Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BNP  Bruttonationalprodukt  Samlade värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år BNI  Bruttonationalinkomst  Värdet av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BNP  Bruttonationalprodukt  Samlade värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år BNI  Bruttonationalinkomst  Värdet av."— Presentationens avskrift:

1 BNP  Bruttonationalprodukt  Samlade värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år BNI  Bruttonationalinkomst  Värdet av alla inkomster i ett land under ett år Man kan tycka att produktionens värde borde vara detsamma som summan av alla inkomster? Så skulle det också vara, om det bara finns ett land… Samhällskunskap B/2 Moment: Samhällets ekonomi Oskar Walther

2 Delar av det svenska näringslivet har utländska ägare. Då hamnar delar av produktionens värde som inkomster hos de utländska ägarna. Då ingår ju, naturligt, inte den inkomsten i vårt BNI (men i BNP) På samma sätt har många svenskar ägande i utländska företag, det betyder att vi har inkomster som kommer från utländsk produktion Räntor? Räntor som betalas till utlandet minskar BNI Räntor från utlandet ökar BNI Samhällskunskap B/2 Moment: Samhällets ekonomi Oskar Walther

3 Ofta ligger BNP och BNI ganska nära varandra Men om t.ex. ett land har många utlandsägda företag kan BNI bli betydligt lägre än BNP BNP som mått I ekonomisk statistik används ofta BNP Vill man jämföra länders ekonomi används ofta BNP som mått Man ser då överskådligt vilket land som har störst ekonomi, alltså högst produktion Samhällskunskap B/2 Moment: Samhällets ekonomi Oskar Walther

4 Men vill vi veta något om ett lands levnadsstandard måste vi så klart dela BNP med antalet invånare Då får vi begreppet BNP per capita – Alltså hur stor del av BNP varje människa får i snitt… Jobba vidare med egna frågor… Samhällskunskap B/2 Moment: Samhällets ekonomi Oskar Walther


Ladda ner ppt "BNP  Bruttonationalprodukt  Samlade värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år BNI  Bruttonationalinkomst  Värdet av."

Liknande presentationer


Google-annonser