Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utgiven 2013 – RIKS-HIA. RIKS-HIA Årsrapport 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utgiven 2013 – RIKS-HIA. RIKS-HIA Årsrapport 2012."— Presentationens avskrift:

1 Utgiven 2013 – RIKS-HIA

2 RIKS-HIA Årsrapport 2012

3 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Arbetsgrupp RIKS-HIA 2012 Ordf. Tomas Jernberg, Stockholm Olle Bergström, Växjö Lena Forsman, Enköping Claes Held, Uppsala Karin Hellström-Angerud, Umeå Per Johanson, SU Göteborg Thomas Kellerth, Örebro Johan Lugnegård, Karlstad Ewa Mattson, Lund Anette Sandström, Lycksele

4 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 1. Relativ fördelning av åldersgrupper per sjukhus vid akut hjärtinfarkt, alla åldrar, sjukhus med minst 10 patienter i urvalet, 2012.

5 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 2. Täckningsgrad för registrerade hjärtinfarkter i RIKS- HIA, < 80 år, per utskrivande sjukhus 2011, jämfört med patientregistret.

6 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 3. Täckningsgrad för registrerade hjärtinfarkter i RIKS- HIA, > = 80 år, per utskrivande sjukhus 2011, jämfört med patientregistret.

7 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 4. Sjukhusfördelning av patientantal och åldrar vid akut hjärtinfarkt, alla åldrar, 2012.

8 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 5. EKG-kategori enligt ankomst-EKG vid hjärtinfarkt, alla åldrar, 2012.

9 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 6. Fördelning av infarkttyp bland hjärtinfarktspatienter < 80 år, per utskrivande sjukhus med minst 10 patienter 2012.

10 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 7. Utvecklingen av förekomster av bakgrundsfaktorer vid hjärtinfarkt < 80 år 1995–2012.

11 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 8. Andel patienter med annan allvarlig sjukdom som medför avsteg från riktlinjer, av hjärtinfarktspatienter < 80 år, per utskrivande sjukhus 2012 med minst 10 patienter.

12 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 9. Utveckling av akut reperfusions- behandling – andel av patienter med hjärtinfarkt med ST-höjning eller vänstergrenblock, < 80 år, 1995–2012.

13 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 10. Länsfördelning av reperfusions- behandling vid hjärtinfarkt med ST-höjning eller vänstergrenblock, < 80 år, 2012.

14 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 11. Blödningskomplikationer efter hjärtinfarkt, alla åldrar, 1995–2012.

15 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 12. Reperfusionsbehandling av målgruppen STEMI/LBBB bland hjärtinfarktspatienter < 80 år, per landsting (i kvalitetsindex tilldelas sjukhusen landstingets snitt), 2012.

16 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 13. Sjukhusfördelning av reperfusionsbehandling vid hjärtinfarkt med ST-höjning eller vänstergrenblock, < 80 år, 2012.

17 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 14. Sjukhusfördelning av andel reperfusionsbehandlade patienter med akut hjärtinfarkt och ST-höjning eller vänstergrenblock, < 80 år, 2012 (medelvärde, 95 % konfidensintervall).

18 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 15. Utvecklingen av akut reperfusions- behandling i relation till ålder och kön vid hjärtinfarkt med ST-höjning eller vänster- grenblock, alla åldrar, 1995–2012.

19 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 16. Användning av olika reperfusion- metoder vid hjärtinfarkt med ST-höjning eller vänstergrenblock, alla åldrar, 2012.

20 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 17. Utveckling av fördröjningstider (median) vid hjärtinfarkt med primär PCI eller trombolys, alla åldrar, 1995–2012.

21 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 18. Fördröjningstid (median, 25:e och 75:e percentilen) från symtomdebut till primär PCI vid hjärtinfarkt, alla åldrar, 2012. Kliniker med fler än 20 registrerade tider under 12 timmar.

