Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prissättning Daniel Nordström. Presentationens innehåll  Faktorer som påverkar prissättningen  Prissättning för tjänsteföretag  Prissättning för varuproducerande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prissättning Daniel Nordström. Presentationens innehåll  Faktorer som påverkar prissättningen  Prissättning för tjänsteföretag  Prissättning för varuproducerande."— Presentationens avskrift:

1 Prissättning Daniel Nordström

2 Presentationens innehåll  Faktorer som påverkar prissättningen  Prissättning för tjänsteföretag  Prissättning för varuproducerande företag  Divisionskalkyl  Momsberäkning  Pålägg  Marginal i kr och %  Kontaktuppgifter

3 Begrepp  KostnaderKonkurrenterKunderna  Direkta kostnaderIndirekta kostnaderTotala kostnader  PrissättningDivisionskalkylInköpskostnad  Hemtagningskostnad VarukostnadPålägg  Försäljningspris MomspåläggFörsäljningspris  MarginalKronorProcent  Exklusive momsInklusive momsMervärdesskatt

4 Formler för prissättning = Pris per styck (timmar)

5 Faktorer som påverkar prissättningen  Kunderna  Konkurrenter  Kostnaderna PrisPris Kostnaderna utgör golvet vid prissättning. Kunderna och konkurrenterna utgör taket vid prissättningen

6 Prissättning för ett tjänsteföretag Resultatbudget Intäkter Försäljning Kostnader Varu/materialkostnad Personalkostnad Lokalkostnad Marknadsföring Övriga kostnader Totala kostnader Resultat Divisionskalkyl  Antal anställda 5  Antal arbetsdagar 225 *8h= 1800h/år  Beläggning (fakturering) ca 75 %/år.  1800h*0,75= 1350h 1350h*5 (anställda)= 6750h Formel för divisionskalkyl Beräkning Totala kostnader+ eventuell vinst Antalet timmar/varor Exempel: = Pris per timma/styck =370kr/timme

7 Prissättning för varuförsäljning Kostnader för en vara (år) Kostnader Varukostnad (Direkta) Personalkostnad (Indirekta) Lokalkostnad (Indirekta) Värdeminskning (Indirekta) Övriga kostnader (Indirekta) Summa kostnader kr Priskalkyl för tillverkning/varuförsäljning  Direkta (rörliga) kostnader = Varukostnad ( )  Indirekta (fasta) kostnader= Kringkostnader ( )  Direkta kostnader+ indirekta kostnader= självkostnad Formel Påläggs kalkyl i % Beräkning= Indirekta kostnader+ vinst Direkta kostnader Exempel = Inköpspris 300 kr/styck *0,64= 192 kr i pålägg (exklusive moms) = Pålägg i % *100 = 0,64 % *100= 64%

8 Direkta och indirekta kostnader Direkta kostnader Varuinköpet +Hemtagningskostnad (frakt, tull, försäkringar) = Varukostnaden Indirekta kostnader + Personal + Lokal + Värdeminskning + Övriga kostnader = Indirekta kostnader Direkta kostnader Varuinköp kr Hemtagsningskostnad kr Varukostnad kr Indirekta kostnader Personalkostnad kr Lokalkostnad kr Värdeminskning kr Övriga kostnader kr Summa totala kostnader kr

9 Påläggskalkyl Varuinköp400 kr Hemtagningskostn ad 30 kr Varukostnad430 kr (400-30) Pålägg258 kr (430x0.66) Försäljningspris exkl. moms 688 kr ( ) Momspålägg 25 % 172 kr (688x0.25) Försäljningspris inkl moms 860 kr ( ) Volym: st Varuinköp kr Personal kr Lokal kr Värdeminskning kr Övriga kostnader kr Summa kostnader kr Önskad vinst kr Formel för påläggskalkyl Indirekta kostnader+ vinst= Pålägg i procent Direkta kostnader Exempel kr kr= 0.66 % kr

10 Pålägg i % och moms Beräkning  Inköpskostnad  + Hemtagningskostnad (frakt)  = Varukostnad  + Pålägg i %  = Försäljningspris exkl moms  + Momspålägg  =Försäljningspris inkl moms Exempel inköp av 1000 varor  Inköpskostnad 300/st  + Hemtagningskostnad 50/st  = Varukostnad 350 (300+50)  + Pålägg 129% ( /350= 1,29*100= 129%  = Försäljningspris exkl moms 801 kr ( )  + Momspålägg 25% 200 kr  Försäljningspris inkl moms 1001 kr

