Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alkohol- och drogsituationen nationellt och lokalt Annika Nordstrand, folkhälsostrateg Harald Segerstedt, verksamhetsstrateg Norrbottens läns landsting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alkohol- och drogsituationen nationellt och lokalt Annika Nordstrand, folkhälsostrateg Harald Segerstedt, verksamhetsstrateg Norrbottens läns landsting."— Presentationens avskrift:

1 Alkohol- och drogsituationen nationellt och lokalt Annika Nordstrand, folkhälsostrateg Harald Segerstedt, verksamhetsstrateg Norrbottens läns landsting Riskbruk, missbruk och beroende – kunskap till praktik Nationell baskurs, Norrbotten den 15 mars 2010

2 Upplägg Sverige i ett europeiskt perspektiv - vuxna och ungdomar: Jämförelser och utveckling, användning, skador/ konsekvenser -Källor: CAN, SoRAD, STAD, FHI Norrbotten och kommunerna - vuxna och ungdomar: Jämförelser och utveckling -Källor: FHI, CAN, Hälsosamtalet i skolan

3

4 Sverige har l å g totalkonsumtion av alkohol i ett Europeiskt perspektiv (2006) Källa: SoRAD

5

6 Alkoholrelaterad slutenvård bland kvinnor – ökar i de flesta åldersgrupper Källa: SoRAD per 100 000 Notera ungdomarna

7 Alkoholrelaterad slutenvård bland män - vanligare än bland kvinnor per 100 000 Källa: SoRAD Notera skalan

8 Norrbotten: andel med riskabla alkoholvanor - stor skillnad mellan kommunerna, vissa över riket Källa: Hälsa på lika villkor? Norrbotten 2006

9 Norrbotten– alkohol i olika åldrar Med undantag från unga och äldre män, ingen större skillnad vad gäller riskabla alkoholvanor jämfört med riket Källa: Hälsa på lika villkor? Norrbotten 2006

10 Summering – alkohol 1(2) Betydande uppgång i alkoholkonsumtion 2000-2004, men sedan viss nedgång främst beroende på minskad införsel och smuggling – trenden med ökande alkoholkonsumtion bruten Totalkonsumtion fortfarande på historiskt hög nivå, men låg i europeiskt perspektiv Alkoholrelaterad dödlighet och sjuklighet upp främst bland kvinnor men fortfarande högre bland män Norrbotten: -lägre andel med riskabla alkoholvanor än riket i övrigt, men vissa kommuner högre än riket -vanligare med riskabla alkoholvanor bland män än kvinnor

11 Druckit alk senaste 12 m Berusad senaste 12 m Rökt senaste 30 d Cannabis ngn gng Annan narkotika ngn gng Sniffat ngn gng Ej förskrivna sömn/Läkem ngn gng Blandat alk läkem Alkohol-mgd senaste berusn (Elever som fyller 16)

12

13

14 * Dricker en halv halvflaska sprit minst 18 cl (halv kvarting) eller en hel flaska vin eller 4 stora cider/alkoläsk eller 4 burkar starköl eller 6 burkar öl klass II vid samma tillfälle. F 17,8 P 15,5

15 * Dricker en halv halvflaska sprit minst 18 cl (halv kvarting) eller en hel flaska vin eller 4 stora cider/alkoläsk eller 4 burkar starköl eller 6 burkar öl klass II vid varje tillfälle. PojkarFlickor Norrbotten15,5 %17,8 % Riket23 %

16

17

18 Elever i Norrbotten Dricker alkohol minst någon gång i månHar provat Antydan till positiv utveckling med minskad alkoholkonsumtion, oavsett kön Källa: Hälsosamtalsundersökningen, Läsåret 2008/2009

19

20 Exempel på risk- och skyddsfaktorer för alkoholproblem Individ Familj Skola Samhälle Biologiska/ genetiska faktorer Tidiga problembeteenden Positiva attityder till alkohol och droger Vänner som missbrukar Alienation och avståndstagande Samhörighet med familjen Regler och tillsyn Missbruk i familjen/ alkoholpositiva attityder Brist på ledarskap i familjen Familjekonflikter Samhörighet med skolan Akademiska misslyckanden Tillgänglighet till alkohol och droger Media Uttalad fattigdom Svaga band till grannskapet/ lokalsamhället Källa: Andréasson, Den svenska supen i det nya Europa

