Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Olika folksjukdomar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Olika folksjukdomar."— Presentationens avskrift:

1 Olika folksjukdomar

2 Hjärt och kärlsjukdomar
Hit räknas olika typer av störningar i cirkulationssystemet som alla är kopplade till varandra. Förändrade levnadsvanor och effektivare vård har minskat dödsfallen i dessa sjukdomar sedan 1970-talet

3 Blodtryckssjukdom Innebär att trycket i det blod som cirkulerar i kroppen stiger i artärerna och blir förhöjt. Då hjärtat dras ihop uppstår ett tryck i blodkärlen som får blodet att cirkulera, detta kallas det systoliska trycket, högst 140mmHg. Då hjärtat inte drar ihop sig finns det också ett tryck, det diastoliska, högst 85mmHg.

4 Blodtryckssjukdom Då en person lider av förhöjt blodtryck kan värdet vara t.ex. 180/110 mmHg Förhöjt blodtryck kan i längden ge svindel, svaghet eller hjärtklappning. Stress, tobak, salt och alkohol de är de största bovarna. Medicinerna för behandlingen är dyra.

5 Kranskärlssjukdom Innebär att kranskärlen som förser hjärtat med syre och näring har förkalkats. Detta ger upphov till minskat blodflöde till hjärtat som leder till syrebrist i hjärtmuskeln. Symptomen är tryckande smärta över bröstet, i skuldrorna eller i överarmarna.

6 Kranskärlssjukdom Upptäcks ofta på basis av smärta och riskfaktorer.
För att fastställa diagnos görs ett EKG, dvs. patienten cyklar medan hjärtats verksamhet registreras. Sjukdomen kan behandlas m.h.a. läkemedel, t.ex. betablockerare som sänker pulsen eller nitroglycerin som utvidgar kranskärlen.

7 kranskärlssjukdom Man försöker även påverka faktorer som lett till sjukdomen, rökning, motion etc. Om ingenting hjälper kan man göra en bypass= man tar en ven från ett annat ställe och placerar den där den förkalkade blodkärlet finns, eller balongutvidgning= man för in en liten ballong i det förkalkade blodkärlet och pumpar upp balongen så att blodkärlet utvidgas.

8 Blodpropp & hjärtinfarkt
En akut version av kranskärlssjukdom, eftersom det i bakgrunden ofta finns ett förkalkat blodkärl där det blivit stopp. Koagulerat blod bildar en propp i blodkärlet vilket leder till syrebrist i i hjärtmuskeln. Symptomen är en plötslig kraftig tryckande känsla av smärta över bröstet.

9 Blodpropp & hjärtinfarkt
Detta kan leda till medvetslöshet, man kan dö av detta. Smärtattacken kan behandlas med nitroglycerin eller att äkaren injicerar ett läkemedel i en ven och senare ballongutvidgning.

10 Cirkulationsstörningar i hjärnan
Allvarliga samt kostar samhället mycket. 75% utgörs av blodproppar i hjärnan. Drabbar ofta äldre personer, men var tredje är under 65. Kan börja som en stark huvudvärk, sedan kan man ha svårt att prata, känseln i ena foten och armen kan försvinna. I värsta fall kan blodproppen leda till fullständig förlamning.

11 Blodpropp Ett år efter blodproppen är endast varannan människa vid liv. Om symptomen upphör är det frågan om en TIA attack, som betyder övergående syrebrist i hjärnan, patienten tappar medvetandet för en stund men återfår det.


Ladda ner ppt "Olika folksjukdomar."

Liknande presentationer


Google-annonser