Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prissättning Daniel Nordström. Presentationens innehåll  Faktorer som påverkar prissättningen  Prissättning för tjänsteföretag  Prissättning för varuproducerande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prissättning Daniel Nordström. Presentationens innehåll  Faktorer som påverkar prissättningen  Prissättning för tjänsteföretag  Prissättning för varuproducerande."— Presentationens avskrift:

1 Prissättning Daniel Nordström

2 Presentationens innehåll  Faktorer som påverkar prissättningen  Prissättning för tjänsteföretag  Prissättning för varuproducerande företag  Divisionskalkyl  Momsberäkning  Pålägg  Marginal i kr och %  Kontaktuppgifter

3 Begrepp  KostnaderKonkurrenterKunderna  Direkta kostnaderIndirekta kostnaderTotala kostnader  PrissättningDivisionskalkylInköpskostnad  Hemtagningskostnad VarukostnadPålägg  Försäljningspris MomspåläggFörsäljningspris  MarginalKronorProcent  Exklusive momsInklusive momsMervärdesskatt

4 Formler för prissättning = Pris per styck (timmar)

5 Faktorer som påverkar prissättningen  Kunderna  Konkurrenter  Kostnaderna PrisPris Kostnaderna utgör golvet vid prissättning. Kunderna och konkurrenterna utgör taket vid prissättningen

6 Prissättning för ett tjänsteföretag Resultatbudget Intäkter Försäljning2 500 000 Kostnader Varu/materialkostnad 900 000 Personalkostnad1 300 000 Lokalkostnad 80 000 Marknadsföring 50 000 Övriga kostnader 50 000 Totala kostnader2 380 000 Resultat120 000 Divisionskalkyl  Antal anställda 5  Antal arbetsdagar 225 *8h= 1800h/år  Beläggning (fakturering) ca 75 %/år.  1800h*0,75= 1350h 1350h*5 (anställda)= 6750h Formel för divisionskalkyl Beräkning Totala kostnader+ eventuell vinst Antalet timmar/varor Exempel: 2 380 000+120 000 6750 = Pris per timma/styck =370kr/timme

7 Prissättning för varuförsäljning Kostnader för en vara (år) Kostnader Varukostnad3 500 000 (Direkta) Personalkostnad1 300 000 (Indirekta) Lokalkostnad 400 000 (Indirekta) Värdeminskning 200 000 (Indirekta) Övriga kostnader 350 000 (Indirekta) Summa kostnader5 550 000 kr Priskalkyl för tillverkning/varuförsäljning  Direkta (rörliga) kostnader = Varukostnad (3 500 000)  Indirekta (fasta) kostnader= Kringkostnader (2 250 000)  Direkta kostnader+ indirekta kostnader= självkostnad Formel Påläggs kalkyl i % Beräkning= Indirekta kostnader+ vinst Direkta kostnader Exempel = 2 250 000 3 500 000 Inköpspris 300 kr/styck *0,64= 192 kr i pålägg (exklusive moms) = Pålägg i % *100 = 0,64 % *100= 64%

8 Direkta och indirekta kostnader Direkta kostnader Varuinköpet +Hemtagningskostnad (frakt, tull, försäkringar) = Varukostnaden Indirekta kostnader + Personal + Lokal + Värdeminskning + Övriga kostnader = Indirekta kostnader Direkta kostnader Varuinköp300 000 kr Hemtagsningskostnad 30 000 kr Varukostnad330 000 kr Indirekta kostnader Personalkostnad800 000 kr Lokalkostnad120 000 kr Värdeminskning 75 000 kr Övriga kostnader130 000 kr Summa totala kostnader 1 455 000 kr

9 Påläggskalkyl Varuinköp400 kr Hemtagningskostn ad 30 kr Varukostnad430 kr (400-30) Pålägg258 kr (430x0.66) Försäljningspris exkl. moms 688 kr (430+258) Momspålägg 25 % 172 kr (688x0.25) Försäljningspris inkl moms 860 kr (688+172) Volym: 10 000 st Varuinköp 4 300 000 kr Personal1 900 000 kr Lokal 300 000 kr Värdeminskning 150 000 kr Övriga kostnader 200 000 kr Summa kostnader 6 85000 kr Önskad vinst 300 000 kr Formel för påläggskalkyl Indirekta kostnader+ vinst= Pålägg i procent Direkta kostnader Exempel 2 550 000 kr +300 000 kr= 0.66 % 4 300 000 kr

10 Pålägg i % och moms Beräkning  Inköpskostnad  + Hemtagningskostnad (frakt)  = Varukostnad  + Pålägg i %  = Försäljningspris exkl moms  + Momspålägg  =Försäljningspris inkl moms Exempel inköp av 1000 varor  Inköpskostnad 300/st  + Hemtagningskostnad 50/st  = Varukostnad 350 (300+50)  + Pålägg 129% (450 000/350= 1,29*100= 129%  = Försäljningspris exkl moms 801 kr (350 + 451)  + Momspålägg 25% 200 kr  Försäljningspris inkl moms 1001 kr

