Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ortopediska kliniken Lund - ständigt lite bättre - Lean Healthcare och höftfrakturer Pelle Gustafson Verksamhetschef WHO collaborating center Member of.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ortopediska kliniken Lund - ständigt lite bättre - Lean Healthcare och höftfrakturer Pelle Gustafson Verksamhetschef WHO collaborating center Member of."— Presentationens avskrift:

1 Ortopediska kliniken Lund - ständigt lite bättre - Lean Healthcare och höftfrakturer Pelle Gustafson Verksamhetschef WHO collaborating center Member of ISOC

2 Varför en ny höftfrakturlinje? Cirka 18 000 patienter årligen i Sverige, cirka 550 per år i Lund Cirka 18 000 patienter årligen i Sverige, cirka 550 per år i Lund Multisjuka Multisjuka Stor risk för förvirring, trycksår, och andra komplikationer Stor risk för förvirring, trycksår, och andra komplikationer De allra flesta av dessa kan ”räddas”, men vi har bara en chans på oss! De allra flesta av dessa kan ”räddas”, men vi har bara en chans på oss! Ortopediska kliniken Lund - ständigt lite bättre -

3 Varför en ny höftfrakturlinje? Cirka 18 000 patienter årligen i Sverige, cirka 550 per år i Lund Cirka 18 000 patienter årligen i Sverige, cirka 550 per år i Lund Multisjuka Multisjuka Stor risk för förvirring, trycksår, och andra komplikationer Stor risk för förvirring, trycksår, och andra komplikationer De allra flesta av dessa kan ”räddas”, men vi har bara en chans på oss! De allra flesta av dessa kan ”räddas”, men vi har bara en chans på oss! Inga optimala resultat Inga optimala resultat Tidig operation (inom 24 timmar) för sällan Tidig operation (inom 24 timmar) för sällan För många vårdare (kanske uppåt 80 personer första dygnet…) För många vårdare (kanske uppåt 80 personer första dygnet…) Ställvis i vårdkedjan tveksam medicinsk kompetens Ställvis i vårdkedjan tveksam medicinsk kompetens Ortopediska kliniken Lund - ständigt lite bättre -

4 Varför en ny höftfrakturlinje? Cirka 18 000 patienter årligen i Sverige, cirka 550 per år i Lund Cirka 18 000 patienter årligen i Sverige, cirka 550 per år i Lund Multisjuka Multisjuka Stor risk för förvirring, trycksår, och andra komplikationer Stor risk för förvirring, trycksår, och andra komplikationer De allra flesta av dessa kan ”räddas”, men vi har bara en chans på oss! De allra flesta av dessa kan ”räddas”, men vi har bara en chans på oss! Inga optimala resultat Inga optimala resultat Tidig operation (inom 24 timmar) för sällan Tidig operation (inom 24 timmar) för sällan För många vårdare (kanske uppåt 80 personer första dygnet…) För många vårdare (kanske uppåt 80 personer första dygnet…) Ställvis i vårdkedjan tveksam medicinsk kompetens Ställvis i vårdkedjan tveksam medicinsk kompetens Sammantaget en stor grupp, som inte har tagits omhand som de skall! Sammantaget en stor grupp, som inte har tagits omhand som de skall! Ortopediska kliniken Lund - ständigt lite bättre -

5 Vad är Lean Production? Ett betraktelsesätt / filosofi, hämtat från Toyota, för att: - öka kvaliteten - minska felen - använda resurserna bättre - få nöjdare kunder - få nöjdare medarbetare Ortopediska kliniken Lund - ständigt lite bättre -

6 Vad har då Toyota att göra med en höftfrakturlinje? Ortopediska kliniken Lund - ständigt lite bättre -

7 Vad har då Toyota att göra med en höftfrakturlinje? Lean skulle kunna vara den hjälp vi behöver för att: Lean skulle kunna vara den hjälp vi behöver för att: bli bättre (utan ökade resurser) bli bättre (utan ökade resurser) öka kvaliteten öka kvaliteten öka säkerheten öka säkerheten öka resursutnyttjandet öka resursutnyttjandet Ortopediska kliniken Lund - ständigt lite bättre -

8 Ortopediska kliniken Lund - ständigt lite bättre - Men vi sysslar ju med människor!?

9 Ortopediska kliniken Lund - ständigt lite bättre - Men vi sysslar ju med människor!? Skilj på VAD vi gör och HUR vi gör det vi gör!

10 Ortopediska kliniken Lund - ständigt lite bättre - Men vi sysslar ju med människor!? Skilj på VAD vi gör och HUR vi gör det vi gör! Svensk sjukvård har mycket att lära av de företag och organisationer som lyckats, inte om VAD vi gör, utan om HUR vi gör det vi gör!

11 Ortopediska kliniken Lund - ständigt lite bättre - Vad är Lean healthcare? kejsarens nya kläder?kejsarens nya kläder? den senaste modeflugan inom management?den senaste modeflugan inom management? ”organiserat sunt bondförnuft”?”organiserat sunt bondförnuft”? religion?religion? en metod som bara fungerar i Japan?en metod som bara fungerar i Japan? sektvarning?sektvarning?

