Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teknologisk utveckling i Kina: trender och implikationer Fredrik Sjöholm Institutet för Näringslivsforskning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teknologisk utveckling i Kina: trender och implikationer Fredrik Sjöholm Institutet för Näringslivsforskning."— Presentationens avskrift:

1 Teknologisk utveckling i Kina: trender och implikationer Fredrik Sjöholm Institutet för Näringslivsforskning

2 Kina och teknologi väcker många frågor Hur teknologiskt sofistikerat är Kina? Vilken policy har Kina för teknologisk utveckling? Implikationer för Kina? Implikationer för Sverige?

3 Teknologisk utveckling i Kina

4 Andra indikatorer ger samma bild Kinesiska företag har sedan 2000 –Ökat FoU utgifter med ca 170 % –Ökat forskningspersonal med ca 30 % –Ökat antalet uttagna patent med ca 180 %

5 Två möjliga förklaringar 1. Tecken på en strukturell förändring i Kina –Från skjortor till satelliter 2. En följd av att allt växer snabbt i Kina och att man startar från en låg nivå

6 Hur ser det ut i företagen? Spektakulära kinesiska uppköp av utländska företag och framväxt av kinesiska högteknologiska företag Men generellt händer inte mycket –FoU som andel av produktion konstant sedan 2000 –Andelen företag som bedriver teknologisk utveckling ca 15 % Slutsats: Världens längsta man är kines men de flesta kineser är korta

7 Dessutom Andelen offentliga utgifter till utbildning (14%) och forskning (4 %) har varit konstant i över 20 år ► Små förändringar i Kinas ekonomiska struktur

8 Men exporterar inte Kina mycket högteknologiska produkter? Stark ökning av elektronikexport Stark ökning av import av insatsvaror till elektronik Kina sätter samman högteknologiska komponenter för export

9 Vidare Utländska företag står för all export av ”högteknologiska produkter” men liten andel av FoU ► Regeringen bekymrad Långsiktig strategi för teknologisk utveckling

10 Är teknologisk utveckling vad Kina behöver? Långsiktig ekonomisk utveckling omöjlig utan teknologisk utveckling Men: –Teknologi kan komma från olika källor –Fokus på teknologi kan leda till negativ utveckling på andra områden

11 Vad bör man koncentrera sig på? Arbetstillfälle –Sysselsättning i tillverkningsindustrin har minskat –20 miljoner kineser kommer årligen in på arbetsmarknaden (netto) –Tiotals miljoner befinner sig i den informella sektorn Hur påverkas mängden arbetstillfälle av teknologisatsningar? –Ger ny teknologi konkurrenskraftiga och expanderande företag? –Ger ny teknologi företag som behöver färre anställda?

12 Vad säger forskningen? Våra resultat visar att sysselsättning utvecklas bäst i företag utan satsningar på ny teknologi Noggrann analys visar ingen effekt – positiv eller negativ – på sysselsättning Det stora språnget i repris?

13 Vad innebär Kinas satsning för Sverige? Två typer av oro –Kina kommer att konkurrera med Sverige även inom mer högteknologisk produktion –Svenska företag kommer att lägga allt mer FoU i Kina

14 Vad kan vi förvänta oss? Effekten på svenska företag (Sverige) står att finna i brytpunkten mellan ökad avsättning på en växande marknad och ökad konkurrens från ”nya” företag –Den positiva effekten lär dominera

15 ….vidare Andelen av svenska företags FoU som bedrivs i utlandet kommer att fortsätt öka. Men… –Absoluta mängden FoU i Sverige tycks inte minska –Utländska företags FoU i Sverige ökar –FoU i Kina fortfarande marginell

16 Slutsats Kina har hittills bedrivit en framgångsrik utvecklingsstrategi baserat på inflöde av utländska företag med utländsk teknologi Kina är en stor ekonomi och det finns föga förvånande stora högteknologiska kinesiska företag Den generella teknologinivån är låg Teknologifrågor riskerar att flytta fokus från viktigare frågor Enskilda svenska företag kan komma att möta hård framtida konkurrens men för Sverige som helhet kommer Kinas utveckling att vara positiv Tack för att ni lyssnade


Ladda ner ppt "Teknologisk utveckling i Kina: trender och implikationer Fredrik Sjöholm Institutet för Näringslivsforskning."

Liknande presentationer


Google-annonser