Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Träförpackningar i en framtida hållbar trävärdekedja

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Träförpackningar i en framtida hållbar trävärdekedja"— Presentationens avskrift:

1 Träförpackningar i en framtida hållbar trävärdekedja
Träförpackningar i en framtida hållbar trävärdekedja Workshop – Nuläge och framtida utveckling Staffan Brege och Tomas Nord IEI/ Linköpings Universitet Linköpings universitet

2 Agenda Den svenska trävärdekedjan - 2004 – 2012
Agenda Den svenska trävärdekedjan – 2012 Träförpackningsindustrin Påverkansfaktorer, då, nu och sen Vägar framåt Linköpings universitet

3 Trävärdekedjan inkluderar sågverksindustrin, de följande förädlande industrigrenarna och de konsument- och byggrelaterad slutproducenterna Konvergerande flöde Produktorientering Divergerande flöde Produktionsorientering Linköpings universitet

4 Ekonomisk utveckling sågverksindustrin - storleksindelad
Omsätt- nings- intervall Antal företag Omsätt- ning (kkr) Antal anställda 2012 Avkastn. tot kap snitt Vinst- marginal snitt Omsättn. per anst (kkr) Soliditet 2012 500 MSEK 15 28 294 5 800 2,2% 1,4% 5 042 28% 50050 MSEK 50 7 147 1 700 7,0% 5,5% 4 702 45% 50> MSEK 55 962 500 6,1% 3,8% 1 837 38% Hela pop. 120 35 000 8 000 6,0% 4,2% 3 405 42% Stor och stabil omsättning, minskat antal anställda Automatiseringsgraden ökar, stora företag orkar investera Medelstora företag mest lönsamma och en god vinstmarginal - kapitalstarka

5 Ekonomisk utveckling Sågverk och hyvlerier 2004-2012
Bransch Oms 2012 Miljarder SEK Antal företag Tillväxt % Tillväxt Tillväxt ATK ATK Bolagssågverk 11,24 5 40,0% 3,2 35,5% 4 -3 7 Privatägda 17,42 102 50,2% 15,7% 29,8% 6 1 10 Skogsägarägda 6,81 14 34,5% -3,5% 39,5% 8 >500 milj 21,3 13 56,3 12,5 38,9 50 – 500 milj 13,6 75 27,8 0,9 26,7 <50 milj 0,6 33 36,1 -2,7 40,0 2 9 Hyvlerier 0,935 30 36,9 3,4 32,4 Totalt

6 Ekonomisk utveckling Trämanufaktur 2004 -2012
Bransch Oms 2012 Miljarder SEK Antal företag Tillväxt , % Tillväxt , % Tillväxt , % ATK , % ATK , % ATK , % Småhus 7,7 58 -5,8 -42,4 63,5 9,9 4,8 14,0 Dörrar 2,7 28 31,8 -5,4 39,3 8,8 8,5 9,0 Fönster 4,4 33 36,5 -7,1 46,9 12,1 10,1 13,6 Golv 2,5 6 -29,5 -23,0 -8,5 -1,2 -3,3 0,4 Kök/Bad 4,1 26 48,2 18,9 36,1 10,8 14,2 Snickerier 3,5 220 42,6 -2,3 45,9 7,6 5,4 9,3 Träförpack- ningar 3,4 80 28,5 -8,2 40,0 9,2 7,4 10,7 Limfog/-trä Paneler etc 31 21,6 -7,5 31,3 4,9 2,4 7,0 Byggsystem 3,7 107,3 12,5 84,2 12,0 Butiks- Inredningar 2,1 13 77,5 71,6 6,7 10,0 Totalt 36,6

7 Ekonomisk utveckling Möbelindustrin 2004 -2012
Bransch Oms 2012 Miljarder SEK Antal företag Tillväxt % Tillväxt Tillväxt ATK ATK Design Hem 0,6 16 23,9 -14,0 44,0 7,2 6,4 7,8 Off 0,8 15 51,3 -2,2 54,7 6,1 5,0 7,0 Kontor 13 69,5 -1,7 72,4 11,7 12,5 11,0 IKEA 4,0 14 29,2 -8,2 40,7 4,4 2,0 Sängar 1,6 11 -15,0 -9,1 -6,5 -1,3 8,2 Traditionell 1,7 39 12,1 -4,1 17,0 1,5 6,8 Traditionell Off 0,9 31 46,8 -3,9 52,2 10,3 8,3 12,0 Underlev 1,8 58 19,5 -10,5 33,5 5,4 3,5 Totalt 18,0

