Vad händer om fastighetens värde sjunker? EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR

17 Att tänka på - seniorlån forts. 9.Vad händer om jag säljer fastigheten? 10.Blir det pengar över till reaskatten? 11.Blir det pengar över till att investera i en ny bostad? 12.Hur påverkas bostadsbidrag bostadstillägg etc? 13.Kan jag göra ränteavdrag varje år eller först när lånet ska lösas? 14. Kan jag utnyttja ränteavdraget? 15.Hur ska lånet betalas ut, engångsbelopp eller periodiskt (till exempel månadsvis)? EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR

18 Ärver man skulder? Ett dödsbo består av den avlidnes tillgångar och skulder. Tillgångarna ska användas till att reglera skulderna. Resterande tillgångar tillfaller arvingarna. Om tillgångarna inte räcker till alla skulder, ansvarar arvingarna inte för dessa skulder. Om arvingarna disponerar tillgångarna innan skulderna betalats, ansvarar de för skulderna intill tillgångarnas (verkliga värde). Tips: Bevaka taxeringen för dödsfallsåret och året innan. EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR

19 Om du har skulder och flyttar utomlands Med stöd av internationella överenskommelser kan Sverige låta driva in skulder till stat och kommun i andra länder. Det innebär att den som flyttar utomlands kan bli aktuell för indrivning av skulder som har uppkommit i Sverige Sverige kan för närvarande begära indrivning inom Norden, i alla EU-länder och i ett par stater utanför Europa. EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR

20 Bra hjälpmedel Kronofogdens hemsida, www.kronofogden.sewww.kronofogden.se Kundservice: 0771 - 73 73 00 kronofogdemyndigheten@kronofogden.se I pärmen: Broschyr: Balans, information om Kronofogden Broschyr: Motkrafter för att undvika överskuldsättning Broschyr: Budget Betala Motkraftssnurran EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR

21 Rubriker skrivs så här FLIKTEXT I VERSALER


Ladda ner ppt "Ekonomi i balans på äldre dar. EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR."

Liknande presentationer


Google-annonser