Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen! Hanna Sepp Albina Brunosson Moment 1: Introduktion till hem- och konsumentkunskap (5 hp) Momentet ger en introduktion till hem- och konsumentkunskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen! Hanna Sepp Albina Brunosson Moment 1: Introduktion till hem- och konsumentkunskap (5 hp) Momentet ger en introduktion till hem- och konsumentkunskap."— Presentationens avskrift:

1

2 Välkommen! Hanna Sepp Albina Brunosson

3 Moment 1: Introduktion till hem- och konsumentkunskap (5 hp) Momentet ger en introduktion till hem- och konsumentkunskap genom att utgå från att livet i hem och familj är beroende av samspelet mellan individer, samhället och den omgivande miljön. Rollen som lärare inom hem- och konsumentkunskap behandlas i relation till planering och värdering av lektioner i förhållande till styrdokumenten och ämnesdidaktiska frågeställningar. Momentet tar även upp IKT som en del av undervisningen i hem- och konsumentkunskap.

4 Förväntade läranderesultat moment 1 Efter genomgången kurs ska studenten - kunna redogöra för grundläggande begrepp inom hem- och konsumentkunskap och resonera omkring samspelet mellan individer i hushållet, samhället och den omgivande miljön (1) - kunna planera, genomföra, dokumentera och värdera undervisning i hem- och konsumentkunskap för åk 1-6 med syfte att stimulera varje elevs lärande och utveckling i ämnet med utgångspunkt i styrdokument (9) Delprov 1 (5 hp) Introduktion till Hem- och konsumentkunskap. Individuell skriftlig rapport med IKT-redovisad lektionsplanering. Förväntade läranderesultat 1 och 9 examineras. Betygsgraderna U, G och VG tillämpas.

5 Delprov 1 (5 hp) Introduktion till Hem- och konsumentkunskap. Individuell skriftlig rapport med IKT-redovisad lektionsplanering. Förväntade läranderesultat 1 och 9 examineras. Betygsgraderna U, G och VG tillämpas.

6 Examinationen är i tre delar Delprov 1a Vetenskaplig rapport med titeln Vad är hem- och konsumentkunskap? Max 4 sidor, teckenstorlek 12, radavstånd 1,5 och teckensnitt Times New Roman. Eventuell titelsida, innehållsförteckning (ej nödvändigt på en så här liten rapport) och bilagor är ej inräknade i dessa sidor. Referenser ges på ett korrekt sätt i texten och presenteras i slutet av arbetet i en referenslista. Arbetet ska vara publicerat på plattformen enligt anvisningarna för delprov 1a

7 Delprov 1b Du ska göra en presentation med hjälp av IKT där du berättar för dina elever om Vad är hem- och konsumentkunskap? Syftet är att du vill berätta för dem vad ämnet hem- och konsumentkunskap innebär. Gör din presentation med hjälp av powerpoint, blogg, facebook, youtube, film eller liknande. Presentationen bör vara 5-7 minuter. Lägg upp din presentation på it’s learning enligt anvisningar för delprov 1b.

8 Delprov 1c Du ska göra en lektionsplanering där du sätter din ikt-redovisning i ett sammanhang. Tänk på att det är viktigt att du formulerar ett tydligt syfte och mål med lektionen.

9 Träff 1 Seminariet på träff 1 är tänkt att fungera som inspiration och kickoff för delprov 1. Utifrån litteraturen kommer vi att diskutera vad hem- och konsumentkunskap är och vilka styrkor, möjligheter, svagheter och svårigheter som kan uppstå. Formulera fyra frågor var utifrån litteraturen om vad ni vill diskutera.

10 Litteratur moment 1 (den här litteraturen används även i moment 5) Hjälmeskog, K. & Grönqvist, M. (2011), Humanekologisk teori. Arbetsrapport. Hjälmeskog, K. (2006), Lärarprofession i förändring: Från “skolkök“ till hem- och konsumentkunskap. Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria. Petersson, M. (2007), Att genuszappa på säker eller minerad mark: Hem- och konsumentkunskap ur ett könsperspektiv. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. Slater, J. (2013), Is cooking dead? The state of Home Economics Food and Nutrition education in a Canadian province. International Journal of Consumer Studies. Venäläinen, S. ( 2010), Interaction in the multicultural classroom. Towards Culturally Sensitive Home Economics Education. University of Helsinki. Benn, J. (2010), Sundhed og skolemad mellem politik og paedagogik. I Elverdam (red) Er det sunde valg det lette valg? Morn, mad og bevaegelse i et sundhedspaedagogiskt perspektiv. Aarhus Universitet. Institut for Didaktik. Höijer, K. (2013). Contested food: the construction of home and consumer studies as a cultural space. Diss. (sammanfattning) Uppsala : Uppsala universitet, 2013. Uppsala.


Ladda ner ppt "Välkommen! Hanna Sepp Albina Brunosson Moment 1: Introduktion till hem- och konsumentkunskap (5 hp) Momentet ger en introduktion till hem- och konsumentkunskap."

Liknande presentationer


Google-annonser