Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handlingsplan mot barnfattigdom. Läget i Stockholm 240:e plats av 290 kommuner. Världsklass? Ökar från 14,4% till 15,3%. Avgjort rikare än genomsnittet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handlingsplan mot barnfattigdom. Läget i Stockholm 240:e plats av 290 kommuner. Världsklass? Ökar från 14,4% till 15,3%. Avgjort rikare än genomsnittet."— Presentationens avskrift:

1 Handlingsplan mot barnfattigdom

2 Läget i Stockholm 240:e plats av 290 kommuner. Världsklass? Ökar från 14,4% till 15,3%. Avgjort rikare än genomsnittet – och avgjort fler fattiga barn

3 Källa: Rädda Barnen

4 Statlig politik Ökad ojämlikhet Förr lyfte socialförsäkringssystemen 6 av 10 barn ur barnfattigdom Nu 4 av 10 Stort statligt ansvar, men kommunen kan också göra mycket

5 Två typer av åtgärder Minska barnfattigdomen Minska barnfattigdomens effekter

6 För minskad barnfattigdom Fler i arbete –Offentlig sektor sluta krympa –Välfärdspengar till jobb – inte till Jersey –Öka byggtakten –Satsa på Kreativt Stockholm –Kommunala Plusjobb/accessjobb

7 Stora skillnader i arbetslöshet mellan stadsdelarna Källa: USK Arbetslöshet januari 2012

8 För minskad barnfattigdom Kunskapslyft –Uppsökande verksamhet –Grundvux/Komvux –Också Högskola/universitet –Kommunal studiestimulans

9 Kraftiga nedskärningar på Komvux 65 mnkr skars ner redan 2007 Källa: Skolverket 6 838 2009/2010

10 För minskad barnfattigdom Förskola på obekväma tider –Möjliggöra arbeta –Möjliggöra studera

11 För minskad barnfattigdom Barnperspektiv i biståndsbedömning –Höja och modernisera normen (TV/dator) –Räkna med barnens behov (fritidsaktiviteter od)

12 För minskad barnfattigdom Avgiftssänkning i barnomsorgen –Avgiftsfri månad i barnomsorgen –Avgiftsfri månad på fritids

13 För minskade effekter Motarbeta vräkningar –Uppdrag allmännyttan –Ökade resurser SDN –Handslag med stora privata värdar –Lära av Norrköping och Borås

14 Default title

15 För minskade effekter Stärk barnfamiljer på bostadsmarknaden –Samverkansgrupp bobolag och Stockholm Bostad –Se till att hemlösa barnfamiljer får förtur –Se till att de familjer som finns i flyktingmottagande och hotellhemsboende kommer in i bostadskön

16 För minskade effekter Avgiftsfri skola –Jobba med de informella avgifterna –Det fåtal friskolor som har avgifter

17 För minskade effekter Satsa på kollo –Mätbart mål för kollo – 10000 barn –Sänkta avgifter – 1000kr –Uppsökande verksamhet

18 För minskade effekter Fritidsaktiviteter med låg eller ingen avgift –Kulturskolan – sänkt, mer avgiftsfri verksamhet –Idrotten: mer pengar till barnidrott –Handslag med föreningarna –Socioekonomiskt tillägg

19 För minskad barnfattigdom Fler i arbete Kunskapslyft Förskola på obekväma tider Sänkta avgifter i barnomsorg Barnperspektiv i biståndsgivning

20 För minskade effekter Avgiftsfri skola Satsa på kollo Billigare aktiviteter Sluta vräka barn Hjälp barn till bostad

21


Ladda ner ppt "Handlingsplan mot barnfattigdom. Läget i Stockholm 240:e plats av 290 kommuner. Världsklass? Ökar från 14,4% till 15,3%. Avgjort rikare än genomsnittet."

Liknande presentationer


Google-annonser