22 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 19. Start av reperfusions- behandling inom rekommenderad tid (90 min) från reperfusionsgrundande EKG till målgruppen STEMI/LBBB bland hjärtinfarktspatienter < 80 år, per landsting (i kvalitetsindex tilldelas sjukhusen landstingets snitt), 2012.

23 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 20. Start av reperfusionsbehandling inom 120 min. från reperfusionsgrundande EKG till målgruppen STEMI/LBBB bland hjärtinfarkts­patienter < 80 år, per landsting (i kvalitetsindex tilldelas sjukhusen landstingets snitt), 2012.

24 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 21. LMWH sc/iv eller PCI inom ett dygn till målgruppen NSTEMI bland hjärtinfarktspatienter < 80 år, per sjukhus med minst 10 patienter i målgruppen 2012.

25 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 22. Sjukhusfördelning av användning av iv betablockerare vid hjärtinfarkt, sjukhus med minst 10 patienter i urvalet, alla åldrar, 2012.

26 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 23. Länsfördelning av andel sc/iv antikoagulantia vid icke ST-höjningsinfarkt, < 80 år, 2012.

27 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 24. Utveckling av användningen av iv Nitroglycerin vid hjärtinfarkt, alla åldrar, 1995–2012.

28 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 25. Utveckling av kranskärlsröntgen vid hjärtinfarkt utan ST-höjning, alla åldrar, utskrivna levande 1995–2012.

29 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 26. Sjukhusfördelning av kranskärlsröntgen vid hjärtinfarkt utan ST-höjning, < 80 år, utskrivna levande, sjukhus med minst 10 patienter i urvalet, 2012.

30 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 27. Sjukhusfördelning av och tid till kranskärlsröntgen hos målgruppen bland NSTEMI-patienter < 80 år per sjukhus med minst 10 patienter i målgruppen 2012.

31 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 28. Andel som genomgått kranskärlsröntgen senast dagen efter ankomst av de som har en GRACE- score över 140. Per sjukhus, endast NSTEMI, < 80 år, sjukhus med minst 10 patienter i urvalet, 2012.

32 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 29. Utveckling av kranskärlsröntgen vid hjärtinfarkt med ST-höjning eller vänster­ grenblock, alla åldrar, utskrivna levande, 1995–2012.

33 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 30. Sjukhusfördelning av kranskärlsröntgen vid hjärt­infarkt med ST-höjning eller vänstergrenblock, 10 patienter i urvalet, utskrivna levande, 2012.

34 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 31. Sjukhusfördelning av risk- bedömning med stresstest vid akut hjärtinfarkt per sjukhus med > 10 patienter i urvalet, < 80 år, utskrivna levande, 2012.

35 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 32. Utvecklingen av kranskärls- röntgen i relation till ålder och kön vid akut hjärtinfarkt, alla åldrar, utskrivna levande, 1995–2012.

36 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 33. Utvecklingen av PCI/CABG under sjukhusvård i relation till ålder och kön vid akut hjärtinfarkt, alla åldrar, 1995–2012.

37 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 34. Utveckling av betablockerare vid utskrivning vid hjärtinfarkt utskrivna levande, per kön och ålder, alla åldrar, 1995–2012.

38 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 35. Betablockerare vid utskrivning till hjärtinfarkts­patienter < 80 år, per utskrivande sjukhus med minst 10 patienter i målgruppen 2012.

39 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 36. Betablockerare vid utskrivning till hjärtinfarktspatienter med hjärtsvikt eller nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion < 80 år, per utskrivande sjukhus med minst 10 patienter i målgruppen 2012.

40 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 37. Lipid­sänkare vid utskrivning till målgruppen bland hjärtinfarkts­ patienter < 80 år, per utskrivande sjukhus med minst 10 patienter i målgruppen 2012.

41 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 38. Utveckling av lipidsänkare (statiner eller övriga) till levande utskrivna hjärtinfarkt- patienter, per kön och ålder 1995–2012.

