Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GLOBALISERING OCH KONKURRENSKRAFT

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GLOBALISERING OCH KONKURRENSKRAFT"— Presentationens avskrift:

1 GLOBALISERING OCH KONKURRENSKRAFT
Fredrik Sjöholm

2 MADE IN MALAYSIA? Ja men…. Bomull från Indien Utsäde utvecklat i USA
Konstgjorda fiber från Portugal Krage från Brasilien Maskiner från Tyskland Färgämne från 6 länder Såld i Sverige En skjorta, 14 länder! Exempel från Paul Seabright The Company of Strangers (Princeton University Press, 2004)

3 BNP, Export och Utländska Direktinvesteringar

4 Utvecklingen i Sverige sedan 1990
Export har ökat från ca 30% till över 50% av BNP Svenska multinationellla företag har expanderat anställda utomlands med 50% Svenska multinationella företag har minskat anställda i Sverige med 30% Utländska företag har ökat anställda i Sverige med 150%

5 Varför ökar mängden utländska direktinvesteringar?
Teknologisk kapacitet Minskade transportkostnader Företagsnätverk Politisk vilja och institutionellt ramverk Ändrad syn på utländska företag GATT/WTO EU/NAFTA/MERCOSUR/ASEAN

6 ‘DEATH OF DISTANCE’

7 ….och ökade företagsnätverk – utländska direktinvesteringar
Syftar till att ta kontroll över produktionen (till skillnad från portföljinvesteringar) Mängden FDI har exploderat de senaste 20 åren – ökningstakten är högre än tillväxten i internationell handel Utlandsproduktionen i multisar 20% högre än det samlade värdet av världshandeln

8 Är utländska företag bra?
Ökning i globalisering och inkomster har följts åt Leder till vinster av Specialisering Teknologiska framsteg

9 Men för Sverige? Rekordtillväxt – bästa sedan 60-talets guldår
Tillväxt BNP per capita : 2,63% OECD: 1,83 EU-15: 2,00 USA: 2,19 Inflation låg: 12,8% totalt Snabbt ökade reallöner efter 20 år av nolltillväxt från : Kollektivanställda: +24% Tjänstemän: +45%

10 Vad har vuxit? Tillväxt 1994-2005
Näringslivet: 50% Tjänsteproduktion: 41% Tillverkningsindustrin: 95% Kemi: 114% Fordonsindustri: 121% Elektrisk industri: 1165% Trä: 83% Vad sade man 1993 om industrins framtid i Sverige?

11 Är globalisering bra för alla länder och regioner?
Finns inga alternativ men olika länder/regioner kan påverkas olika Storstäder tycks gynnas Procentuell förändring i Sveriges läns andel av BNP Stockholm + 31% Uppsala + 4% Skåne, Halland, Västra Götaland +/- 0% Övriga län negativ utveckling Kalmar -21,7%

12 Hur får man starka företag i en globaliserad ekonomi
Specialisering och diversifiering Specialisering är viktigt för internationell konkurrenskraft Idéer och kreativitet främjas av heterogenitet Kompetens attraheras av städer med ett brett utbud av tjänster Svenska och utländska företag har en relativt hög benägenhet att etablera sig i befintliga ekonomiska centra Ökad regional obalans

13 Starka kluster viktigt
Geografisk koncentrerad ansamling av interagerande företag Kan vara inom samma industri eller mellan kunder/underleverantörer Förekomsten av kluster bestäms av förhållandet mellan Koncentrationskrafter Stordriftsfördelar/agglomerationsfördelar Spridningskrafter Icke mobila produktionsfaktorer Transportkostnader

14 Var kommer kluster uppstå?
Ofta tillfälligheter Teknologibaserade kluster ofta runt universitet Existerande kluster försvinner endast vid stora teknologiska förändringar Ett allmänt gott näringslivsklimat viktigt Utbildning Infrastruktur Kommunal service Skatter ITC 100 år, Lars Magnus Ericsson kopierar Bell 1880, hög konkurrens, mest telefoner i världen Telegrafverket Egen tillverkning – Ericsson globaliseras Samarbete AXE De facto monopol Lagstiftning 1994 Stenbeck

15 Internationalisering av befintliga företag
Export Ger möjligheten att utnyttja skalfördelar i produktionen Steget ut på utländska marknader är viktigt men svårt Offshoring Att utlokalisera delar av produktionen Kan leda till stora produktivitetsförbättringar Har ökat men vi ser troligtvis bara början på denna utveckling

16 Företagsförvärv av utländska ägare
Multinationella företag betalar har hög produktivitet, betalar höga löner och tycks ge ökad sysselsättning Ingen anledning att särbehandla utländska företag Allmänt gott näringsklimat viktigt Turbulensen ökar med multinationella företag Ökad tillväxt Kräver flexibel arbetsmarknad, effektiv arbetsförmedling Vinnare och förlorare finns inom olika utbildningsgrupper Generella utbildningssatsningar minskar inte otryggheten Gymnasieutbildad personal mest utsatt

17 Framtida utveckling 6 av världen största länder ej speciellt globaliserade: Kina, Indien, Indonesien, Brasilien, Pakistan, Ryssland 3,2 miljarder människor 5 av världens 10 största ekonomier Ideologiskt skifte med ökad öppenhet → Globaliseringen fortsätter → Nya hot och möjligheter för nationell såväl som regional utveckling


Ladda ner ppt "GLOBALISERING OCH KONKURRENSKRAFT"

Liknande presentationer


Google-annonser