Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunfullmäktig budgetförslag 2017. Ekonomiska förutsättningar 2 Den ekonomiska trenden är positiv i staden Stora investeringar pga befolkningsutvecklingen,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunfullmäktig budgetförslag 2017. Ekonomiska förutsättningar 2 Den ekonomiska trenden är positiv i staden Stora investeringar pga befolkningsutvecklingen,"— Presentationens avskrift:

1 Kommunfullmäktig budgetförslag 2017

2 Ekonomiska förutsättningar 2 Den ekonomiska trenden är positiv i staden Stora investeringar pga befolkningsutvecklingen, 5 miljader/år Skolor och museer, befolkningsutvecklingen Skattesatsen är oförändrad, 21,12 % Budgeterar ett överskott på 200 mkr Förändringsfaktorn 0% för SDF Lönekompensation 2,5 %, välfärd 2,8 %, utbildning 3,0 % Priskompensation lokaler 2,5 %, övrigt 1,0 % Disponera eget kapital, 0,5 % av kommunbidraget Kompletteringsbudgetar Inköp av ekologisk mat skall öka till 50 %

3 Satsningar 3 Familjecentral skall finnas i varje stadsdel Öka försörjningsstödet för barnfamiljer under sommaren ”Staden där vi läser för våra barn” skall byggas ut Satsning på elever med särskilda behov, 50 mkr Ökad matematikundervisning, 29 mkr Vikariesituationen inom förskolan skall utredas och förbättras

4 Satsningar 4 Utbyggnad av konstgräsplaner, 28 mkr Förstärkning av kulturskolan, 3 mkr Fri entré på stadens museer för stadens pensionärer Ökad kvalitet i hemtjänsten, 50 mkr Fler äldreboenden skall få lokalt lagad mat, 5 mkr Linbana Satsning på olika miljöprojekt, 20 mkr Upprustning av kajerna, 55 mkr Satsningar på cykelvägar, 143 mkr Upprustning av Avenyn, 50 mkr Spårvagn till Backa och Norra Älvstranden

5 Satsningar 5 Låglönesatsning, 15 mkr (delår) Mänskliga rättigheter, 22 mkr Enkelt avhjälpta hinder, 25 mkr Jobb och kunskapslyft, 5 mkr Friskvårdsbidraget skall höjas till 1 200:- per anställd Hållbart arbetsliv, 20 mkr –äldre medarbetare blir handledare/mentorer –hårt belastade yrkesgrupper kan avlastas –arbetstidsinnovationer

6 Befolkningsantal ÖH Grundvariabler 20162017Avvik 1-5 år 3 0003 04545 6 år 52155029 7-9 år 1 4841 56682 10-11 år 92296341 12-15 år 1 6741 76187 16-19 år 1 8591 90849 20-64 år 40 20440 379175 65-74 år 4 6784 860182 75-79 år 1 2941 36773 80-84 år 1 0741 054-20 85-89 år 855831-24 90- 94 591540-51 95- år1971992 Summa 58 35359 023670

7 Förändring tilläggskriterier ÖH Tilläggskriterier Förändring mkr Större förändringar: Barnfamiljer med inkomst under 200 tkr1,3 6-9 år med förvärvsarbetande föräldrar1,4 Personer med sjuk- eller aktivitetsersättning-2,8 Ensamboende 75 år och äldre-7,4 Övriga kriterier4,4 Summa -11,9

8 KF:s budgetförslag, mkr Kommunbidrag, 20161 958,8 Stöd elever m säskilda behov-0,2 Attraktiv hemtjänst-3,7 Flykting-7,0 Enkelt avhjäpta hinder-0,1 Utgångsläge budget 20161 947,8 Uppdatering befolkningsantal27,3 Uppdatering tillägg-11,6 Index, grund41,9 Index, välfärd och utbildningen5,1 Helår låglönesatsning 20160,6 Uppdatering LSS3,8 FH till expansionsmedel-3,0 Uppdatering dagl verks-2,2 Uppdatering FH övrigt-1,3 Uppdatering förs stöd-0,1 Sänkt intern ränta-0,2 Stödbo reform-0,1 Höjd maxtaxa, fsk, fritids-1,3 Höjd maxtaxa, ÄO-1,0 Nationella prov blir frivilliga-0,1 Utökad undervisn matematik2,0 Obl bedömn stöd nyanlända0,1 Arbetsmarkn ins till NAV-0,9

9 KF:s budgetförslag, mkr Balettskolan resursn-0,3 Studiehandl på annat modersm0,7 Attraktiv hemtjänst1,2 Elever m särskilda behov4,1 Lokalt lagad mat0,6 Ökad bemanning hemtjänst6,0 Ökat förs stöd barnfam sommar0,6 Förstärkning kulturskolan´0,2 Låglönesatsning1,3 Kommunal avtal 20165,7 Familjecentral0,6 Friskvård0,2 Avrundning-0,3 Kommunbidrag 20172 027,5


Ladda ner ppt "Kommunfullmäktig budgetförslag 2017. Ekonomiska förutsättningar 2 Den ekonomiska trenden är positiv i staden Stora investeringar pga befolkningsutvecklingen,"

Liknande presentationer


Google-annonser