11 Pålägg i % och moms Beräkning  Inköpskostnad  +Hemtagningskostnad (frakt)  = Varukostnad  + Pålägg i %  = Försäljningspris exkl moms  + Momspålägg  =Försäljningspris inkl moms Exempel varuinköp  Inköpskostnad  +Hemtagningskostnad  = Varukostnad  + pålägg 129% ( / = 1,29*100= 129%  = Försäljningspris exklusive moms kr  + Momspålägg 25% kr  Försäljningspris inkl moms kr

12 Beräkna momsen Moms  Betalas av konsumenter, företag, föreningar och offentlig verksamhet  Moms= Mervärdesskatt  25 % Vanligaste momssatsen  12 % Livsmedel, restaurang, hotell  6 % Litteratur, böcker, resor Momsberäkning  Exklusive moms (utan) * 0,25,0,12 och,006  Inklusive moms (med)* 0,20, 0,1071 och 0,0566  Redovisas till skatteverket betala/få tillbaka Momsberäkning  Försäljningsmoms (utgående moms)  -Inköpsmoms (ingående moms)  = Att betala/få tillbaka till/från Skatteverket Exempel Försäljningsmoms Inköpsmoms kr = kr (att betala till Skatteverket)

13 Momsredovisning  Företaget ska redovisa sin moms till Skatteverket.  Utgående moms (försäljningsmoms) ska redovisas varje månad. (Mindre företag kan välja att redovisa var 3:e månad.)  Företaget räknar bort den moms som de betalat för sina inköp (ingående moms) och betalar därefter in skillnaden till Skatteverket. Momsberäkning Försäljningsmoms (25, 12 eller 6 %)= Utgående moms - Inköpsmoms (20, 10,71, eller 5,67% ) = Ingående moms = att betala/får tillbaka till/från Skatteverket Exempel  Försäljningspris exkl moms: 100 kr  Försäljningspris inkl moms: ,25 x 100 = 125 kr  Momsavdrag: 0,2 x 125 = 25 kr, kvar 125 – 25 = 100 kr

14 Marginal Försäljningsintäkter- Varukostnaden= Marginal i kr Exempel beräkning av marginal i kr Försäljning– Varukostnad= Marginal i kr = kr Marginal i kr/Totala intäkter = Marginal i % Exempel beräkning marginal i % Marginal i kr/totala intäkter / = 027*100=27 % Intäkter Försäljning Kostnader Varukostnad Personalkostnad Lokal Kotor Övriga kostnader Summa kostnader Vinst

15 Marginal  Försäljningsintäkter-varukostnad= Marginal i kr  Marginal i kr/Försäljningsintäkter=Marginal i % Exempel inköp av 100 st GPS Försäljningsintäkter kr 750 kr/st x 100 st) Varukostnad kr (500kr/st x 100 st) Försäljningsintäkter-varukostnad = kr (Marginal i kronor) Marginal i kr/Försäljningsintäkter / = 33.3 % (Marginal i %) Marginalen ska täcka företagets indirekta kostnader och vinst.

16 Förändrad marginal Marginal inköp av T-shirts  Inköp 500 tröjor  Inköpspris: kr/500=200 kr/tröja  Pålägg: 60% 200*,60= 120 kr  Försäljningspris exkl moms 320 kr  Totala försäljningsintäkter 320*500= kr  Marginal i kr = kr  Marginal i % / = 0,38*100=38% Lyckas endast sälja 400 tröjor  400*320 = kr  Rear ut de sista 100 tröjorna för 200kr/st  200*100= kr  Beräkning = 400* *200=  Totala försäljningsintäkter = kr  Marginal i kr = kr  Marginal i % / =0,32*100=32%

17 Kontaktuppgifter Länkar  ALMI Företagspartner, Budgetmall  ALMI Företagspartner, Företagarskolan  Starta & Driva företag, Björn Lunden, Ulf Bokelund Svesson, 2014  E2000 Combi Faktabok Andersson, Asserlind mfl, (2012) Daniel Nordström E-post: Telefon:


Ladda ner ppt "Prissättning Daniel Nordström. Presentationens innehåll  Faktorer som påverkar prissättningen  Prissättning för tjänsteföretag  Prissättning för varuproducerande."

Liknande presentationer


Google-annonser