8 Agenda Den svenska trävärdekedjan - 2004 – 2012
Agenda Den svenska trävärdekedjan – 2012 Träförpackningsindustrin Påverkansfaktorer, då, nu och sen Vägar framåt Linköpings universitet

9 Sammanställning av svar – Trämanufaktur och möbler
Totalt skickades 644 enkäter ut (720 arbetsställen) 230 har besökt enkäten 109 har påbörjat och ca 80 har svarat på de flesta frågorna Träförpackningar 17 svarat varav 8 svarat på de flesta frågorna Frågeområden Sortiment, Marknad, Konkurrens, Innovation, Fokus och Framtida aktiviteter

10 Träförpackningar Sortiment
Stor bredd i hur sortimentet ser ut – standard vs special 3 av 8 arbetar delvis med modularisering Ej tydligt om specialprodukter är lönsammare än standard God passning mellan sortiment och möjligheter på marknaden Marknad/konkurrens Försäljning till företag Mellan 10 – 30 kunder svarar för 80 % av omsättningen, vilket delvis uppfattas som ett beroende Också stor variation om relationen Hård konkurrens, och mer från utlandet än inhemska aktörer Konkurrensfördelar: Produktkvalitet, kundnytta, kundbemötande, korta leveranstider Nackdelar: Pris, Låga kostnader

11 Träförpackningar Fokus/Prioriteringar Export
Internt fokus – affärsidé, ledarskap, effektivisera verksamheten Inte lika prioriterat är: Fokus på likviditet, Blandade svar om lönsamhet, tillväxt och marknadsandel vilket som är i fokus, men där det skall ske med egna medel. Export Exporten anses som mindre lönsam och har inte bidragit till fortsatt tillväxt Innovation Tillväxten kommer från nya produkter, nya kunder och nya marknader i den ordningen

12 Träförpackningar Strategiska åtgärder för att nå dit
Marknadsföring och Säljarbete mot kund Gynnsam konjunktur Lägre kostnadsnivåer Mindre viktigt är: Företagsförvärv Regionala och lokala stödsystem Regeländringar Miljöfrågan lite splittrat Vilka är Ditt företags tillväxtambitioner de närmaste 5 åren? 1 – Nollresultat 2 – 1-2 % tillväxt 3 – 3-5 % 3 av 6 4 – 6-10% 2 av 6 5 >10 % 1 av 6

13 Agenda Den svenska trävärdekedjan - 2004 – 2012
Agenda Den svenska trävärdekedjan – 2012 Träförpackningsindustrin Påverkansfaktorer, då, nu och sen Vägar framåt Linköpings universitet

14 Totala marknaden i antal och volym
Olika industrier Olika geografier Lager och regler som påverkar Hälsa Produktkvalitet Kostnader och priser Allmänna trender

15 1900-talets utveckling har skapat en global marknad med effektiv produktion och fokus på produkt och pris…. Containerfrakt ledde till standardisering av förpackningar Ökad handel skapade behov av förpackningar Träråvaran passade bra som material Systemet utvecklades i respektive land och blev sedan standardiserat, men det var ett öppet system med låga inträdesbarriärer Konkurrensfördelar: Lågt pris, standardiserad storlek, enkel produktion, god hållfasthet vs vikt

16 Uppskattad förbrukning av sågade barrträvaror i Sverige
Svenska Förpackningsföreningen 2012 års statistik m3 trä 4,2 milj. m2 plywood 2010: ca. 5,4 miljoner m3 42:1 *Virke till industrier som tillverkar t.ex. golv, möbler, fönster, dörrar samt trappor eller komponenter för tillverkning av sådana produkter

17 Totala marknaden i Europa för pallar
Totala marknaden uppskattas till mellan 3 och 4 miljarder pallar och med en årlig nyproduktion om drygt 400 miljoner. Stora förbrukarländer är Frankrike, Italien, Spanien och UK förutom Tyskland. Dessa är även stora producenter. 450 miljoner pallar produceras årligen i USA, omkring 2 miljarder är i omlopp och ca 300 miljoner går i retur

18 Priserna följer konjunkturen ganska väl
Priserna följer konjunkturen ganska väl. I Sverige påverkas lönsamheten av råvarukostnaden Något om råvarupriser och koppling till sågverksindustrin

19 Konkurrensen kommer från substitutmaterial samt ändrade beteenden hos kunden
Med större fokus på konsumentsäkerhet och en global handel, ökar krav på säkra produkter Kvalitetsregler (EUR) Skadliga ämnen (ISPM 15) Tillgänglighet blir viktigare för kunden Andra lagringskrav Andra transportkrav Andra returkrav Exv. livsmedelsindustrin – kombination av hygien och tillgänglighet….

