Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landsbygdsdepartementet Sverige – det nya matlandet Johan Andersson Anell, departementssekreterare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landsbygdsdepartementet Sverige – det nya matlandet Johan Andersson Anell, departementssekreterare."— Presentationens avskrift:

1 Landsbygdsdepartementet Sverige – det nya matlandet Johan Andersson Anell, departementssekreterare

2 Landsbygdsdepartementet Vad är Sverige – det nya matlandet? Syfte: Att skapa jobb och tillväxt över hela landet Huvudsakligt mål: Att satsningen ska bidra med 20 000 nya jobb med sikte på 2020 Fem fokusområden: offentlig mat, primärproduktion, förädlad mat, matturism och restaurang

3 Landsbygdsdepartementet Mervärden med satsningen Stor potential att kombinera olika verksamheter Främja lokal och regional matkultur Samverkansprojekt för att utveckla och sammankoppla livsmedelsproduktion och gastronomi med unika värden i natur och kultur på landsbygden

4 Landsbygdsdepartementet Undersökning av Synovate 2008 80% ser mat och upplevelser genom mat som en viktig del av semestern 3 av 4 tycker att en matupplevelse på landsbygden kan vara ett semestermål i sig Knappt hälften tycker att utbudet på landsbygden är bra idag

5 Landsbygdsdepartementet Så skapades visionen 13 november 2008. Möte på Rosenbad med eldsjälar, kockar och personer engagerade inom turism Internt projekt och en intern handlingsplan 19 mars 2009. Hearing i Stockholm med ett 60-tal inbjudna organisationer, eldsjälar och entreprenörer Dialog Handlingsplan sommaren 2009

6 Landsbygdsdepartementet En handlingsplan En handlingsplan med fem fokusområden –Måltiden inom offentlig sektor –Primärproduktion –Förädlad mat –Matturism –Restaurangbranschen

7 Landsbygdsdepartementet Struktur och organisation

8 Landsbygdsdepartementet Varför? Unika smaker Unika råvaror, t.ex. vilt, bär och svamp Kockar i världsklass – tar vara på blandningen av tradition och nytänkande Miljötänk Gott hälsoläge och högt djurskydd Storslagen, ren natur och allemansrätten Öppenhet för det nya – utvecklar mat och måltiden

9 Landsbygdsdepartementet Nytänkande föder landsbygden Livsmedelsindustrin är Sveriges fjärde största industriarbetsgivare och finns i hela landet Tillsammans med en växande turistnäring är livsmedelsindustrin av stor betydelse för landsbygden Båda dessa verksamheter finns på platser där det är relativt ont om jobb

10 Landsbygdsdepartementet Måltiden inom offentlig sektor Mål –Mat som serveras inom den offentliga sektorn ska genomsyras av kvalitet och matglädje Åtgärd –Fortsätta satsningen på ett nationellt centrum för den offentliga måltiden

11 Landsbygdsdepartementet Primärproduktion Mål –Bondens lönsamhet ska öka. Åtgärd –Förbättra konkurrensvillkoren för svensk primärproduktion –Investeringar i primärproduktion i form av europeiska fiskerifonden och landsbygdsprogrammet

12 Landsbygdsdepartementet Förädlad mat Mål –Antalet livsmedelsföretag ska öka med 20 procent till 2020. Åtgärd –Fortsätta satsningen på en konkurrenskraftig livsmedelssektor –Regelbördan för livsmedelsföretag har sänkts med 36 procent, motsvarar 3 miljarder kronor

13 Landsbygdsdepartementet Matturism Mål –Antalet övernattningar ska öka med 20 procent till 2020 Åtgärd –Fokusera regelförenklingsarbetet på kombinationsföretag

14 Landsbygdsdepartementet Restaurang Mål –Fler restauranger ska ha stjärnor i Guide Michelin. Åtgärd –Skapa mötesplatser för krögare och småskaliga producenter –Satsning på kommunikationsstrategin

15 Landsbygdsdepartementet Regeringens verktygslåda Lagar och regler Uppdrag till myndigheter Arbete på flera departement Pengar –till projekt –Landsbygdsprogrammet för företag

16 Landsbygdsdepartementet Medel i Matlandet 120 miljoner kronor 2011 Budgeten säkrad fram till 2014 I Landsbygdsprogrammet finns medel att söka för företagare att utveckla sin verksamhet Under perioden 2007-2010 har 539 mkr beviljats för projekt inom ramen för Sverige – det nya matlandet (Konkurrenskraftig livsmedelssektor och LBP)

17 Landsbygdsdepartementet Ytterligare satsning på visionen 2011-2014 Plus 80 mkr 2011 – 2014 120 mkr 2011 105 mkr 2012 – 2014 →Fokus på det som inte kan stödjas genom Landsbygds- programmet

18 Landsbygdsdepartementet Måltiden inom offentlig sektor Nationellt kompetenscentrum för den offentliga måltiden, 6 mkr Höjd kompetens inom offentliga måltider, 6 mkr för utlysning Skolmat och det samiska köket, 0,5 mkr

19 Landsbygdsdepartementet Konkurrenskraftiga livsmedel 35,5 mkr för utlysning av stöd till insatser på livsmedelsområdet Samordning och kompetensutveckling av kommuner avs. hygien och tillämpningsfrågor, 5 mkr Exportfrämjande åtgärder, 15 mkr Landgodkännanden vid export, 5 mkr Samverkan för att öka samisk livsmedelsproduktion, 1,5 mkr Rådgivning till livsmedelsföretag, 2 mkr Småskalig slakt, 12 mkr

20 Landsbygdsdepartementet Jakt och fiske Växande vattenbruk – nationell handlingsplan och strategi, 5 mkr Marknadsföring och distribution av lokala fiskeprodukter, 0,5 mkr Stärka den småskaliga fiskerinäringen och fiskeområdena, 8 mkr Lokalt nätverk för viltprodukter, 1 mkr

21 Landsbygdsdepartementet Kommunikation/utåtriktade aktiviteter Kommunikationsstrategin, 10 mkr Ambassadprojekt, 0,52 mkr

22 Landsbygdsdepartementet Sverige – det nya matlandet 2011 Genomföra konkreta åtgärder Identifiera problem och lösningar för företag med diversifierad verksamhet Identifiera långsiktiga strategiska frågor att arbeta vidare med Attitydundersökning och uppdatering av handlingsplanen Matlandetkonferens – Framtidens Matland 2020 Matlandetambassadörsmöten och Expertrådsmöte Kommunikationsarbetet ska mobilisera svenskarna att förstå mervärdena med Sverige – det nya matlandet


Ladda ner ppt "Landsbygdsdepartementet Sverige – det nya matlandet Johan Andersson Anell, departementssekreterare."

Liknande presentationer


Google-annonser