Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsa och Beroendeframkallande medel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsa och Beroendeframkallande medel"— Presentationens avskrift:

1 Hälsa och Beroendeframkallande medel

2 Hälsa Vad är det som gör att vi mår bra? Näringsrik och varierad mat
Sömn Motion Vänner

3 Hälsa Vad är det som gör att vi inte mår bra?
Brist på mat/brist på goda matvanor För lite sömn För lite motion Beroendeframkallande medel som tobak, alkohol och narkotika Inga vänner Sjukdomar Stress

4 Beroendeframkallande medel - Tobak
Röken från cigaretter, cigarrer o annan tobak innehåller bl a: Nikotin Tjära Koloxid Nikotin är ett starkt gift som har använts som bekämpningsmedel mot insekter! Tjära är ett tjockt och kletigt ämne som förstör flimmerhåren och täpper till lungblåsorna. Koloxid är en mycket giftig gas som tar syrets plats i de röda blodkropparna. Ca 5,4 miljoner människor dör varje år därför att de använt tobak. Även fimparna dödar, men då främst vattenlevande djur som fiskar, musslor och alger.

5 Beroendeframkallande medel - Alkohol
Den alkohol vi har i öl, vin o sprit kallas etanol. Etanol är ett giftigt ämne som bedövar hjärnan och utvidgar blodkärlen. Mängden alkohol i blodet mäts i promille. 1 ml alkohol per liter blod = 1 promille Gränsen för att få köra bil/moped är 0,2 promille Hur påverkas vi av alkohol? Kroppen kyls ner (p g a utvidgade blodkärl). Tappar omdömesförmågan. Svårt kontrollera muskelrörelser. Balanssinnet försämras. Vid stora mängder (över 4 promille) kan hjärtat sluta att slå eller andningen upphöra.

6 Beroendeframkallande medel - Narkotika
Ämnen som påverkar hjärnan och snabbt skapar ett beroende. Delas in i fyra grupper Opiater (morfin o heroin): lugnande o smärtstillande Cannabis (hasch o marijuana): hallucionogena droger (ger hallucinationer) Stimulerande (kokain o amfetamin): gör att man känner sig upprymd och pigg, hungerdämpande Partydroger (LSD, ecstasy, GHB): hallucinogena droger, förstärker sinnesintryck, ej beroendeframkallande

7 Beroendeframkallande medel - Narkotika
Några negativa effekter: Opiater (morfin o heroin): ger bl a svår ångest, psykoser, sömnsvårigheter, förstoppning Cannabis (hasch o marijuana): giftet THC ger hjärnskador, koncentrationssvårigheter och inlärningssvårigheter. Stimulerande (kokain o amfetamin): förvirring, risk för plötsligt dödsfall Partydroger (LSD, ecstasy, GHB): ger hallucinationer, kan ge psykoser, GHB bedövar (”våldtäktsdrog”)


Ladda ner ppt "Hälsa och Beroendeframkallande medel"

Liknande presentationer


Google-annonser