Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

När man talar om att någonting har försurats menar man att det har fått ett för lågt pH-värde. När någonting har försurats i naturen beror det på att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "När man talar om att någonting har försurats menar man att det har fått ett för lågt pH-värde. När någonting har försurats i naturen beror det på att."— Presentationens avskrift:

1

2 När man talar om att någonting har försurats menar man att det har fått ett för lågt pH-värde. När någonting har försurats i naturen beror det på att det är regnat ner sura ämnen. Dessa kan uppkomma på olika sätt.

3 Försurning av sjö, skog och mark är ett stort miljöproblem. De främsta orsakerna är utsläpp från industrier, kraftverk, jordbruk och trafik. De föroreningar som släpps ut i ett land sprids med vindarna till andra länder.

4 SVAVELFÖRORENINGAR Kol och olja innehåller även små mängder svavel. Detta medför att gasen svaveldioxid (SO2) bildas när man förbränner fossila bränslen. I luften reagerar svaveldioxiden med vattnet och syrgasen som finns där. Då bildas svavelsyra (H2SO4). Den starka syran kommer sen ner tillsammans med regnet och försurar mark och sjöar.

5 Reaktioner:  Svaveldioxid som reagerar med vatten bildar svavelsyrlighet, H2SO3. SO2 + H2O → H2SO3  Svavelsyrligheten kan sedan reagera med syremolekylen och bilda svavelsyra 2 H2SO3(g) + O2(g) 2 H2SO4(aq)

6 Reaktioner:  Svaveldioxiden kan också oxidera i luften och bilda svaveltrioxid, SO3.  Svaveltrioxid som reagerar med vatten bildar svavelsyra, H2SO4. 2SO2 + O2 → 2SO3 SO3 + H2O → H2SO4

7 Vad görs för att minska svavelförsurningen:  I större förbränningsanläggningar kan man med teknikens hjälp reducera svavelutsläppen.  I Sverige måste oljeraffinaderierna sänka svavelhalten på bränslen för att utsläppen i mindre "anläggningar" som fordon och villapannor ska minska.  I många andra länder och på världshaven använder man dock fortfarande bränslen med höga svavelhalter.

8 KVÄVEFÖRORENINGAR Kväveoxider bildas vid de flesta typer av förbränningar. Det är främst luftens eget kväve som är utgångsämnet, inte något ämne i själva bränslet. I atmosfären kan det övergå i den starka syran salpetersyra. Salpetersyra (HNO3)

9 Reaktioner ]  På samma sätt bildar kvävedioxid salpetersyrlighet och salpetersyra när den reagerar med vatten. 2NO2 + H2O → HNO2 + HNO3

10 Vad görs för att minska kväveförsurningen:  Bensinbilens avgaskatalysator kan effektivt återföra kväveoxiderna till ren och ofarlig kvävgas.  Dieselavgaser är ett betydligt svårare utgångsämne för en katalysator att bearbeta, så mycket av kväveoxiderna kommer ut i atmosfären.

11 Normalt regn Normalt har regn ett pH-värde kring 5,6 vilket redan det är surt, det vill säga under 7. Detta har att göra med att vattnet reagerar med koldioxid i luften och bildar kolsyra. CO2 + H2O → H2CO3

12 Norden drabbat Norden är mer drabbat än länderna på kontinenten eftersom man där har mer kalkrik berggrund. Olika områden i Sverige är också olika drabbat beroende på vilken berggrund som finns.

13 På kort sikt kan försurningen motverkas genom att man kalkar mark och vattendrag, och på så sätt neutraliserar syran. På längre sikt är det absolut nödvändigt att man minskar de utsläpp som framkallar försurning.

14


Ladda ner ppt "När man talar om att någonting har försurats menar man att det har fått ett för lågt pH-värde. När någonting har försurats i naturen beror det på att."

Liknande presentationer


Google-annonser