Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ETT VÄLFÄRDSKONTRAKT FÖR HELA OSKARSHAMNS KOMMUN EN BUDGET FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN 2016-2018.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ETT VÄLFÄRDSKONTRAKT FÖR HELA OSKARSHAMNS KOMMUN EN BUDGET FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN 2016-2018."— Presentationens avskrift:

1 ETT VÄLFÄRDSKONTRAKT FÖR HELA OSKARSHAMNS KOMMUN EN BUDGET FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN 2016-2018

2 ETT VÄLFÄRDSKONTRAKT Vi vill skriva ett kontrakt med dig som medborgare, ett kontrakt om att vi ska upprätthålla välfärden både idag och imorgon. Du ska känna dig trygg med att Oskarshamns kommun även i framtiden har en bra förskola och skola, att äldreomsorgen håller hög kvalitet och att service finns i hela kommunen.

3 ETT VÄLFÄRDSKONTRAKT Ett välfärdskontrakt med sex punkter 1.Att växa upp i Oskarshamns kommun 2.Att åldras i kommunen 3.En landsbygd i förändring 4.Klimat- och miljöutmaningen 5.En stad i förändring 6.En attraktiv arbetsgivare

4 1. ATT VÄXA UPP I OSKARSHAMNS KOMMUN Rekordsatsning på IKT För siffror se noter. Breddad satsning på idrottsprofil på gymnasiet Ökad samverkan med näringslivet via gymnasiet Ungdomscafé Ungdomsfrågor Biostad Fritidsledare i Kristdala Resesubventioner för studerande Finansiering av aktiviteter inom ramen för avgiftsfri skola Frukt till barn i förskoleklass och årskurs 1 och 2.

5 2. ATT ÅLDRAS I KOMMUNEN Specialistutbildning för sjuksköterskor För siffror se noter. Ombyggnation av Solbacka för att skapa fler boendeplatser för äldre Tydlig ambition att påbörja byggnation av trygghetsboende på Kikebo Utreder förutsättningarna för ett aktivitetskort för pensionärer och äldre.

6 3. EN LANDSBYGD I FÖRÄNDRING Skärgårdstrafik För siffror se noter. Mobilsamåkning Utvecklingspåse för mindre tätorter, landsbygd och skärgård Bredbandsutbyggnad Bidrag till Stiftelsen Strandagården Bidrag till Bråbo skola Ökade insatser för näringslivsutveckling utanför centralorten Landsbygdsutvecklare Återvinningsstationer i hela kommunen

7 4. KLIMAT- OCH MILJÖUTMANINGEN Ekokommun, implementering För siffror se noter. Uppföljning av kommunens arbete med hjälp av gröna nyckeltal. Fortsatt deltagande i forskningsprojektet Hållbar kommun Påse för miljöförbättringar, bl.a. giftfria miljöer, ekologisk mat, solceller och laddstolpar Översyn av en långsiktig samhällsutveckling med hjälp av skogsplanen. Tydlig ambition om mer ekologisk och närproducerad mat.

8 5. EN STAD I FÖRÄNDRING Staden står inför en av sina största förändringar, och flera byggnationer planeras. I centrala Oskarshamn planeras för byggnation av bostäder på Mejeriplanen, i Kikebo, och Inre hamnen. Därtill står vi inför utmaningen att skapa ny industrimark för att klara av framtida etableringar, men också byggnation av kombi- och samlastningsterminal för att utveckla kommunens befintliga näringsliv.

9 6. EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE En förutsättning för att klara av välfärden är tillgången till utbildad personal. Personalen är vår viktigaste resurs varför vi ständigt måste arbeta med att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Det betyder att vi måste se över den lön, de arbetsvillkor samt den arbetsmiljö som våra anställda erbjuds. Vi kommer därför ta fram ett personalprogram och bjuda in fackförbunden för att diskutera hur vi kan öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Viktiga frågor att diskutera är heltid och delade turer.

10 ANDRA VIKTIGA SATSNINGAR Arbetsmarknadspengar För siffror se noter. Ölandstrafik Stöd till IK Oskarshamn Utredningar detaljplaner Tillgänglighetskonsulent Havslätts camping Gatuunderhåll

11 FÖRÄNDRING AV BUDGETRAMAR 2016 BudgetFörändring tkrTotal budget 2016 tkr Kommunkontoret+ 35030 975 Kommunkontoret, IT+ 1 2203 721 Strategi- och näringslivsenheten+ 6 80028 551 Nova05 896 Räddningstjänsten027 630 Tekniska nämnden, övrigt+ 1 45025 306 Tekniska nämnden, kost och service+ 35039 408 Tekniska nämnden, fastighet041 288 Samhällsbyggnadsnämnden+ 1 50024 777 Bildningsnämnden+ 12 887589 002 Socialnämnden+ 4 873543 720

12 TILLKOMMANDE INVESTERINGAR Skattefinansierade investeringar Satsning på IKT Förskoleplatser i Kikebo Södra infarten samt kombiterminal Avgiftsfinansierade investeringar Vattentäkten Hummeln Reningsverket i Ernemar Oskarshamn Hamn

13 FINANSIERING Enligt SKLs ekonomirapport behöver kommunerna höja skatten med 2 kronor fram till 2019 för att klara framtidens utmaningar. Kostnaderna beräknas öka mer än intäkterna varför det krävs nya åtgärder från såväl stat och kommunerna. För att vi ska klara välfärdens utmaningar i Oskarshamns kommun föreslår vi en skattehöjning om 75 öre, så att skattesatsen blir 22,26.


Ladda ner ppt "ETT VÄLFÄRDSKONTRAKT FÖR HELA OSKARSHAMNS KOMMUN EN BUDGET FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN 2016-2018."

Liknande presentationer


Google-annonser