Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens Yrkeshögskola inom teknik och tillverkning Anders Axelsson (Region Skåne) Johan Ståhl (Teknikcollege Skåne ) Teknikcollege rikskonferens Uppsala.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens Yrkeshögskola inom teknik och tillverkning Anders Axelsson (Region Skåne) Johan Ståhl (Teknikcollege Skåne ) Teknikcollege rikskonferens Uppsala."— Presentationens avskrift:

1 Framtidens Yrkeshögskola inom teknik och tillverkning Anders Axelsson (Region Skåne) Johan Ståhl (Teknikcollege Skåne ) Teknikcollege rikskonferens Uppsala 6 november 2014

2 Upplägg Varför en rapport om Yrkeshögskolan? Industrins utveckling och kompetensbehov TC och YH Slutsatser och rekommendationer Hur går vi vidare?

3 Bakgrund Yrkeshögskolan en egen utbildningsform på eftergymnasial nivå Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beslutar om tillstånd och statsbidrag åt utbildare som ansöker 2014 fanns det totalt 57 000 utbildningsplatser i landet, varav 9 000 i Skåne Utbildningarna är mycket populära och högt söktryck bland ansökarna YH allt viktigare för det regionala näringslivet/arbetslivet för att rekrytera kvalificerade medarbetare Krav: utbildningarna ska vara tydligt förankrade i lokala/regionala näringslivet/arbetslivet

4 Kritik och översyn Kritik från utbildningsanordnare, branschföreträdare och myndigheter Vilka är förutsättningarna för mer långsiktighet i utbildningarna? Hur ser utbudet och efterfrågan ut regionalt för tekniska och industriella utbildningar? Vilka förutsättningar finns för att förenkla övergången mellan olika delar av utbildningssystemet? Vilka behov finns av att utveckla de regionala bransch- och yrkesanalyserna för att främja näringslivets kompetensbehov?

5 Industrins andel av nominell och real BNP 1980 - 2011

6 KY/YH-utbildade efter yrke i riket 2012

7 Slutsatser och rekommendationer NationelltMYHRegionalt/Lokalt Fler utbildningsplatserEffektivisera ansöknings- och beslutsprocessen Ökat engagemang från branschorganen Gränssnitt Gy/YH/HögskolaFörändra resurstilldelningssystemet Utveckla prognosmetoderna PreparandutbildningMöjliggöra längre tilldelningarArenor för analyser/prioriteringar MYH statistikansvarigModell för regional tilldelning Utveckla prognosmetoderFokus på kvalitetstillsyn/uppföljning Stärk samverkan nationellt/regionalt

8 Förslag till ny resursfördelningsmodell

9 Hur går vi vidare? YH-grupp inom Kompetenssamverkan Skåne (KoSS). Utveckla och fördjupa resultaten från rapporten med sikte på en ”Skånestrategi” för YH Dialog med Utbildningsdepartementet och MYH samt övriga regioner, Industrirådet och Teknikcollege Bransch- och yrkesanalyser Stärkt engagemang bland branscher och kluster. Packbridge ett bra exempel.

10 Tack för er tid! anders.axelsson@skane.se johan.stahl@skane.se Länk till rapporten

11


Ladda ner ppt "Framtidens Yrkeshögskola inom teknik och tillverkning Anders Axelsson (Region Skåne) Johan Ståhl (Teknikcollege Skåne ) Teknikcollege rikskonferens Uppsala."

Liknande presentationer


Google-annonser