Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Christina Sehlén Eva Marzocchelli Skärvall Budget- och skuldrådgivare Kontaktuppgifter:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Christina Sehlén Eva Marzocchelli Skärvall Budget- och skuldrådgivare Kontaktuppgifter:"— Presentationens avskrift:

1 Christina Sehlén Eva Marzocchelli Skärvall Budget- och skuldrådgivare Kontaktuppgifter: christinasehlen@yahoo.se eva@skarvall.se

2 Dagens innehåll:  Vad är budget- och skuldrådgivning  Pärmmetoden  Barn och ungdomar i skuldsatta familjer Christina Sehlén och Eva Marzocchelli Skärvall 2011-10-20

3 Vad är budget- och skuldrådgivning: Steg 1 Vardagsekonomi Steg 2 Skuldrådgivning Steg 3 Skuldsanering Christina Sehlén och Eva Marzocchelli Skärvall 2011-10-20

4 Det praktiska arbetet: Christina Sehlén och Eva Marzocchelli Skärvall 2010-10-20 Sortera Informera Analys & Rådgivning Sammanställa Social utredning

5 Skulder hos kronofogden:  Ca. 450.000 fysiska gäldenärer  Ca 30.000 av dessa är under 25 år  Ca. 1.500 ungdomar under 18 år  1. 243.000 nya betalningsförelägganden under 2010  63, 9 miljarder i skulder hos kronofogen 31/12-2009  6.589 sökte skuldsanering 4.021beviljades 2009 Christina Sehlén och Eva Marzocchelli Skärvall 2011-10-20

6 Varför har man hamnat där?  Lån togs när de hade inkomst  Det har ”hänt något”  Tagit nya krediter för att lösa akuta problem  Tappat kontrollen  Saknat kunskap om vardagsekonomi  Saknat nätverk  De har ”gett upp” Christina Sehlén och Eva Marzocchelli Skärvall 2011-10-20

7 Pärmmetoden vid budget- och skuldrådgivning:  Vardagspärm  Skuldpärm Christina Sehlén och Eva Marzocchelli Skärvall 2011-10-20

8 Pärmmetoden vid budget- och skuldrådgivning Vardagspärm  Inkomster  Utgifter Skuldpärm  Skulder efter inkassobolag  Vilka ligger hos kronofogden  Hur avbetala Christina Sehlén och Eva Marzocchelli Skärvall 2011-10-20

9 Christina Sehlén och Eva Marzocchelli Skärvall 2011-10-20 Skuldöversikt

10 Kontroll på vardagsekonomin är A O: • Pärmar är ett tydligt hjälpmedel • Samla information under respektive flik • Ta kopior • Skriv upp när och med vem du pratar med • Datum för betalning • Skilja på privat- och företagsekonomi Christina Sehlén och Eva Marzocchelli Skärvall 2011-10-20

11 Barn och ungdomar i utsatta familjer:  Lever under stor ekonomisk press  De är medvetna om sina föräldrar oförmåga  Ekonomisk stress ger ökad ohälsa  De ser brev från kronofogden och inkassobolag  De ”mörkar” för sina kompisar  Många familjer flyttar runt till olika 2:a handsboenden  Skuldsatta barn Christina Sehlén och Eva Marzocchelli Skärvall 2011-10-20

12 Barn och ungdomars skulder:  Mobilräkningar  SMS-lån  Sjukvårdsräkningar  Internet  Prenumerationer  Skolfoto  Sjukvård  (Bilar) Christina Sehlén och Eva Marzocchelli Skärvall 2011-10-20 Egna skulder Föräldrarna

13 Kan inte de vuxna – då kan inte ungdomarna:  ”Socialt arv”  Segregation - ej bara boende  Konsumtionsmönster  Insyn i de vuxnas värld – Tv, internet Christina Sehlén och Eva Marzocchelli Skärvall 2011-10-20