12 122016-09-20 Vad Lean verkligen är Värderingar Attityder ”Mindset” Värderingar Attityder ”Mindset” Metoder Verktyg Principer

13 132016-09-20 Värderingar Ständigt lite bättre Respekt för människan

14 142016-09-20 Vad Lean verkligen är Värderingar Attityder ”Mindset” Värderingar Attityder ”Mindset” Metoder Verktyg Principer

15 152016-09-20 Värderingar, attityder och grundläggande tankesätt UtjämningStandardisering Flöden I rätt tid Kvalitet Rätt från början Kontinuerlig förbättring av kvalitet, leveranstider och produktivitet Upptäcka problem och spill

16 Ortopediska kliniken Lund - ständigt lite bättre - Lean – centrala begrepp Värde definieras av kunden definieras av kunden kan vara en vara eller en tjänst kan vara en vara eller en tjänst tillhandahålls av producenten tillhandahålls av producenten kan ibland vara svårt att definiera kan ibland vara svårt att definiera

17 Ortopediska kliniken Lund - ständigt lite bättre - Lean – centrala begrepp Värdeflöde alla delar som tillsammans skapar värdet alla delar som tillsammans skapar värdet sett ur kundens perspektiv sett ur kundens perspektiv skillnaden mot vårdprocess? skillnaden mot vårdprocess?

18 Ortopediska kliniken Lund - ständigt lite bättre - Lean – centrala begrepp Muda allt som inte skapar värde allt som inte skapar värde

19 Ortopediska kliniken Lund - ständigt lite bättre - Lean – centrala begrepp Variation minsta möjliga variation i flödet eftersträvas minsta möjliga variation i flödet eftersträvas

20 Ortopediska kliniken Lund - ständigt lite bättre - Att bara använda metoder och verktyg räcker inte – Att praktisera Lean

21 Ortopediska kliniken Lund - ständigt lite bättre - Att bara använda metoder och verktyg räcker inte – det är den grundläggande inställningen, beteendet och synen på verksamheten som är det viktiga! Att praktisera Lean

22 Den gamla linjen (passade oss bra) Prehospitalt - Låg prioritet, ingen regelmässig smärtlindring. Transport till sjukhus. Akuten - Prioritet 3-2, tveksam smärtlindring, hård brits, stökig miljö. Väntan. Transport till rtg-avdelning. Väntan. Röntgen - 2 personer lyfter en tveksamt smärtstillad patient. Tidsåtgång? Ergonomi? Väntan. Transport till akuten. Akuten - Ny väntan. Avdelning letas upp, rapport sker. Ny transport till avdelning. Avdelning - Förberedelser. Tvätt utan bra smärtlindring (= ofta i säng). Väntan. Operation - Svår grupp att prioritera (= operation ofta nästa dag) HemmaAkutenRtgAvdelningOperationAkuten Ortopediska kliniken Lund - ständigt lite bättre -

23 utgå från vad som skapar värde för patienten – inte efter vad som är bra för oss!utgå från vad som skapar värde för patienten – inte efter vad som är bra för oss! kontinuerliga flöden – så få avbrott som möjligtkontinuerliga flöden – så få avbrott som möjligt ta bort alla onödiga momentta bort alla onödiga moment reducera variationenreducera variationen göra likadant så ofta som möjligtgöra likadant så ofta som möjligt ständigt lite bättre – utveckla efterhandständigt lite bättre – utveckla efterhand mät och utvärderamät och utvärdera Lean Healthcare har fått styra utformningen: Ortopediska kliniken Lund - ständigt lite bättre -

24 Den nya linjen (passar patienten bra) Prehospitalt - Prioritet 2, regelmässig smärtlindring. Prehospital sjukvård. Akuten - Passeras. Röntgen - 4 personer lyfter en smärtstillad patient. Transport till vårdavdelning. Avdelning - I en säng inom 2 timmar. Förberedelser. Tvätt med bra smärtlindring. Anestesi kontaktas. Inom 3 timmar femoralisblockad. Planeras in för operation. Utredning kompletteras v.b. Operation - 90% skall opereras inom 21 timmar efter fall. HemmaPrehosp. vård vårdRtgOperationAvdelning Ortopediska kliniken Lund - ständigt lite bättre -

25 Ortopediska kliniken Lund - ständigt lite bättre - ?

26 komplext att förändra komplext att förändra initialt sårbart initialt sårbart ”nybörjarfel” ”nybörjarfel” arbeta stegvis med utveckling arbeta stegvis med utveckling oerhört goda resultat oerhört goda resultat stor uppmärksamhet stor uppmärksamhet Erfarenheter Ortopediska kliniken Lund - ständigt lite bättre -

27 Ortopediska kliniken Lund - ständigt lite bättre - Tidigare ”förbättringsprojekt” Tidigare ”förbättringsprojekt” Vår ovilja att mäta och mätas Vår ovilja att mäta och mätas Få bra förebilder Få bra förebilder Vår 100-åriga tradition att få mer pengar Vår 100-åriga tradition att få mer pengar Våra ekonomi / styrsystem Våra ekonomi / styrsystem Vi arbetar med att förändra beteenden Vi arbetar med att förändra beteenden Otålighet Otålighet Vår benägenhet att glömma kunden Vår benägenhet att glömma kunden Vad är svårt med att införa Lean?

28 Ortopediska kliniken Lund - ständigt lite bättre -

29 kriterier (alla med misstänkt höftfraktur) kriterier (alla med misstänkt höftfraktur) anestesi (femoralisblockad + slot-tider på operation) anestesi (femoralisblockad + slot-tider på operation) rehabilitering (tidig bedömning av riktat behov) rehabilitering (tidig bedömning av riktat behov) justeringar beroende på organisation justeringar beroende på organisation Utveckling Ortopediska kliniken Lund - ständigt lite bättre -


Ladda ner ppt "Ortopediska kliniken Lund - ständigt lite bättre - Lean Healthcare och höftfrakturer Pelle Gustafson Verksamhetschef WHO collaborating center Member of."

Liknande presentationer


Google-annonser