Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

*Hela Sverige Flermålsanalys av Stockholms placeringar i olika rankingar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "*Hela Sverige Flermålsanalys av Stockholms placeringar i olika rankingar."— Presentationens avskrift:

1 *Hela Sverige Flermålsanalys av Stockholms placeringar i olika rankingar

2 European Business School : Innovation Capacity Index European Business School genomför sedan 2009/2010 en studie om 131 länders förmåga att skapa en innovativ miljö. The Innovation Capacity Index är ett sammansatt index av ett 60-tal delmått inom fem kategorier; Institutionell miljö, humankapital, utbildning och social integration, regelverk och rättslig ram, FoU, samt nyttjande av ICT. Viktningen av de olika kategorierna av avhängigt landets styrelseskick och välstånd. Sverige ingår tillsammans med flertalet Europeiska länder i gruppen ”full demokrati” med ”högst välstånd”. De 131 länderna rangordnas totalt och för respektive delmått. Om placeringen Antal länder i rankingen: 131 Sveriges position: 1 Andel som Sverige är bättre än: 100%

3 Cushman & Wakefield: European Cities Monitor Cushman & Wakefield är en fastighetskonsult som årligen genomför en undersökning om attraktionskraften bland Europas större städer utifrån ett investerarperspektiv. Studien har gjorts sedan 1990 och är en urvalsundersökning bland 500 beslutsfattare i Europeiska storföretag. Undersökningen omfattar ett drygt tiotal delmått inom områdena marknad, arbetskraft och infrastruktur. Städerna rangordnas totalt och för respektive delmått. Stockholm hamnar på 16 plats av 36 städer. Före Stockholm återfinns större städer som London, Paris och Berlin, men även städer i samma storlekskategori som Stockholm, däribland Frankfurt, Düsseldorf och Zürich. Om placeringen Antal städer i rankingen: 36 Stockholms position: 16 Andel som Stockholm är bättre än: 56%

4 The International Congress and Convention Association: Ranking ICCA genomför årligen en global ranking av städer baserat på antal internationella möten och antalet kongressdelgater i dessa möten. I studien ingår möten som anordnas av internationella sammanslutningar och som på regelbunden basis roterar mellan minst tre länder. ICCA redovisar också ranking över antalet kongressdelegater. När det gäller antalet möten Stockholm har flera städer framför sig. Avgörande för den ekonomiska utvecklingen är dock antalet kongressdelegater. Stockholms placering i Europa: 3 (av 18) Om placeringen Antal städer i rankingen: 29 Stockholms position: 3 Andel som Stockholm är bättre än: 90%

5 Mercer: Quality of living Konsultföretag som årligen genomför en global studie som rangordnar städers livskvalitet utifrån utlandsstationerade personers uppfattning. En mängd uppgifter samlas in inom områdena; politisk och social miljö, ekonomisk miljö, social och kulturell miljö, hälsa och sjukvård, tillgång till grundskolor, offentliga tjänster och infrastruktur, rekreation, tillgång till konsumentvaror, boende samt naturmiljö och klimat. Områdena vägs samman och skapar ett Quality of living-index. Stockholms placering är 20 av 221 städer i hela världen. Listan domineras av europiska städer och toppas av Wien följt av Zürich och Genève. Stockholms placering i Europa: 13 (av 90) Om placeringen Antal städer i rankingen: 221 Stockholms position: 20 Andel som Stockholm är bättre än: 91%

6 The Anholt-GfK Roper City Brands Index Genom ett partnerskap mellan Anholt och GFK tar man fram Anholt-GfK Roper City Brands Index. Detta är en årlig undersökning där GFK genomför en global studie och rangordnar 50 städers varumärke. Studien har gjorts sedan 2006 och är en urvalsundersökning med 20 000 medborgare. Studien består av 40 frågor inom sex områden; närvaro, plats, människor, förutsättningar, puls samt potential. Stockholms placering i Europa: 15 (av 22) Om placeringen Antal städer i rankingen: 50 Stockholms position: 16 Andel som Stockholm är bättre än: 68%

7 PWC: Cities of Opportunity Konsultföretag som årligen gör en undersökning av storstäders attraktivitet och tillväxtpotential. Studien har gjorts sedan 2008 och omfattar ett 60- tal indikatorer, baserat på nationella och lokala data. Städerna rangordnas totalt och i tio olika delområden; intellektuellt kapital och innovation, hälsa och säkerhet, affärsklimat, teknologisk förmåga, demografi och levnadsvillkor, livsstilstillgångar, ekonomiskt inflytande, transporter och infrastruktur, bostnader samt hållbarhet. Studien för 2011 omfattade 26 städer, varav ca 1/3-del i Europa. Stockholms placering är 4 av 27. Listan toppas av New York, Toronto och San Francisco. Stockholms placering i Europa: 1 (av 7) Om placeringen Antal städer i rankingen: 27 Stockholms position: 4 Andel som Stockholm är bättre än: 85%

8 European Cities Marketing: Overnights stays Årlig studie från ECM där ett drygt 100-tal Europeiska städer ingår. Stockholm ingår i den högsta divisionen ”The Premier League” med 44 större städer. Studien gör olika jämförelser av kommersiella övernattningar; volym, utveckling samt analys över städernas gästnätter från UK, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien, USA och Japan. Stockholms placering är baserad på en samkörning av siffror från ECM och SCB. Istället för att som i ECM:s undersökning bara innefatta Stockholms kommun, innefattas nu hela länet. Om placeringen Antal städer i rankingen: 89 Stockholms position: 10 Andel som Stockholm är bättre än: 89%

9 Eurostat: BNP tillväxt BNP är förädlingsvärdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land (eller region). I internationella jämförelser brukar man också köpkraftsjustera BNP genom s.k. köpkraftsparitetstal, PPP. I denna ranking har region Stockholms (NUTS 2) BNP/capita jämförts med 270 andra regioner. Genomsnittet för samtliga regioner är 100%, där Stockholm hamnar på 165%. Högst upp i rankingen hamnar London stad (334%), Luxembourg och Bryssel. Om placeringen Antal regioner i rankingen: 271 Stockholms position: 10 Andel som Stockholm är bättre än: 96%

10 United Nations (UNCTAD): Investment (FDI) UNCTAD redovisar årligen information om utländska direktinvesteringar (FDI) i antal och uttryckt i miljoner dollar per land. Investeringar omfattar både den inledande transaktionen mellan de två enheterna och alla påföljande transaktioner mellan dessa och mellan utländska dotterbolag. Den indikator som används här är FDI Potential index, som uttrycker ett lands attraktivitet för utländska investeringar. De faktorer som vägs samman i indexet är BNP per capita, BNP tillväxt under senaste tioårs perioden, ITK-användning, handel, energianvändning, andel F&U av BNP, utbildningsnivå, riskanalys, naturresurser, import av hitech, export av tjänster och andel FDI av BNP. Stockholms placering i Europa: 8 (av 32) *Rankingen avser länder Om placeringen Antal länder i rankingen: 141 Stockholms position: 13 Andel som Stockholm är bättre än: 91%


Ladda ner ppt "*Hela Sverige Flermålsanalys av Stockholms placeringar i olika rankingar."

Liknande presentationer


Google-annonser