14 Pärmar till ungdomar: Allmänt/vardag  Betyg och arbetsintyg  CV  Skola  Körkortstillstånd  Försäkringar  Vardagsräkningar  Läkare- och medicin Ekonomi  Deklaration  Pensioner (PPM)  Banker  CSN  Försäkringskassan  A-kassan  Fonder  Försörjningsstöd  Kronofogden Christina Sehlén och Eva Marzocchelli Skärvall 2011-10-20

15 Deklaration:  När deklarerar man  Varför deklarerar man  Vad säger innehållet  Skattesatser  Slutskattsedel  Kvarskatt  Reavinst  Köp av bostad  Fastighetsskatt  Eleverna samlar själva in relevant information  Konkret gå igenom en deklaration och diskutera i grupp Christina Sehlén och Eva Marzocchelli Skärvall 2011-10-20

16 Pension:  Pensionens olika delar  Hur väljer jag  Privat pensionssparade  Hur mycket pension får jag  Pensionsålder  Hemsidan ”min pension”  Eleverna samlar själva in relevant information  Konkret gå igenom grunderna och diskutera i grupp Christina Sehlén och Eva Marzocchelli Skärvall 2011-10-20

17 Försäkringskassan:  Vilka bidrag handhar försäkringskassan  Vilka rättigheter – vilka skyldigheter Exempel:  Sjuk-och föräldrapenning  Bostadsbidrag  Underhåll  Eleverna samlar själva in relevant information  Konkret gå igenom grunderna och diskutera i grupp Christina Sehlén och Eva Marzocchelli Skärvall 2011-10-20

18 CSN:  Regler för studiemedel  Studiekraven  Vad är lån, vad är bidrag  Hur mycket pengar  Hur betalas det ut  När ska jag börja återbetala  Om jag inte klarar av återbetalningen  Vad är återkrav  Inkomstgränser  Eleverna samlar själva in relevant information  Konkret gå igenom grunderna och diskutera i grupp Christina Sehlén och Eva Marzocchelli Skärvall 2011-10-20

19 Kontroll på vardagsekonomin är grunden: • Pärmar är ett tydligt hjälpmedel • Samla information under respektive flik • Ta kopior • Skriv upp när och med vem du pratar med • Datum för betalning • Skilja på privat- och företagsekonomi Christina Sehlén och Eva Marzocchelli Skärvall 2011-10-20

20 Sammanfattning:  Vardagsekonomin är basen  Segregation är också det vi får hemifrån  ”Det har jag aldrig fått lära mig i skolan”  Det fattas en grund att luta sig emot  Ordning och reda  Än har vi inte det papperslösa samhället Christina Sehlén och Eva Marzocchelli Skärvall 2011-10-20

21 Litteraturtips:  E konomin i fokus – C. Sehlén & E. Marzocchelli Skärvall 2011  Istället för vräkning (Rapport 2011:10) – Konsumentverket  Budgetrådgivning – en kortsiktig kommunal kostnad eller en lönsam social investering (Rapport 2011:11) - Konsumentverket  Koll på pengarna – Konsumentverket  Alla vill göra rätt för sig (Rapport 2008:1) – Kronofogden  Vår trygghet – Folksam (beskrivning av socialförsäkringssystemet)  Små barn – kraftfulla konsumenter, Barns relationer med jämnåriga påverkas av konsumtion, i olika bostadsområden – E.Lundby, Linnéuniversitetet  R. Ahlström, Mittuniversitet (Flertal rapporter om psykisk och fysisk ohälsa bland överskuldsatta)  Från skuldsatt till skuldfri – L. Sandvall, Linnéuniversitetet Christina Sehlén och Eva Marzocchelli Skärvall 2011-10-20


Ladda ner ppt "Christina Sehlén Eva Marzocchelli Skärvall Budget- och skuldrådgivare Kontaktuppgifter:"

Liknande presentationer


Google-annonser