42 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 39. ACE/A2-hämmare vid utskrivning till målgruppen bland hjärtinfarktspatienter < 80 år, per utskrivande sjukhus med minst 10 patienter i målgruppen 2012.

43 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 40. ASA m.m. vid utskrivning till målgruppen bland hjärtinfarkts- patienter < 80 år, per utskrivande sjukhus med minst 10 patienter i målgruppen 2012.

44 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 41. ADP-receptorblockad vid utskrivning till målgruppen bland hjärtinfarktspatienter < 80 år, per utskrivande sjukhus med minst 10 patienter i målgruppen 2012.

45 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 42. Utveckling av användningen av blodproppshämmande behandling vid hjärtinfarkt, utskrivna levande, alla åldrar, 1995–2012.

46 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 43. Andel ADP-receptor- blockerare vid hjärtinfarkt, vid utskrivning uppdelat på typ. Per län, endast STEMI, < 80 år, 2012.

47 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 44. Andel ADP-receptor- blockerare vid hjärtinfarkt, vid utskrivning uppdelat på typ. Per län, endast NSTEMI, < 80 år, 2012.

48 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 45. Utveckling av användningen av blodproppshämmande behandling vid hjärtinfarkt, patienter med förmaks- flimmer, utskrivna levande, alla åldrar, 1995–2012.

49 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 46. Blodproppshämmande behandling till hjärtinfarktspatienter med förmaksflimmer, utskrivna levande, alla åldrar, 2012.

50 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 47. Blodproppshämmande behandling vid utskrivning till hjärtinfarktpatienter med förmaks- flimmer, utskrivna levande, alla åldrar, per utskrivande sjukhus med fler än 10 patienter i urvalet, 2012.

51 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 48. Fördelning av antal vårddygn per sjukhus, STEMI < 80 år, endast sjukhus med fler än 10 patienter.

52 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 49. Fördelning av antal vårddygn per sjukhus, NSTEMI < 80 år, endast sjukhus med fler än 10 patienter.

53 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 50. Mortalitet vid olika typer av hjärtinfarkt, alla åldrar, 2010–2011.

54 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 51. Mortalitet vid hjärtinfarkt med eller utan diabetes, alla åldrar, 2010–2011.

55 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 52. Mortalitet vid hjärtinfarkt i relation till nedsatt njurfunktion (GFR< 60ml/min) och diabetes, alla åldrar, 2010–2011.

56 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 53. Reperfusionsbehandling vid akut hjärtinfarkt i relation till åldersgrupper och kreatininnivå vid hjärtinfarkt med ST-höjning eller vänstergrenblock 2011–2012 (högt kreatinin > =115 umol/L hos män, > =100 umol/L hos kvinnor).

57 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 54. 30-dagarsmortalitet vid hjärtinfarkt per kön och ålder – alla patienter 2011–2012.

58 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 55. 1-årsmortalitet vid hjärt- infarkt per kön och ålder – alla patienter 2010–2011.

59 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 56. Utveckling av mortalitet för hjärtinfarktpatienter alla åldrar 1995–2012.

60 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 57. Mortalitet inom 30 dagar för hjärtinfarktpatienter, < 80 år, per patientens län enligt folkbokföring, 2011–2012.

61 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 58. Mortalitet inom 1 år för hjärtinfarktpatienter, < 80 år, per patientens län enligt folkbokföring, 2010–2011.

62 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 59. 30-dagarsmortalitet vid hjärtinfarkt, =20 patienter i urvalet, 2011–2012 (medelvärde, 95 % konfidens­intervall).

63 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 60. 1-årsmortalitet vid hjärtinfarkt, =20 patienter i urvalet, 2010–2011 (medelvärde, 95 % konfidensintervall).

64 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 61.

65 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 62.

66 Utgiven 2013 – RIKS-HIA Figur 63. Kvalitetsindex 2012 per sjukhus (med minst 10 patienter < 80 år i målgruppen).


Ladda ner ppt "Utgiven 2013 – RIKS-HIA. RIKS-HIA Årsrapport 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser