Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skriv begripligt Stefan Johansson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skriv begripligt Stefan Johansson"— Presentationens avskrift:

1 Skriv begripligt Stefan Johansson Stefan.johansson@funkanu.se

2 Tänk på det här

3 Det finns personer som läser sämre än du.

4 Det finns personer som kan mindre än du.

5 Ett råd från en mästare

6 1. Ha något att säga. 2. Säg det. 3. Säg inget mer. Wilhelm Moberg

7 Vad kan de här två ha gemensamt? KronprinsessaMin kompis Kent-Ove

8 25 % har svårt att läsa, varav 7, 5 % mycket svårt. Sverige

9 Avkodning och förståelse = två parallella processer Avkoda Boll = B + o + l + l = något runt… Förstå Tolka ordet i dess sammanhang, förstå avsändarens avsikt

10 Läsning När vi läser belastas vårt korttidsminne Läsare med läsproblem lägger stor del av korttidsminnets kapacitet på att avkoda. Korttidsminnet är begränsat. Det blir mindre kapacitet kvar till att förstå.

11 ”Rätten finner det icke uppenbart, att anledning saknas att icke kvarhålla de tilltalade i häkte.” ”Jag har sprungit med huvudet under armen i en vecka nu, så det var på tiden att det lossnade.” (Elitorienterare)

12 Det här är spännande men hjälper mig texten att inse det?

13

14 Vad betyder det här?

15 Vi som arbetar vid den allmänna förvaltningen hjälper dig med frågor som hör till landskapsregeringens ansvarsområden. Hur mycket hjälp du kan få beror på vad det är du behöver hjälp med och på om vi har tid och lust att hjälpa dig. Den som kan något om din fråga kommer att ansvara för handläggningen. Om din fråga berör flera ansvarsområde kommer vi att utse en samordnande handläggare

16 Eller det här?

17 Förvaltningsapparat? Vilka då? Varför finns texten på en sida som heter http://www.regeringen.ax/ledamoter/ Vad betyder egentligen ”således”?

18

19 Vad betyder orden? Övergripande Påverkansarbete Samarbetsformer Lobbyarbete Valplattform Utvecklingsforum Snabbservice Intolerans

20

21 Skrivprocessen

22 Vad ska jag skriva? Varför ska jag skriva? Vem ska läsa? Skriv Vila från texten Granska själv Skriv om Låt någon granska Skriv om igen Utvärdera om texten fungerar

23 Varför blir det svårt? För hög svårighetsgrad Tillkrånglat språk Internt perspektiv Överinformation Underinformation Den dolda bilden Miss i sidled Felaktighet och glidning Saknar struktur

24 Vad ska texten tåla? Att bli läst och förstådd av så många som möjligt Att lyssnas på Att översättas via Google translate Omvandlas till punktskrift Presenteras i små bildskärmar

25 En effektiv text Börjar med det viktigaste (ur läsarens perspektiv) Använder ett enkelt och begripligt språk Talar till läsaren som ”du” Förklarar det läsaren kan tycka är svårt

26 Rubriker Ska skapa förståelse för vad texten handlar om Skapar en struktur i sidan Ger möjlighet att överblicka innehållet Ska ha rätt hierarki (huvudrubriker, underrubriker)

27 Diskussion: Hur kan det här blir bättre? PROJEKTERINGSUPPDRAG Ålands landskapsregering inbegär anbud på projektering gällande renovering samt om- och tillbyggand av lagtingsbyggnaden. Uppdraget gäller arkitektplanering, konstruktion, VVS- och elplanering. Förfrågningsunderlag kan hämtas från landskapsregeringens hemsida. Anbud inlämnas till registratorskontoret senast den 10 juni 2014 kl.16.15 märkt ”Konsultuppdrag, lagtinget”. Eventuella förfrågningar kan ställas till projektingenjör Elisabeth Rosenlöf, tel. 25184.

28 Kanske så här UPPDRAG: PROJEKTERING Uppdragsgivare: Ålands landskapsregering Typ av uppdrag: Projektering för renovering samt ombyggnad och tillbyggnad av lagtingsbyggnaden. Uppdraget gäller arkitektplanering, konstruktion, VVS- och elplanering. Förfrågningsunderlag : Hämtas från landskapsregeringens hemsida, www.regeringen.ax Anbud: Lämnas till registratorskontoret. Märk anbudet med ”Konsultuppdrag, lagtinget”. Lämnas senast: 10 juni 2014 kl.16.15 Frågor och information: Projektingenjör Elisabeth Rosenlöf, telefon 25184.

