Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RöttBlått. Socialdemokraternas politik för fler och trygga jobb. Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Vi vill: Att alla som kan och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RöttBlått. Socialdemokraternas politik för fler och trygga jobb. Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Vi vill: Att alla som kan och."— Presentationens avskrift:

1 RöttBlått

2 Socialdemokraternas politik för fler och trygga jobb. Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Vi vill: Att alla som kan och vill arbeta ska få ett arbete. Ge 100 000 soloföretagare möjlighet att anställa en medarbetare genom sänkt arbetsgivaravgift. Ge 7 500 arbetslösa akademiker arbete eller praktik i stat och småföretag. Skapa 13 000 praktikplatser och 3 000 lärlingsplatser för unga arbetslösa. Inrätta 10 000 utbildningsvikariat i vården och omsorgen. Inrätta 20 000 plusjobb för att höja kvaliteten i offentlig sektor. Inrätta 1 000 fler platser i kvalificerad yrkesutbildning. Ha ordning och reda på arbetsmarknaden. Fortsätta en aktiv arbetsmarknadspolitik. Med stöd av övriga högerpakten vill de: Pressa ned lönerna genom att sänka ersättningen till arbetslösa till under 65 procent efter 300 dagar. Den arbetslöse som tidigare hade en lön på 17 000 kronor tvingas acceptera jobb med lön under 10 000 kronor. Fördubbla a-kasseavgiften och göra det dyrare att vara med i facket. Skära ned på arbetsmarknadspolitiken. Stoppa plusjobben i offentlig sektor och istället införa skatteavdrag för dem som har råd att anlita privata hushållstjänster. Moderaterna vill dessutom: Skärpa kraven ytterligare så att arbetslösa tvingas acceptera jobb till halva lönen.

3 Socialdemokraternas politik för välfärd i livets olika skeden. Moderaternas politik för mindre välfärd. Vi vill: Fullfölja satsningen på 15 000 fler anställda i skolan. Fullfölja satsningen på 6000 fler anställda i förskolan. Öka tillgängligheten i vården genom vårdgarantin. Införa en ny tandvårdsförsäkring som stärker förebyggande tandvård och skyddar mot höga kostnader. Ta fram en nationell utvecklingsplan för äldreomsorgen. Satsa ytterligare 10 miljarder under tio år för att göra vardagen för äldre bättre och tryggare. Sverige ska vara världens bästa land att åldras i. Införa en pargaranti i äldreomsorgen, så att par inte behöver skiljas åt vid sjukdom. Med stöd av övriga högerpakten vill de: Sänka skatten med drygt 50 miljarder redan nästa år. Privatisera akutsjukvården och tillåta gräddfiler i vården. Moderaterna vill dessutom: På sikt sänka skatterna med 250 miljarder vilket motsvarar var femte skattekrona eller lika mycket som all hälso- och sjukvård eller hela utbildningsväsendet. Höja avgifter för vård och mediciner. Införa en avgift på 25 kronor per expeditionstillfälle på Apoteket.

4 Socialdemokraternas politik för trygghet när livet förändras. Moderaternas politik för otrygghet när livet förändras. Vi vill: Genomföra jobbpaketet så att fler får arbete. Vårt mål är full sysselsättning. Ge de allra flesta ersättning på 80 procent av inkomsten vid sjukdom eller arbetslöshet Skapa 17 500 nya högskoleplatser. Stärka anställningsskyddet för den som är gravid eller föräldraledig. Vi har dessutom: Höjt barnbidraget och flerbarnstillägget med 100 kronor, och infört flerbarnstillägg redan från det andra barnet. Höjt underhållsstödet med 100 kronor per barn och månad. Höjt bostadsbidraget för barnfamiljer och infört ett tilläggsbidrag för studerande med barn. Före valet vill vi dessutom: Ge 1,4 miljoner arbetstagare bättre sjukförsäkring och närmare 300 000 föräldrar högre ersättning från föräldraförsäkringen. Med stöd av övriga högerpakten vill de: Sänka ersättningen i sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen genom att trixa med beräkningsgrunden*. Ha högre skatt för pensionärer än övriga. Ha högre skatt även för arbetslösa, sjuka och föräldralediga än för övriga. Sänka ålderspensionen för förtidspensionärer. Moderaterna vill dessutom: Fördubbla antalet karensdagar. Sänka ersättningen för sjuka ytterligare till under 70 procent efter sex månader. Sänka förtidspensionerna till under 60 procent. * De vill räkna sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) på ett historiskt genomsnitt. Ett års ”historisk” SGI sänker ersättningen ca. 2 procent.

5 Socialdemokraternas politik för minskade orättvisor. Moderaternas politik för ökade orättvisor. Vi vill: Att alla som kan och vill arbeta ska få ett arbete. Ge långtidsarbetslösa jobb, till exempel plusjobb. Bygga fler än 120 000 nya bostäder under mandatperioden. Förbättra integrationen av invandrare. Handlingsplan för jämställda löner. Bekämpa mäns våld mot kvinnor genom ökat stöd till kvinnojourerna. Med stöd av övriga högerpakten vill de: Ta bort skatten på förmögenheter. På sikt ta bort värnskatten för höginkomsttagare. Sänka ersättningen till arbetslösa, sjuka och föräldralediga. Låta arbetslösa, föräldralediga, sjuka och pensionärer betala högre skatt än övriga. Sänka ålderspensionen för förtids-pensionärer.


Ladda ner ppt "RöttBlått. Socialdemokraternas politik för fler och trygga jobb. Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Vi vill: Att alla som kan och."

Liknande presentationer


Google-annonser