Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÅREN 2013 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN Anna Norin, utredare Regional utvecklingsplanering 070 - 396 57 03, 090 - 16 57.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÅREN 2013 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN Anna Norin, utredare Regional utvecklingsplanering 070 - 396 57 03, 090 - 16 57."— Presentationens avskrift:

1 VÅREN 2013 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN Anna Norin, utredare Regional utvecklingsplanering anna.norin@regionvasterbotten.se 070 - 396 57 03, 090 - 16 57 03

2 Konjunkturen i korthet KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN Liten och något svagare ekonomisk tillväxt Starkare utveckling på arbetsmarknaden Fler nyregistrerade personbilar-ökad tillförsikt? Befolkningen fortsätter öka Minskat resande

3 Konjunkturen i kommunerna KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN Övervägande positiv utveckling på arbetsmarknaden Sökande som fått arbete ökar i 12 av 15 kommuner Nyanmälda platser ökar i hälften av kommunerna Nyregistrerade bilar ökar i hälften av kommunerna Ökad tillförsikt?

4 Konjunktursvängningar och krisen 2009 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN BRP-gap, konjunkturförändring från den långsiktiga tillväxttrenden (BRP, bruttoregionalprodukt) Delregioner 1993-2010

5 Ekonomisk tillväxt på längre sikt KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN Långsiktig tillväxttrend (BRP, bruttoregional produkt) 1993-2010

6 Positivt födelsenetto i Västerbotten KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN Andel 20-64 åringar som varken finns i arbetskraften eller studerar på heltid. År 2010. Andel 20-åringar som saknar gymnasiekompetens. År 2010. Befolkningsförändringar 1 jan 2012-1 jan 2013. Riket, län och kommuner.

7 Västerbotten är mer attraktivt för män KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN Befolkningsförändringar 31 december 1995 – 31 december 2012.

8 Fjällkommuner attraherar fritidshusturism KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN Förändring (procent) i totala taxeringsvärden för fritidshus och tomtmark till fritidshus 2000-2012

9 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN Frågor och synpunkter: Anna Norin, utredare Regional utvecklingsplanering anna.norin@regionvasterbotten.se 070 - 396 57 03, 090 - 16 57 03 Tack!


Ladda ner ppt "VÅREN 2013 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN Anna Norin, utredare Regional utvecklingsplanering 070 - 396 57 03, 090 - 16 57."

Liknande presentationer


Google-annonser