29 Publicera tillgängligt…

30 Rubriker, ingresser och löpande text

31

32 Från Personalhandboken Förläggning av semesterledighet I enlighet med 10 § SemL gäller följande: Vid förläggning av semesterledighet som avses i 12 § SemL ska eftersträvas att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst 4 veckor under juni–augusti. Sådan semesterledighet får efter förhandlingar enligt 11 § lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) förläggas även till maj och september eller del av dessa månader. Har alla rätt till semester under sommaren? Enligt Semesterlagen ska en arbetsgivare eftersträva att samtliga anställda får en ledighetsperiod av minst fyra veckor i rad under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Om detta inte är möjligt så kan denna tidsperiod förlängas, där de anställda kan ta ut sina fyra sammanhängande semesterveckor från och med början av maj till och med slutet av september. De kan även välja att fördela ledigheten på ett flertal tillfällen dessa månader.

33 Grupparbete

34 Visserligen har vår havsörnsstam de senaste åren framgångsrikt återhämtat sij från krisåren på 1970-talet, men det är skäl att minnas att individantalet är trots allt lågt och både kända och okända faror kan snabbt påverka situationen negativt. Tidigare uppmärksammade vi den okända faran i med bly som dödsorsak. En annan, alltid aktuell fara är kraftledningar, dels som flyghinder, dels som livsfarliga sittplatser. För ett antal år sedan mörklades hela Kökar av att en örn flög i högspänningslinjen som är olyckligt dragen över Dömmanskär. Havsörnen har återhämtat sig sedan de riktiga krisåren på 1970-talet. Stammen är dock fortfarande så liten att situationen snabbt skulle kunna förvärras. Kända risker är att örnarna förgiftas av bly eller att de flyger in i kraftledningar. För några år sedan orsakade en örn ett strömavbrott i Kökar när den flög in i en högspänningsledning. Det kan också finnas okända risker. Analysera texten och skriv ett förslag eller gör ett utkast

35 Länkar är superviktiga Länkar ska vara begripliga även uttagna ur sitt sammanhang Om du behöver lägga en länk i en löpandte text så lägg alltid länken som ett nytt stycke Skriv länkar som anger vart länken leder och vad som händer när användaren följer länken.

36 Så här får man inte göra

37

38 Mer om texter…

39 Använd inte förkortningar Kval övertid = 240 % av ML/165 eller vid uttag i ledighet 1tim = 2 tim kompledighet. Om du tar ut kvalificerad övertid i kontant ersättning : 1 timme kvalificerad övertid motsvarar 240 procent av din månadslön delat med 165. Om du tar ut kvalificerad övertid i kompledighet : 1 timme kvalificerad övertid motsvarar 2 timmars kompledighet.

40 Det här är ju toppen! ”All ledighet godkänns av närmaste chef.” Personalhandboken, Vaxholms stad

41 Vad syftar du på? ”Idag rabatt på underkläder som avdrages i kassan.” ”Jag har sprungit med huvudet under armen i en vecka nu, så det var på tiden att det lossnade.” (Elitorienterare) ”Rätten finner det icke uppenbart, att anledning saknas att icke kvarhålla de tilltalade i häkte.” ”Anders Zorn målade naket så att man verkligen såg hur det såg ut, och det hade man aldrig gjort förut”

42 Var försiktig med bildspråk Han är en stor skådespelare Hon slog på radion Att skjuta upp någonting Lägga rabarber på en fönsterplats Ligga ute med pengar Margot Wallström grillas i Bryssel Kasta pengarna i sjön Visa var skåpet ska stå

43 Ni säger väl du? Använd ett direkt och personligt tilltal. De flesta människor vill helst bli tilltalade ”du”. För personer som är ovana läsare blir innehållet mer tydligt och levande om det riktar sig direkt till dem själva.

