Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningsutbud för yrkesverksamma i högskola och yrkeshögskola German Bender Lena Orpana 2015-11-19.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningsutbud för yrkesverksamma i högskola och yrkeshögskola German Bender Lena Orpana 2015-11-19."— Presentationens avskrift:

1 Utbildningsutbud för yrkesverksamma i högskola och yrkeshögskola German Bender Lena Orpana 2015-11-19

2 Detta är TCO  TCO är en centralorganisation för 14 olika fackförbund  TCO-förbunden samlar cirka 1,3 miljoner medlemmar  TCO är partipolitiskt fristående

3

4 Varför är omställning och vidareutbildning viktigt? Strukturomvandling - människor måste kunna ta nya jobb och arbetsuppgifter Vidareutbildning kan öka arbetskraftens rörlighet och produktivitet Hög utbildningsnivå ökar förmågan att utveckla, ta till sig och efterfråga innovationer Bidrar till längre och mer produktivt yrkesliv, vilket ökar tillväxten och minskar försörjningsbördan Allt högre utbildningsnivå kräver allt mer livslångt lärande på eftergymnasial nivå

5 Automatisering och digitalisering Jobb försvinner… Ungefa ̈ r vart tionde jobb har automatiserats under a ̊ ren 2006-2011. Drygt hälften av alla jobb eller arbetsuppgifter kan komma att automatiseras inom 20 a ̊ r (högre andel än i USA, UK och Finland). Mest hotade är jobb med medel- eller låga kvalifikations- och lönenivåer. Jobb tillkommer… Hittills har digitaliseringen i Sverige ersatt omkring ¾ av de försvunna jobben med nya: Personer med kompetens att utveckla den digitala tekniken Personer som sa ̈ ljer digitaliserade tja ̈ nster, eller vars produkt eller tja ̈ nst indirekt pa ̊ verkas av digitalisering (jurister, revisorer, byråkrater) Ökad efterfra ̊ gan till fo ̈ ljd av inkomsto ̈ kningar och la ̈ gre priser på varor och tja ̈ nster Källor: Fölster (2014 och 2015), Adermon & Gustavsson (2015), Frey & Osborne (2013), Autor (2015), m fl.

6 Förändringar på arbetsmarknaden Andel arbetstagare som uppger att de direkt påverkats av introduktionen av nya processer eller ny teknik på arbetsplatsen Källa: European Working Conditions Survey (Eurofound 2010)

7 Förändringar på arbetsmarknaden Andel arbetstagare som uppger att de direkt påverkats av omstrukturering eller omorganisation på arbetsplatsen

8 Undersökningen

9 Metod och avgränsningar Antagningsstatistik från UHR: drygt 290 000 kurser och program Antagningsstatistik från MYH: drygt 4 388 program Tidsperiod: 2008-2014 Utbildningsutbud: utbildningar och platser (antagna) Tillgänglighet för yrkesverksamma: högst ett år långa (kurser och program) distans, deltid, kväll/helg, sommar

10 Högskolan

11 Slutsatser – högskolan Liten och minskande andel (20 %) antagna till korta utbildningar Mycket liten och minskande andel (8 %) antagna till korta utbildningar på deltid Mycket liten och minskande andel (7 %) antagna till korta utbildningar på distans Ytterst liten andel (1 %) antagna till korta utbildningar på kväll/helg Ytterst liten och kraftigt minskande andel antagna (2 %) till sommarkurser Äldre studenter (35+) minskar kraftigt i antal och andel

12

13 Kompletterande statistik: Äldre och återkommande studenter i högskolan

14 Andelen äldre studenter minskar – men åldersgruppens andel av befolkningen ökar Förändring 2003-2013: åldersgruppernas storlek i befolkningen och antal registrerade Källa: UKÄ Äldres studiedeltagande minskar.

15 Allt fler yngre, allt färre äldre studenter Andel i olika åldersgrupper av totalt antal registrerade Källa: UKÄ Andelen äldre studenter (35+) har minskat med en femtedel sedan 2008.

16 Yrkeshögskolan

17 Slutsatser – yrkeshögskolan Liten andel (17 %) platser på korta utbildningar och ytterst liten andel (1 %) kortare (3-6 mån.) Mycket liten men ökande andel (7 %) platser på korta utbildningar på distans Ytterst liten men ökande andel (4 %) platser på korta utbildningar på halvtid Inga utbildningar på sommaren eller kväll/helg Programstruktur gör utbudet oflexibelt och svårt att validera eller tillgodoräkna Korta utbildningstillstånd gör det svårt för studerande att återkomma efter avbrott

18 Få platser på korta distansprogram, men ökande.

19 Ett omställningsuppdrag

20 Preliminära förslag – ett omställningsuppdrag Utbildningsutbud Beakta yrkesverksammas behov i dimensioneringen Korta utbildningar/fristående kurser Sommarkurser Halvfart, kväll/helg, distans Kursstruktur och långsiktighet i YH Tillsyn, uppföljning och information Uppdrag till berörda myndigheter (UKÄ, UHR, MYH, AF, FK, SCB) Studiefinansiering Högre bidragsdel för äldre Fler veckor Högre fribelopp Höjd åldersgräns Resurstilldelning Lägre prestationskrav på distans, halvfart, kväll/helg, sommar Eventuellt separat system med delfinansiering från andra politikområden Studievägledning Utöka och anpassa för yrkesverksamma Antagning/behörighet Ålder och yrkeserfarenhet behörighetsgrund Validering och tillgodoräknande Nätbaserad utbildning En rejäl satsning på att utveckla nätbaserad utbildning för yrkesverksamma Uppdragsutbildning Underlätta för lärosäten och avnämare

21 Tack! www.tco.se German Bender german.bender@tco.se


Ladda ner ppt "Utbildningsutbud för yrkesverksamma i högskola och yrkeshögskola German Bender Lena Orpana 2015-11-19."

Liknande presentationer


Google-annonser