Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sedering av Barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sedering av Barn och ungdomar med funktionsnedsättning."— Presentationens avskrift:

1 Sedering av Barn och ungdomar med funktionsnedsättning

2 Barn med funktionsnedsättning 5,8 -9,8 % har funktionsnedsättning Vanligare med pojkar 26% hälsoproblem som påverkar barnets dagliga liv

3 Patienter på Pedodontin Downs syndrom Autism ADHD/ADD CP Hjärt/diabetesbarn Onkologbarn Utvecklingsförsening Ovanliga syndrom

4 Basen för all sedering Förtroende Känsla av kontroll Smärtkontroll

5 Sedering (Consious sedation) Ett tillstånd framkallat av läkemedel, där den patienten är lugn och avslappnad men vid fullt medvetande.

6 TANDBEHANDLING ÅNGESTSMÄRTA + + ++ -GOTT PSYKOLOGISKT OMHÄNDERTAGANDE -SEDERING -LOKALANESTESI -ANALGETIKA --

7 Indikationer för sedering Ängslan ångest Oförmåga att förstå behandlingen Akuta situationer Behandlingens karaktär

8 Metoder Lustgas Bensodiazepiner – Oral administration – Rektal administration

9 Narkos När? Hur ofta? För sällan?? Har barn med funktionsnedsättningar fått stå tillbaka på senare tid? Av godo med färre narkoser??

10 Smärta

11 Smärtkontroll Analgetika Anestesi Sedering (lustgas)

12 Lustgassedering

13 Sedering med inslag av analgesi Medveten patient Adekvat larynxreflex

14 Lustgas + Snabbt tillslag + Snabb elimination + Ingen ”hang-over” effekt + Kontrollerbar dos/respons + Säkert för patient + Fungerar som tillvänjning - Kräver kooperation

15 Lustgas Indikationer Oro, ångest Spruträdsla Kväljningsreflexer Svåra o/e tidskrävande behandlingar Vissa medicinska riskpatienter

16 Lustgas Kontraindikationer Partiell obstruktion av luftvägar Munandare Psykoser Graviditet Övrigt -nyligen öronopererad -sinuit -porfyri

17 Bensodiazepiner Indikationer: Begränsat ingrepp, akut eller planerat där man vill ha sedering och amnesi Behandlingsomognad (under ca 3 år) Generell ängslan, ångest Vissa funktionshinder, t.ex utvecklingsstörning

18 Bensodiazepiner Diazepam (Stesolid ® ) Midazolam (Midazolam ® )

19 Diazepam (Stesolid ® ) Fördelar: Låg toxicitet Nackdelar: Lång elimination, halveringstid 2-4 dygn. ”Snedtändning” vanlig.

20 Midazolam Fördelar: Kort halveringstid. Mindre ofta snedtändning. Nackdelar: Smal terapeutisk bredd. Kortvarig effekt.

21 Dosering Midazolam 0,3 mg/kg Max dos: 7,5mg (2,5ml) Mixtur rektal 3mg/ml 0,4 mg/kg Max dos: 10mg (10ml) Mixtur oral 1mg/ml MidazolamBeredning

22 Råd vid sedering med Midazolam Vänta inte för länge innan behandling Tydlig info. före så missförstånd undviks Försök att fullfölja behandlingen

23 Efter sedering Kvar minst en timme på kliniken Samma vakenhetsgrad vid hemgång Ej lämnas ensam de tre första timmarna efter sedering Ej sitta ensam i baksätet vid hemfärd Uppsikt över barnet resten av dagen

24 Lugn behandling När är det ok att hålla ett barn? Behandling under fysisk kontroll eller narkos? Smärta under behandling,ok?

25 Bollplank BoU Habiliteringen Barnläkare Föräldrar

26 Anamnes Läkarkontakt Tidigare erfarenheter Föräldrars önskan Sambokningar med annan behandling

27 Patienter på Pedodontin Downs syndrom Autism ADHD/ADD CP Hjärt/diabetesbarn Onkologbarn Utvecklingsförsening Ovanliga syndrom

28 Downs syndrom Hypodonti Mikrodonti Försenad eruption Försenad exfoliering Öppet bett posteriort Dregling Protruderad tunga, djupt fissurerad Prognatism Emalj hypoplasier Aggressiv parodontal sjukdom

29 Downs syndrom Demens- introverta och deprimerade Karies prevalens Medicinering Parodontal sjukdom

30 Downs syndrom Tandvårdssituationen Förebyggande vård: Professionell tandpolering, fissurförsegling Mer invasiv vård: Sedering eller generell anestesi och behandling Regelbundna revisonsundersökningar, kontroller

31 Oralmotoriskt sampass Remiss Bedömning Behandling Uppföljning

32 ADHD Huvudproblem ofokuserade Impulsiva Hyperaktiva

33 ADHD Tandhälsoaspekter Beteende problem Tandvårdsrädsla Mer karies Dålig munhälsa Högre intag av läsk och föda Lägre frekvens av tandborstning

34 ADHD Tandvårdssituationen Rak kommunikation och information Vid kooperation – direkt beröm Bildstöd Lugn miljö ej störande syn el. ljud intryck (radio, stängd dörr, leksaker) Ej tid sent på dagen

35 ADHD Tandvård Prevention av oral ohälsa Mer frekventa besök i tandvården

36 Autism Tandvårdssituationen Träffa el. ring föräldrarna i förväg Ta in i tid Extra tid avsatt Samma personal Många korta och täta besök Bildstöd Rak kommunikation undvik småprat Undersökning och profylax Fyllningar och extraktioner ibland narkos

37 Autismspectrum disorders Large variations between individuals Ask the parents. They are the experts of the child

38 Autismspectrum disorders Oral health considerations Not more caries More plaque and gingivitis Behaviour management problems

39 Autismspectrum disorders Dental situation Meet or phone the parents in advance Not wait Plenty of time Same personnel Plenty short and close appointments Pictures Clear communication – avoid ”small talk” Examination and preventive care Fillings and extractions often requires general anestesia

40 Belöningssystem

41 Cerebral palsy 40% prenatally born 60 % have 2 or more disabilities 25% epilepsy 30% learning disabilities Hyperactivity

42 Cerebral palsy Oral health considerations - Increased prevalence of trauma -Malocklusions -Drooling -Tooth wear -Calculus -Hypoplasia, hypomineralization -Delayed dental development -Caries

43 Cerebral palsy Dental care Prevention of oral disease Support maintaining oral hygiene Non stressful enviroment Appropriate seating Conscios sedation Nitrous oxide Good assistance

44 CP Varierande nivå Kooperationsförmåga God effekt av lustgas Botoxinjektioner? Djup sedering? Narkos?

45 Barnsmärtenheten Djupare sedering Inför narkos

46 Onkologbarn Samboka Lindra smärta Bästa möjliga omhändertagande

47 Avledning utan sedering

48 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Sedering av Barn och ungdomar med funktionsnedsättning."

Liknande presentationer


Google-annonser