Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur ser industrierna ut och vilka potentialer finns? En framtida hållbar svensk trävärdekedja Trädagen Skogsnäringsveckan 9 april 2014 Tomas Nord, Linköpings.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur ser industrierna ut och vilka potentialer finns? En framtida hållbar svensk trävärdekedja Trädagen Skogsnäringsveckan 9 april 2014 Tomas Nord, Linköpings."— Presentationens avskrift:

1 Hur ser industrierna ut och vilka potentialer finns? En framtida hållbar svensk trävärdekedja Trädagen Skogsnäringsveckan 9 april 2014 Tomas Nord, Linköpings Universitet

2 Agenda Uppgift och kontext Hur ser industrierna ut idag? Omsättning och lönsamhet Förändring mot 2004 Faktorer som påverkat Vart är industrierna på väg och vad säger företagarna? Framskrivning 2024 Vilka faktorer kommer vara avgörande Trävärdekedjan 9 april 2014

3 God tillväxt de första åren…sen kom finanskrisen Trävärdekedjan 9 april 2014 Total omsättning på ca 100 Mdr SEK år 2014 Exporten ökat i betydelse Visionen 2004 förutsåg omsättning av 70 -80 Mdr exkl sågverk God utveckling fram till 2008 Förlorade år omsättningsmässigt Sågverk Trämanu- faktur Möbel 31 Mdr 35 Mdr 28Mdr 40 Mdr 20 Mdr 25 Mdr

4 Sågverk och hyvlerier Omsättningsökning om 10% Stora sågverk ökat mest Lönsamheten totalt sett omkring 5% God lönsamhet i början, svag de senaste fem åren Effektiv produktion Standardprodukt mer anpassad Kundnärhet ökar i betydelse för lönsamhet Trävärdekedjan 9 april 2014 Möbel Såg TräM

5 Trämanufaktur inkl. träbygg Trävärdekedjan 9 april 2014 DelbranschTillväxtLönsamhet Flerbostad/ byggsystem> 10% Småhus ca 10% Fönster>10% Kök/bad>10% GolvNeg Limfog/ -trä/ panel ca 5% Möbel Såg TräM

6 Kanal Erbjudande System Produkt Komponent B2C B2B Prefab småhus (+) Kök/bad (++) Prefab ind bygg(++) Butiksinredningar (+) Fönster (++) Dörrar (+) Golv(-) Förpackningar (+) Paneler/lister (+) Snickerier (+) Limträ/limfog(-) (++) Hög lönsamhet (+) Medel lönsamhet (-) Låg lönsamhet Strategiska grupper inom Trämanufaktur, 2014 Trävärdekedjan 9 april 2014

7 Möbelindustrins utveckling Trävärdekedjan 9 april 2014 Möbel Såg TräM DelbranschTillväxtLönsamhet Kontor> 10 % Design Off/Hem 5 - 10% ”IKEA”-leverantörer 5 % Sängar0-5%

8 Strategiska grupper inom möbelindustrin, 2014 (++) Hög lönsamhet (+) Medel lönsamhet (-) Låg lönsamhet Trävärdekedjan 9 april 2014

9 Vart är industrierna på väg och vad säger företagarna? Ledarskap, effektiviseringar och lönsamhetsfokus har varit viktiga områden Framtida tillväxt: 3-5 % per år, skapas genom Utökat säljarbete mot kund Kostnadseffektiviseringar Produktutveckling Trävärdekedjan 9 april 2014 ”God passning mellan produktsortiment och interna resurser” ”Mycket god relation med kunder” ”Export skapat tillväxt men är den lönsam?”

10 Framåtblick 2024 Sågverksindustrin omsätter 47 Mdr SEK Stärkt position inom byggmaterial och byggande Anpassade produkter mot väldefinierade marknader Exportandelen fortsatt hög men till nya marknader Trävärdekedjan 9 april 2014 Trämanufaktur omsätter 54 Mdr SEK Trähusbyggande 50/50 mellan småhus/ flerbostad Koncept till lokaler Design och effektiv produktion vuxit till konkurrensfördelar Möbelindustrin omsätter 34 Mdr SEK Fortsatt hög exportandel Svenskt designkunnande kopplas ihop med effektiva hantverksprocesser

11 Framtida påverkansfaktorer Trävärdekedjan 9 april 2014 Klimatsmart byggande IT Vägnätet Stadsutveckling Skogsråvara Rekreation Fritidshus Arbetstid Dubbelt boende Hushållsstorlek Arbetskraftsinvandring ICT Fibernät Mobilitet Förpackningar Militär utveckling Energiresurser Oljebalans Kärnkraft Batteriutveckling Elbilen Nanoteknologi Vattentillgång CO2-utsläpp 3D-printing Försäkring Fritidshus Födseltal Äldreboende Sjukvård Boyta Certifiering Fair trade Skolutveckling Affärsmodell Processer Logistik Klimat Byggande Demografi Klimat

12 Trävärdekedjans konkurrenskraft kopplas tydligt till hållbarhet Politikens roll Ekonomisk – effektiv process och lägre kostnad över livscykeln Ekologisk – förnybarhet genom hela kedjan Social – välfärd på landsbygd och i storstad Tydliggöra klimat- och miljömål Samhällets upphandling Uppväxling av FoI-medel Trävärdekedjan 9 april 2014

13 Lean, Green and made in Sweden Framtiden växer på trä


Ladda ner ppt "Hur ser industrierna ut och vilka potentialer finns? En framtida hållbar svensk trävärdekedja Trädagen Skogsnäringsveckan 9 april 2014 Tomas Nord, Linköpings."

Liknande presentationer


Google-annonser