21 Summering alkohol 2(2), elever Sverige -Svenska elever dricker alkohol förhållandevis sällan, jämfört med Europa, men dricker relativt mycket när de dricker -En femtedel i gymnasiets andra år har råkat ut för olycka eller skadats pga alkohol Norrbotten -Idag är det fler som inte dricker alkohol än för nio år sedan och färre är alkoholkonsumenter. Detta är samma utveckling som skett i riket. Fyra av tio16-åringar i länet dricker inte alkohol idag. -Idag är det något färre som dricker relativt mycket minst en gång i månaden. Detta är samma utveckling som skett i riket. -Flickorna dricker lika ofta som pojkarna på gymnasiet -Det är inte ovanligt att oönskat/oskyddat sex sker i samband med att man dricker alkohol, liksom i riket i övrigt -Fler negativa förhållanden/besvär/levnadsvanor ansamlas till en mindre grupp. -Inte en utan fler och sannolikt samverkande faktorer har betydelse för ungdomarnas levnadsvanor. -Liksom för vuxna, stor skillnad mellan kommunerna även för gymnasieelever

22 Sverige i Europa: Använt narkotika senaste 12 månaderna Källa: Befolkningsundersökningar/ SKL

23 Andel (%) som använt cannabis någon gång och under den senaste mån - 15–24-åringar i Sverige och i EU-15 Använt någon gång Använt senaste mån EU-15 SwedenEU-15 Sweden 200229 % 17 %11 % 4 % 200433 % 14 %11 % 3 % Källa: Eurobarometer, Young people and drugs, 2004 Ökat i EU-15 men minskat i Sverige

24 Narkotikarelaterade dödsfall och antal pat. inom slutenvården med narkotikarelaterade diagnoser 1987-2005 (riket) Källa: Socialstyrelsen

25 Andel som använt hasch eller marijuana på senare tid - Kvinnor: lägst andel i Norrbotten av norrlandslänen - Betydligt lägre andel i Norrbotten än i riket i övrigt Källa: Hälsa på lika villkor? Norrland 2006 (Norr-, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland)

26

27 I frågan preciseras narkotika med t ex hasch, marijuana, amfetamin, ecstasy, kokain, heroin och GHB.

28 Summering narkotika, elever 16 år (åk 9) Sverige -Svenska elever ligger långt nere på europalistan vad gäller narkotikaerfarenhet -Från att ha minskat sedan 2001, ökar nu andelen som testat narkotika Norrbotten -Något mindre vanligt än i riket i övrigt att ha provat narkotika i årskurs 9 -Bruket av narkotika bland grundskoleeleverna ligger på ungefär samma nivå år 2009 som för nio år sedan bland flickorna men något högre när det gäller pojkarna.

29

30 Röker dagligen Källa: Hälsa på lika villkor? 2004-2007, Livsstilsrapport, FHI, 2008

31 Snusar dagligen Källa: Hälsa på lika villkor? 2004-2007, Livsstilsrapport, FHI, 2008

32 Elever i Norrbotten, gymnasiets första år Antydan till negativ utveckling med ökad andel rökare, särskilt flickor Källa: Hälsosamtalsundersökningen, Läsåret 2008/2009

33 Elever i Norrbotten, gymnasiets första år Källa: Hälsosamtalsundersökningen, Läsåret 2008/2009 Antydan till positiv utveckling med minskad andel som snusar

34 Pojkar Flickor Röker dagligen Röker ibland Röker dagligen Röker ibland Norrbotten8 %17 %9 %22 % Riket7 %15 %8 %22 %

35 Vanligare i vissa grupper med: Daglig rökning -Arbetslösa, arbetaryrken, ekonomiskt utsatta -Kort utbildning (även daglig snusning) -Män födda utanför Norden, kvinnor födda i övriga Norden -Funktionshindrade -Homo- och bisexuella Riskabla alkoholvanor -Mellanlång utbildning, tjänstemannayrken på lägre nivå -Födda i Sverige eller övriga Norden -Unga kvinnor och män (16-24) -Funktionshindrade -Homo- och bisexuella Använt cannabis senaste 12 månaderna -Män -Inga statistiskt säkerställda skillnader vg socioekonomi, men något vanligare vid låg inkomst, arbetslöshet, män födda i övriga Norden -Samband: diskriminering pga funktionshinder och olaglig droganvändning Källa: Hälsa på lika villkor? 2004-2007, Livsstilsrapport, FHI, 2008

36 Läs mer om folkhälsa på www.nll.se/folkhalsa


Ladda ner ppt "Alkohol- och drogsituationen nationellt och lokalt Annika Nordstrand, folkhälsostrateg Harald Segerstedt, verksamhetsstrateg Norrbottens läns landsting."

Liknande presentationer


Google-annonser