Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. 2 36% 22% 3 4 5 6 MänKvinnor Ca 4 500 individer Ca 6 000 individer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. 2 36% 22% 3 4 5 6 MänKvinnor Ca 4 500 individer Ca 6 000 individer."— Presentationens avskrift:

1 1

2 2 36% 22%

3 3

4 4

5 5

6 6 MänKvinnor Ca 4 500 individer Ca 6 000 individer

7 7 Andel elever åk 7-9 Strömsunds kommun 2008 av rökare respektive icke rökare som också har andra riskbeteenden. Källa Strömsunds kommun

8 8 MänKvinnor Ca 10 000 individer Ca 4 500 individer

9 9

10 10 Gymnasiet årskurs 2, Andel som provat narkotika (CAN 2008, riket 2007) Jämtlands län 13 % Riket 15 % Östersund (Riket) Pojkar 22% (17%) Flickor 13% (13%) Åk 9, Andel som provat narkotika (CAN 2008, riket 2007) Jämtlands län 8 % Riket 6 %

11 11 Avvikelse i procentandelar från riksvärdet

12 12 Källa:BRÅ 5010, 5011 – Anmälda brott mot narkotikastrafflagen, innehav/bruk 0 100 200 300 400 500 600 700 2002200320042005200620072008 Östersund Övriga kommuner Källa: BRÅ

13 13

14 14

15 15 Ny ANDT-strategi Mål 1. Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska Mål 2. Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak Mål 3. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska Mål 4. Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska Mål 5. Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet Mål 6. Antalet döda och skadade på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska Mål 7. En folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt

16 16 Mål 5. Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet Tillgång till kunskapsbaserade vård- och stödinsatser ska öka Under strategiperioden bör - en fortsatt satsning på kunskaps- och metodutveckling prioriteras samt kompetenskraven för personal inom missbruks- och beroendevården preciseras, - ökad prioritet ges till att säkerställa att erbjuda vård till dem som har svårt att få sina vårdbehov tillgodosedda – det gäller t.ex. personer med samsjuklighet, - stöd och vårdinsatser vidareutvecklas som är särskilt anpassade för kvinnor, - former utvecklas för att tillvarata brukarnas erfarenheter.


Ladda ner ppt "1. 2 36% 22% 3 4 5 6 MänKvinnor Ca 4 500 individer Ca 6 000 individer."

Liknande presentationer


Google-annonser