Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GLOBALISERING OCH KONKURRENSKRAFT Fredrik Sjöholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GLOBALISERING OCH KONKURRENSKRAFT Fredrik Sjöholm."— Presentationens avskrift:

1 GLOBALISERING OCH KONKURRENSKRAFT Fredrik Sjöholm

2 MADE IN MALAYSIA? Ja men…. •Bomull från Indien •Utsäde utvecklat i USA •Konstgjorda fiber från Portugal •Krage från Brasilien •Maskiner från Tyskland •Färgämne från 6 länder •Såld i Sverige •En skjorta, 14 länder! Exempel från Paul Seabright The Company of Strangers (Princeton University Press, 2004)

3 BNP, Export och Utländska Direktinvesteringar

4 Utvecklingen i Sverige sedan 1990 •Export har ökat från ca 30% till över 50% av BNP •Svenska multinationellla företag har expanderat anställda utomlands med 50% •Svenska multinationella företag har minskat anställda i Sverige med 30% •Utländska företag har ökat anställda i Sverige med 150%

5 Varför ökar mängden utländska direktinvesteringar? •Teknologisk kapacitet –Minskade transportkostnader –Företagsnätverk •Politisk vilja och institutionellt ramverk –Ändrad syn på utländska företag –GATT/WTO –EU/NAFTA/MERCOSUR/ASEAN

6 ‘DEATH OF DISTANCE’

7 ….och ökade företagsnätverk – utländska direktinvesteringar •Syftar till att ta kontroll över produktionen (till skillnad från portföljinvesteringar) •Mängden FDI har exploderat de senaste 20 åren – ökningstakten är högre än tillväxten i internationell handel •Utlandsproduktionen i multisar 20% högre än det samlade värdet av världshandeln

8 Är utländska företag bra? •Ökning i globalisering och inkomster har följts åt •Leder till vinster av –Specialisering –Teknologiska framsteg

9 Men för Sverige? •Rekordtillväxt – bästa sedan 60-talets guldår •Tillväxt BNP per capita 1994-2005: 2,63% •OECD: 1,83EU-15: 2,00USA: 2,19 •Inflation låg: 12,8% totalt 1994-2005 •Snabbt ökade reallöner efter 20 år av nolltillväxt från 1995-2006: –Kollektivanställda: +24% –Tjänstemän: +45%

10 Vad har vuxit? Tillväxt 1994-2005 •Näringslivet: 50% •Tjänsteproduktion: 41% •Tillverkningsindustrin: 95% –Kemi: 114% –Fordonsindustri: 121% –Elektrisk industri: 1165% –Trä: 83% Vad sade man 1993 om industrins framtid i Sverige?

11 Är globalisering bra för alla länder och regioner? •Finns inga alternativ men olika länder/regioner kan påverkas olika •Storstäder tycks gynnas •Procentuell förändring i Sveriges läns andel av BNP 1985-2005 –Stockholm + 31% –Uppsala + 4% –Skåne, Halland, Västra Götaland +/- 0% –Övriga län negativ utveckling –Kalmar -21,7%

12 Hur får man starka företag i en globaliserad ekonomi •Specialisering och diversifiering –Specialisering är viktigt för internationell konkurrenskraft –Idéer och kreativitet främjas av heterogenitet –Kompetens attraheras av städer med ett brett utbud av tjänster •Svenska och utländska företag har en relativt hög benägenhet att etablera sig i befintliga ekonomiska centra –Ökad regional obalans

13 Starka kluster viktigt •Geografisk koncentrerad ansamling av interagerande företag •Kan vara inom samma industri eller mellan kunder/underleverantörer •Förekomsten av kluster bestäms av förhållandet mellan –Koncentrationskrafter •Stordriftsfördelar/agglomerationsfördelar –Spridningskrafter •Icke mobila produktionsfaktorer •Transportkostnader

14 Var kommer kluster uppstå? •Ofta tillfälligheter •Teknologibaserade kluster ofta runt universitet •Existerande kluster försvinner endast vid stora teknologiska förändringar •Ett allmänt gott näringslivsklimat viktigt –Utbildning –Infrastruktur –Kommunal service –Skatter

15 Internationalisering av befintliga företag •Export •Ger möjligheten att utnyttja skalfördelar i produktionen •Steget ut på utländska marknader är viktigt men svårt •Offshoring •Att utlokalisera delar av produktionen •Kan leda till stora produktivitetsförbättringar •Har ökat men vi ser troligtvis bara början på denna utveckling

16 Företagsförvärv av utländska ägare •Multinationella företag betalar har hög produktivitet, betalar höga löner och tycks ge ökad sysselsättning •Ingen anledning att särbehandla utländska företag –Allmänt gott näringsklimat viktigt •Turbulensen ökar med multinationella företag –Ökad tillväxt –Kräver flexibel arbetsmarknad, effektiv arbetsförmedling •Vinnare och förlorare finns inom olika utbildningsgrupper –Generella utbildningssatsningar minskar inte otryggheten –Gymnasieutbildad personal mest utsatt

17 Framtida utveckling •6 av världen största länder ej speciellt globaliserade: Kina, Indien, Indonesien, Brasilien, Pakistan, Ryssland –3,2 miljarder människor –5 av världens 10 största ekonomier •Ideologiskt skifte med ökad öppenhet •→ Globaliseringen fortsätter •→ Nya hot och möjligheter för nationell såväl som regional utveckling


Ladda ner ppt "GLOBALISERING OCH KONKURRENSKRAFT Fredrik Sjöholm."

Liknande presentationer


Google-annonser