44 Skrytfenor Skapa – tillskapa Sända – avsända Fråga – frågeställning Mål – målsättning Utbildning - utbildningsinsats En skrytfena är en onödig förlängning av ett ord

45 Grupparbete

46 Landskapets pensionssystem Landskapsregeringen är pensionsanstalt för landskapets anställda och de kommunala grundskollärarna som anställts före 1.1.2008. Pensionsförmånerna beviljas med stöd av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner(54/07). Pensionsinformation för tjänstemänPensionsinformation för tjänstemän (pdf) Pensionsinformation för arbetstagarePensionsinformation för arbetstagare (pdf) Nyanställda fr.o.m. 1.1.2008 hör inte till landskapets pensionssystem utan de är försäkrade i Pensions-Alandia, Ålandsvägen 31, 22100 Mariehamn, tel. 29000, www.alandia.com. Detta i enlighet med landskapslagen och tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare (ÅFS 29/07).www.alandia.com Ansökan om pension Man måste alltid ansöka om pension. Vi rekommenderar att man lämnar in ansökan till landskapsregeringen 2-3 månader före pensioneringen. Om man har arbetat i ett EU/EES-land så lönar det sig att lämna in ansökan ca ett halvår före pensioneringen. Pensionsansökningsblanketterna finns här (länk) http://www.regeringen.ax/finans/blanketter.pbshttp://www.regeringen.ax/finans/blanketter.pbs Kontaktinformation: Avtals- och pensionsbyrån (länk http://www.regeringen.ax/finans/kontaktinformation.pbs http://www.regeringen.ax/finans/kontaktinformation.pbs Nytt som skall in på hemsidan från maj 2014 *Pensionsutdrag på nätet (Nytt från våren 2014) Nu kan också du som tillhör landskapets pensionssystem använda Kevas e-tjänst Dina pensionsuppgifter (länk) för att se ditt pensionsutdrag och aktuella uppgifter som påverkar din pension. Frågor gällande pensionsutdragen och landskapet pensioner ska fortsättningsvis ställas till landskapets avtals- och pensionsbyrån. Du som är försäkrad i Pensions-Alandia kan som tidigare få pensionsutdrag via deras e-tjänst. (länk) http://www.alandia.com/pension-privat/privat/pensionsutdraget http://www.alandia.com/pension-privat/privat/pensionsutdraget Ringa in det ni tycker är problem med texten. Gör ett utkast för hur den här informationen borde ställas upp.

47 Vårt pensionssystem Om du är anställd före den första januari 2008 får du din pension via landskapsregeringens pensionsanstalt. Är du anställd efter detta datum får du din pension via Pensions-Alandia. När du vill gå i pension bör du anmäla det minst tre månader i förväg. Har du arbetat i ett annat EU- eller ESS land bör du ansöka minst fem månader i förväg. I båda fallen går det att få information om pensionsutdrag direkt på nätet. Relaterad information Pension, ansökan Dina pensionsuppgifter (för dig som anställdes före 1/1 2008 Pensions- Alandias pensionsutdrag (för dig som anställdes efter 1/1 2008 Relaterad information Pensionsinformation för tjänstemän (pdf, öppnas i nytt fönster) Pensionsinformation för arbetstagare (pdf, öppnas i nytt fönster Lagstiftning om pensioner (extern webbplats, öppnas i nytt fönster)

48 Hur kan vi förtydliga det här?

49 Listor kan förtydliga Barnomsorg på webben är en e-tjänst. Med hjälp av Barnomsorg på webben kan du: se kommunens utbud av kommunal barnomsorg ansöka om barnomsorgsplats beräkna barnomsorgsavgiften lämna inkomstanmälan se dina fakturor säga upp din plats direkt på vår webbplats. Tjänsten riktar sig både till dig som redan har barnomsorg och till dig som ska söka barnomsorgsplats till ditt barn.

50 Passivt eller aktivt Ansökan skickas till Regeringens förvaltningsapparat senast den 18 mars 2010. ------------- Skicka din ansökan till oss senast den 18 mars 2010.

51 Se även upp med: Negationer Substantiverade verb (ord som oftast slutar på – ande, -ende, -ing –ning Man (tala om vem som säger något)

52 Grupparbete

53 Analysera texten. Finns det några stora problem med den här texten och i så fall vilka? Svarar texten mot ett informationsbehov?

54 Bilder, illustrationer och filmer

55 Skriv det här som enbart text om du kan:

56

57 Hantering av bilder Använd bilder som hjälper läsaren att förstå innehållet Skriv en alternativ text, alt- text, till alla meningsbärande bilder du publicerar

58 Kanske bättre med en film?

59 Alternativa format

60 Vad är det? Lyssna Teckenspråk Lättläst Storstil Punktskrift

61 Det finns inga normalanvändare


Ladda ner ppt "Skriv begripligt Stefan Johansson"

Liknande presentationer


Google-annonser