Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förskoleklassen Jonstorpsskolan Förskoleklassens verksamhet Förskoleklassverksamhetens syfte är att ge barnen en trygg övergång mellan förskola och grundskola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förskoleklassen Jonstorpsskolan Förskoleklassens verksamhet Förskoleklassverksamhetens syfte är att ge barnen en trygg övergång mellan förskola och grundskola."— Presentationens avskrift:

1

2 Förskoleklassen Jonstorpsskolan

3 Förskoleklassens verksamhet Förskoleklassverksamhetens syfte är att ge barnen en trygg övergång mellan förskola och grundskola. Med förskolepedagogisk verksamhet når vi vår målsättning som är att skapa en god grund för all slags vidareinlärning.

4 LEKEN ÄR EN MYCKET VIKTIG DEL AV VERKSAMHETEN I leken tränar barnen abstrakta begrepp och övar sig på allt de lärt teoretiskt, hört och sett. Genom leken befäster barnen sina kunskaper och utmanar sitt lärande och sin förståelse.

5 KOMMUNIKATION OCH SAMVERKAN Grunden för all verksamhet inom skola handlar om att kunna fungera i grupp. Förskoleklasstiden ger särskilt många tillfällen till träning i att umgås, kommunicera och samverka.

6 MATEMATIK Vi arbetar praktiskt med grundläggande taluppfattning och ger barnen verktyg för att bygga upp förståelse för tal. Vi gör barnen uppmärksamma på matematiken i vardagen. Vi samtalar matematik med de korrekta benämningarna för att kunna sätta ord på det logiska och abstrakta tänkandet.

7 BILD Barnen får uttrycka sig i skapande form och de kommer att få prova på olika material och tekniker.

8 IDROTT Barnen får möjlighet att utveckla och träna sin motorik och sin samarbetsförmåga samt lära sig ta instruktioner och utföra uppgifter enligt dessa. Idrottslektionerna har vi i idrottshallen på skolan. Barnen byter om till lektionen och duschar efteråt.

9 SVENSKA Vi tränar det svenska språket genom sagor, ordlekar, rim och ramsor. Skolan arbetar med språklig medvetenhet.

10 ENGELSKA Vi introducerar det engelska språket på en enkel nivå där vi lyssnar, pratar och lär sig de enklaste fraserna: färger, frukt, djur osv.

11 VÄRDEGRUND Vi arbetar med skolans värdegrund. Vi förklarar ord och bearbetar vad de olika orden innebär i samspel med varandra. Vi tränar de olika begreppen i lekar, bild, drama och sång.

12 MUSIK Vi sjunger både kända och okända sånger på både svenska och andra språk och spelar på olika instrument.

13 NATUR, MILJÖ OCH HÄLSA Vi följer årstidernas växlingar på våra regelbundna utedagar. Då lär vi oss också om natur och miljö och tränar olika matematiska begrepp. Samtidigt får barnen extra rörelseträning.

14 Det viktigaste av allt: BARNEN SKA HA ROLIGT ! Genom det arbetssätt som vi berättat om, är vår målsättning att barnen ska bli trygga, självständiga och kompetenta individer, väl förberedda för de krav skolan ställer på dem.

15 Praktisk information Skoltid: 08.00 – 12.45. Lunch serveras ca 11.00. Frukt/macka varje dag Ombyteskläder, regnkläder och stövlar. Idrottskläder (skor, tröja, byxa, handduk. OBS! Ingen tvål). Rejäl ryggsäck. Sjukanmälan varje sjukdag. Ankaret 042-337611, Stäven 042-337612, Masten: 042-337613. Ev. allergier ska det finnas läkarintyg på. Bussinformation och övrig information.


Ladda ner ppt "Förskoleklassen Jonstorpsskolan Förskoleklassens verksamhet Förskoleklassverksamhetens syfte är att ge barnen en trygg övergång mellan förskola och grundskola."

Liknande presentationer


Google-annonser