Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lustgas/syrgasinhalation vid procedursmärta hos barn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lustgas/syrgasinhalation vid procedursmärta hos barn"— Presentationens avskrift:

1 Lustgas/syrgasinhalation vid procedursmärta hos barn
Inga-Lill Wester, Anestesisjuksköterska, Ambulansen Lerum, Ingemar Brunsson, Överläkare vid sektionen för anestesi och intensivvård, Styrelseledamot Svensk Barnsmärtförening Tina Holmberg, Examinerad läkare, barnkirurgiska kliniken

2 Procedursmärta: Intensiv och kortvarig smärta
Viktig skillnad vs vuxna: Barn kan ha svårt att förstå syftet, och situationen blir mer skrämmande

3 Konsekvenser av procedursmärta
BETEENDEFÖRÄNDRINGAR -Gråter mer än vanligt -Söker uppmärksamhet -Sömnproblem (insomning, uppvaknanden) NEGATIVA ERFARENHETER LEDER TILL ATT BARNET HAR SVÅRARE ATT SAMARBETA I FRAMTIDEN Kotiniemi LH, Ryhanen PT, Moilanen IK. Behavioural changes in children following day-care surgery: a 4-week follow-up of 551 children. Anaesthesia Oct;52(10):

4 Behandling av procedursmärta
Generell Anestesi (sövning) AVLEDNING Paracetamol och NSAID Lokal bedövning (EMLA®, infiltrationsanestesi) Morfin Sedativum: Midazolam (Dormicum®)

5 Lustgas/syrgasinhalation 50%N2O/50%O2
Analgetisk och sederande effekt Annequin D, Carbajal, Chauvin P, Gall O, Tourniaire B, Murat I. Fixed 50% nitrous oxide oxygen mixture for painful procedures: a French survey. Pediatrics vol 105 No 4 April 2000 p.e47 Minskar stressrelaterat beteende Kanagasundaram SA, Lane LJ, Cavalletto BP, Keneally JP, Cooper MG. Efficasy and safety of nitrous oxide in alleviating pain and anxiety during painful procedures. Arch Dis Child 2001;84: Säker metod utan allvarliga biverkningar Gall O, Annequin D, Benoit G, Van Glabeke E, Vrancea F, Murat I. Adverse events of premixed nitrous oxide and oxygen for procedural sedation in children. Lancet 2001; 358:

6 I studieform utvärderat lustgas vid ledinjektion respektive stiftextraktion
METOD: Färdig blandning ges från mobil enhet av sjuksköterska (GAN-utbildning) Premedicinering med paracetamol, NSAID och EMLA® Fastetid 4h/2h Subjektiv utvärdering (smärta & oro)

7 FILMVISNING GAN-METODEN Guided Association and Nitrous Oxide
Inga-Lill Wester, anestesisjuksköterska

8 RESULTAT LEDINJEKTION, n=41 STIFTEXTRAKTION, n=42 FÖRE, median (range)
UNDER, median (range) EFTER, median (range) Smärta (CAS 0-10) 2 (0-8,6) 1,4 (0-8,5) 0 (0-4,5) Oro (FAS 0-1) 0,67 (0,04-0,97) 0,37 (0,04-0,97) 0,37 (0,04-0,59) STIFTEXTRAKTION, n=42 0 (0-5,25) 1,25 (0-10) 0 (0-5) 0,37 (0,04-0,97) 0,37 (0,04-0,79) 0,17 (0,04-0,75)

9 SAMMANFATTNING Lustgas vid procedursmärta är säkert och väl fungerande
De flesta barn upplever adekvat analgesi och sedering av lustgasbehandling vid procedursmärta och tillbringar kortare tid på sjukhuset GAN-metoden underlättar att proceduren lyckas Lustgas medför att resurser frigörs på operationsavdelningen

10 Vanliga frågor! Miljöpåverkan? Påverkan på vitamin B12?
Inomhusmiljön (personal) påverkas ej om man använder de utsug som Arbetsmiljöverket förordar. Sjukhusen står för 0,5-1 promille av det totala utsläppen av växthusgaser till vår yttre miljö. Miljöpåverkan? Påverkan på vitamin B12? Ja, ett av delstegen vid bildningen av vitamin B12 kan påverkas OM patienten har dåligt nutritionsstatus, svår systemsjukdom och utsätts för hög exposition av lustgas


Ladda ner ppt "Lustgas/syrgasinhalation vid procedursmärta hos barn"

Liknande presentationer


Google-annonser