Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics,"— Presentationens avskrift:

1 © Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, www.hanken.fi

2 Handelsrätt, Helsingfors Ämnespresentation 21.4.2016 Professor Niklas Bruun © Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, www.hanken.fi

3 Varför studera handelsrätt?  Framgångsrik företagsledning förutsätter färdigheter i handelsrätt  Handelsrätten påverkar ekonomiskt beslutsfattande hjälper att reda ut alternativ är en del av rationell riskkalkylering  En professionell ekonom måste veta vad ett avtal är, ett aktiebolag, ett varumärke eller mervärdesskatt  Därför ingår obligatorisk kurs Handelsrättens grunder, 6 studiepoäng i studierna Men vad därefter….?? © Hanken

4 Två alternativ 1) Handelsrätt som biämne o skall matcha huvudämnet och de flesta hankeiter väljer att komplettera kursen ”Handelsrättens grunder” med åtminstone ett par kurser. 2) Handelsrätt som huvudämne o väljs av relativt få hankeiter, som dock placerar sig mycket bra på arbetsmarknaden. Det finns flera yrkesprofiler där en kombination av ekonomiskt och starkt juridiskt kunnande är eftersökt. © Hanken

5 Studieplan Handelsrätt Helsingfors Studieplan för biämnesstuderande: 1116 Handelsrättens grunder 3718 Bolags- och finansieringsrätt 3787 Köp- och avtalsrätt Samt en av följande: 3702 Skatterätt 3708 Arbetsrätt 3786 Taxes and Corporate Finance 3788 Marknadsrätt © Hanken

6 Studieplan Handelsrätt Helsingfors Studieplan för biämnesstuderande: Vilka kombinationer: Marknadsföring: (3787 Köp- och avtalsrätt, 3788 Marknadsrätt, Immaterialrätt, varumärkesrätt) Redovisning: (3718 Bolags- och finansieringsrätt, 3702 Skatterätt) Företagsledning: (3708 Arbetsrätt,3718 Bolags- och finansieringsrätt) Finance: (3718 Bolags- och finansieringsrätt 3786 Taxes and Corporate Finance, 3702 Skatterätt) © Hanken

7 Studieplan Studieplan för huvudämnesstuderande,kandexamen: »37099 Individuell studieplan »1116 Handelsrättens grunder (6 sp) »3718 Bolags- och finansieringsrätt (6 sp) »3787 Köp- och avtalsrätt (6 sp) »3702 Skatterätt (6 sp) »3708 Arbetsrätt (6 sp) »3786 Taxes and Corporate Finance (6 sp) »3788 Marknadsrätt (6 sp) »37001 Kandidatavhandling: Fritt val utöver ovanstående: » 37070 Utlandspraktik © Hanken

8 Studieplan »Studieplan för huvudämnesstuderande, magisterexamen: »Inom de fördjupade studierna kan huvudämnesstuderande välja mellan olika inriktningar: »1) Allmän inriktning »2) Inriktning immaterialrätt »3) Inriktning skatterätt »4) Inriktning marknadsrätt © Hanken

9 Allmän inriktning 1) Allmän inriktning, två av följande: 3733 Fördjupad skatterätt I: Inkomstbeskattning 3739 European and International Trade Law 3774 Fundamentals of Intellectual Property Law 3775 Law and Economics of Intellectual Property 3777 Fördjupad skatterätt II: Indirekt beskattning 3785 Varumärkesrätt 3734 The Corporation and its Employees 3792 Legal Aspects of Finance (Aalto). Därtill valfria programbundna studier så att sammanlagt minst 90 sp, exempelvis: 3715 Praktik (ExS05), Valfria kurser i ekonomiska vetenskaper © Hanken

10 Inriktning immaterialrätt Följande två: 3774 Fundamentals of Intellectual Property Law (8 sp) 3775 Law and Economics of Intellectual Property (8 sp) Därtill valfria programbundna studier så att sammanlagt minst 90 sp, exempelvis: 3715 Praktik (ExS05) Valfria kurser i ekonomiska vetenskaper © Hanken

11 Inriktning skatterätt Följande fyra: 3733 Fördjupad skatterätt I: Inkomstbeskattning 3777 Fördjupad skatterätt II: Indirekt beskattning 3786 Taxes and Corporate Finance 3793 European and International Tax Law (Aalto) Därtill valfria programbundna helst inom redovisning och finansiell ekonomi minst 90 sp, exempelvis: 2189-E Financial Accounting Theory 1741 Advanced Financial Theory 3715 Praktik (ExS05) © Hanken

12 Inriktning marknadsrätt Följande två: 3739 European and International Trade Law 3785 Varumärkesrätt Därtill programbundna studier så att sammanlagt minst 90 sp, exempelvis: 23064 Märkeshantering och kommunikation 23063 Branding Project 23047 Contemporary Branding Valfritt: 3715 Praktik (ExS05) © Hanken

13 Obligatoriska kurser Följande är obligatoriska oberoende av inriktning: 3724 Rättsvetenskaplig metodikkurs (8 sp) 3725 Seminarium (inom inriktning immaterialrätt alternativt 3725-E Research Seminar) (12 sp) 3720 Avhandling pro gradu © Hanken

14 Något om IPL-programmet Öppet för alla hankeiter: Ges i samarbete med IPR University Center Ett internationellt engelsktspråkigt magistersprogram © Hanken

15 © Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, hanken.fi


Ladda ner ppt "© Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics,"

Liknande presentationer


Google-annonser