20 Distributionssystem för pallar
Distributionssystem för pallar Returhelpall Träpall (EUR-pall) Grossist tar emot och levererar till butik Grossist hämtar i samband med ordinarie leverans Producent hämtar ut och packar Producent producerar och levererar till distribution/ leverantör Distributör levererar och hämtar. Olika system Kund använder och levererar tillbaka Retursystem hämtar och tvättar Fördelar Låg kostnad Gemensam standard Förnybart material Svensk Returpall ägs av Dagligvaruleverantörers förbund och Dagligvaruhandeln till 50 % var. Startade med att ta fram boxar för livsmedel. Med ökade krav på hygien samt distributionsproblem med vanlig EUROpall uppfann man Returpallen Fördelar: Lätt – under 15 kg vilket är gränsen enligt Arbetsmiljöverket för personal att handlyfta pallar. Smidigt retursystem där Svenskt Retursystem äger pallen och producenten tar ut den betalar en pant samt en dagshyra (omkring 17 öre/dygn) Dygnshyran blir intressantare nu när lagren flyttar bakåt i kedjan dvs. inte finns butik. JIT har slagit igenom Sverige en lite marknad därför bra med en aktör som håller i pallsystemet. Tesco har t.ex. sitt eget och Carefoure likaså. Nackdel med träpall är vikt, hygien och hur kvaliteten av den bedöms. Pallen ägs av distributören och det är han som avgör om den är trasig eller ej. Fördelar Låg vikt Enkel hantering Hygienisk Låg total kostnad JIT-anpassad Linköpings universitet

21 Framtiden påverkas av generella trender såsom…
Framtiden påverkas av generella trender såsom… Totala marknaden i antal och volym Olika industrier Olika geografier Lager och regler som påverkar Hälsa Produktkvalitet Kostnader och priser Allmänna trender En LCA för en träpall och en plastpall visar att Plast – produktion påverkar dvs. högt CO2 innehåll. Lång hållbarhet dvs. används den med än 30 gånger är den bättre än trä Trä – grön produktion. Lägre hållbarhet. Om den klarar 25 turer är den bättre än plast Linköpings universitet

22 Framtidens förpackningar påverkas av ett antal generella trender
Framtidens förpackningar påverkas av ett antal generella trender Låg-risksamhälle Gemensam konsumtion Tidfattiga Demografiska förändringar Åldrande befolkning Nya konsumenter Växande allmän sektor Jordens begränsande resurser Urbanisering och megastäder Koppling mellan världsekonomier Infrastrukturproblem Teknik- och kunskapsutveckling Ändrade ekonomiska centra Ändrade sociala värden En ny grön ekonomi E-handel till allt Äldre, urban medelklass Omfattande regelverk Hållbara förpackningar Smart förpackning Lean, green och tillgänglig Prisvärdigt material och värdefullt spill Förlängd hållbarhet Källa: McKinsey, 2011; 2012; Tyréns 2012, Vinnova, 2010; Innventia, 2013 Linköpings universitet

23 Agenda Den svenska trävärdekedjan - 2004 – 2012
Agenda Den svenska trävärdekedjan – 2012 Träförpackningsindustrin Påverkansfaktorer, då, nu och sen Vägar framåt Linköpings universitet

24 Insatsområden Marknadsföring av trä som lastbärare (institutionell marknadsföring) Systemlösningar – ändra konkurrensparametrarna Träs rykte i Europa Produktionen flyttar ut Kvalitetsfrågor Kunden tänker pris – centrala uppköp Miljöaspekter – fasad eller verklighet Substitutkonkurrens

25 Nuläge förpackningsindustrin och framtida position 2024
Nuläge förpackningsindustrin och framtida position 2024 Dimensioner 2013 2024 Omsättning 3 Mdr Produktion 11 milj pall Export Antal ftg 45 Förädling X miljoner Aktiviteter att jobba med Gemensam standard och återvinningssystem Smart pall? Hälsoförpackning? Substitution Valutaoro Avsaknad av samverkan EU-regler Klimatsmart pall Linköpings universitet

26 Linköpings universitet


Ladda ner ppt "Träförpackningar i en framtida hållbar trävärdekedja"

Liknande presentationer


Google-annonser