11 Pålägg i % och moms Beräkning  Inköpskostnad  +Hemtagningskostnad (frakt)  = Varukostnad  + Pålägg i %  = Försäljningspris exkl moms  + Momspålägg  =Försäljningspris inkl moms Exempel varuinköp  Inköpskostnad 300 000  +Hemtagningskostnad 50 000  = Varukostnad 350 000  + pålägg 129% (450 000/350 000= 1,29*100= 129%  = Försäljningspris exklusive moms 801 500 kr  + Momspålägg 25% 200 350 kr  Försäljningspris inkl moms 1 001 850 kr

12 Beräkna momsen Moms  Betalas av konsumenter, företag, föreningar och offentlig verksamhet  Moms= Mervärdesskatt  25 % Vanligaste momssatsen  12 % Livsmedel, restaurang, hotell  6 % Litteratur, böcker, resor Momsberäkning  Exklusive moms (utan) * 0,25,0,12 och,006  Inklusive moms (med)* 0,20, 0,1071 och 0,0566  Redovisas till skatteverket betala/få tillbaka Momsberäkning  Försäljningsmoms (utgående moms)  -Inköpsmoms (ingående moms)  = Att betala/få tillbaka till/från Skatteverket Exempel Försäljningsmoms 1 200 000 - Inköpsmoms 575 000 kr = 625 000 kr (att betala till Skatteverket)

13 Momsredovisning  Företaget ska redovisa sin moms till Skatteverket.  Utgående moms (försäljningsmoms) ska redovisas varje månad. (Mindre företag kan välja att redovisa var 3:e månad.)  Företaget räknar bort den moms som de betalat för sina inköp (ingående moms) och betalar därefter in skillnaden till Skatteverket. Momsberäkning Försäljningsmoms (25, 12 eller 6 %)= Utgående moms - Inköpsmoms (20, 10,71, eller 5,67% ) = Ingående moms = att betala/får tillbaka till/från Skatteverket Exempel  Försäljningspris exkl moms: 100 kr  Försäljningspris inkl moms: 100 + 0,25 x 100 = 125 kr  Momsavdrag: 0,2 x 125 = 25 kr, kvar 125 – 25 = 100 kr

14 Marginal Försäljningsintäkter- Varukostnaden= Marginal i kr Exempel beräkning av marginal i kr Försäljning– Varukostnad= Marginal i kr 4 800 000-3 500 000= 1 300 000 kr Marginal i kr/Totala intäkter = Marginal i % Exempel beräkning marginal i % Marginal i kr/totala intäkter 1 300 00/4 800 000= 027*100=27 % Intäkter Försäljning4 800 000 Kostnader Varukostnad3 500 000 Personalkostnad 530 000 Lokal 120 000 Kotor 55 000 Övriga kostnader 40 000 Summa kostnader4 245 000 Vinst 555 000

15 Marginal  Försäljningsintäkter-varukostnad= Marginal i kr  Marginal i kr/Försäljningsintäkter=Marginal i % Exempel inköp av 100 st GPS Försäljningsintäkter750 000 kr 750 kr/st x 100 st) Varukostnad500 000 kr (500kr/st x 100 st) Försäljningsintäkter-varukostnad 750 000 - 500 000 = 250 000 kr (Marginal i kronor) Marginal i kr/Försäljningsintäkter 250 000/750 000 = 33.3 % (Marginal i %) Marginalen ska täcka företagets indirekta kostnader och vinst.

16 Förändrad marginal Marginal inköp av T-shirts  Inköp 500 tröjor  Inköpspris: 100 000kr/500=200 kr/tröja  Pålägg: 60% 200*,60= 120 kr  Försäljningspris exkl moms 320 kr  Totala försäljningsintäkter 320*500= 160 000 kr  Marginal i kr 160 0000-100 000=60 000 kr  Marginal i % 60 000/160 000= 0,38*100=38% Lyckas endast sälja 400 tröjor  400*320 =128 000 kr  Rear ut de sista 100 tröjorna för 200kr/st  200*100= 20 000kr  Beräkning = 400*320+100*200=148 000  Totala försäljningsintäkter128 000+ 20 000= 148 000kr  Marginal i kr 148 000-100 000= 48 000kr  Marginal i % 48 000/148 000=0,32*100=32%

17 Kontaktuppgifter Länkar  ALMI Företagspartner, Budgetmall  ALMI Företagspartner, Företagarskolan  Starta & Driva företag, Björn Lunden, Ulf Bokelund Svesson, 2014  E2000 Combi Faktabok Andersson, Asserlind mfl, (2012) Daniel Nordström E-post: daniel.nordstrom@sotenas.sedaniel.nordstrom@sotenas.se Telefon: 0523-664697


Ladda ner ppt "Prissättning Daniel Nordström. Presentationens innehåll  Faktorer som påverkar prissättningen  Prissättning för tjänsteföretag  Prissättning för varuproducerande."

Liknande presentationer


Google-annonser