Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rejås 1 (26) – Fri programvara är enkelt Datakonsult Marcus Rejås Migrera till fri programvara -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rejås 1 (26) – Fri programvara är enkelt Datakonsult Marcus Rejås Migrera till fri programvara -"— Presentationens avskrift:

1 Rejås 1 (26) http://www.rejas.se – Fri programvara är enkelt http://rejas.se/docs/OSS-7p-9.odp Datakonsult Marcus Rejås Migrera till fri programvara - Skall man göra det, hur gör man? Copyright © 2006 Marcus Rejås Rejås Datakonsult Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation på alla sätt som anses lämpliga så länge som syftet på något sätt främjar användandet av fri och/eller öppen programvara. Du kan alltså ta hela eller delar av detta arbete, du kan ändra det, du kan stoppa in det i ett annat arbete, du kan ta bort mitt namn, du kan hävda att du skrivit det, du kan göra vad du vill med detta arbete bara ovanstående uppfylls. För att göra denna denna presentation har bara fri programvara använts Denna presentation i ett format lämpligt för redigering finns på http://rejas.se/docs/OSS-7p-9.odp Marcus Rejås, Norrtälje 2006-11-20

2 Rejås 2 (26) http://www.rejas.se – Fri programvara är enkelt http://rejas.se/docs/OSS-7p-9.odp Datakonsult Marcus Rejås Migrera till fri programvara - Skall man göra det, hur gör man? Marcus Rejås marcus@rejas.se Rejås Datakonsult N3P – Open Source 7p.

3 Rejås 3 (26) http://www.rejas.se – Fri programvara är enkelt http://rejas.se/docs/OSS-7p-9.odp Datakonsult Marcus Rejås Lite planering... ● Idag – Omvärldsbevakning – Migrering ● Nästa vecka – Öppen för förslag ● Frågor – Slutuppgift

4 Rejås 4 (26) http://www.rejas.se – Fri programvara är enkelt http://rejas.se/docs/OSS-7p-9.odp Datakonsult Marcus Rejås Aktuellt ● Novell – Microsoft... igen – Microsoft hävdar att de ingick avtalet för att Linux inkräktar på deras patent och deras immaterialrätt – Novell håller inte med och tar avstånd från Microsofts uttalande – Novell skriver också att avtalet inte får ses som att de håller med om att intrång på Microsofts rätt görs i Linux – Vad är det de avtalat om egentligen?

5 Rejås 5 (26) http://www.rejas.se – Fri programvara är enkelt http://rejas.se/docs/OSS-7p-9.odp Datakonsult Marcus Rejås Migrera till fri programvara ● Varför vill vi migrera? ● Skall man migrera? ● Vad skall man migrera? ● När skall man göra det? ● Hur gör man?

6 Rejås 6 (26) http://www.rejas.se – Fri programvara är enkelt http://rejas.se/docs/OSS-7p-9.odp Datakonsult Marcus Rejås Varför vill vi migrera? ● Vad vill vi åstadkomma? Det finns flera tänkbara anledningar... – Minska inlåsningseffekter – Framtidssäkra verksamheten ● Både produkter och format – Minska omkostnaderna – Höja kvaliteten/säkerheten – Införa ny funktionalitet – Filosofisk övertygelse

7 Rejås 7 (26) http://www.rejas.se – Fri programvara är enkelt http://rejas.se/docs/OSS-7p-9.odp Datakonsult Marcus Rejås Skall man migrera? ● Det bästa är om man inte behöver migrera alls (nyinstallation) ● Det finns flera hinder till migration – Inlåsningseffekter av olika slag – Krav på vissa programvaror ● Migrera inte för migrationens skull ● Vad innebär det att behålla en blandad miljö? – Motvillighet hos personal – Kunskaper hos de som förvaltar

8 Rejås 8 (26) http://www.rejas.se – Fri programvara är enkelt http://rejas.se/docs/OSS-7p-9.odp Datakonsult Marcus Rejås Vad skall man migrera? (1/2) ● Lågt hängande frukt – Webbservrar – E-postservrar – Filservrar – Namnservrar ● Presige, men ändå säkra kort – Kontorsprogramvara – Browser – E-postklient

9 Rejås 9 (26) http://www.rejas.se – Fri programvara är enkelt http://rejas.se/docs/OSS-7p-9.odp Datakonsult Marcus Rejås Vad skall man migrera? (2/2) ● Lägg till funktionalitet – Jabberserver / Client – Webbaserade produkter – Konsolidering – Virtualisering ● Spara licenskostnader – Databashanterare – Kontorsprogramvara – m.m.

10 Rejås 10 (26) http://www.rejas.se – Fri programvara är enkelt http://rejas.se/docs/OSS-7p-9.odp Datakonsult Marcus Rejås När skall man migrera ● Så snart som möjligt men.. – inte innan man har företaget med sig – inte innan man hunnit att testa – inte innan man vet att det kommer att löna sig – inte innan användarna är förberedda – inte förrän det finns tid avsatt – inte...

11 Rejås 11 (26) http://www.rejas.se – Fri programvara är enkelt http://rejas.se/docs/OSS-7p-9.odp Datakonsult Marcus Rejås Hur migrerar man? ● Samma sak oavsett vad man migrerar från och till ● Det finns många rätt och många fel... ● Väldigt olika mellan olika organisationer ● Följer man vissa riktlinjer åkar förutsättningarna för att lyckas ● Ha inte bråttom ● Behåll möjligheten att backa ● Ha användarna och ledning med under hela processen (räkna med motstånd)

12 Rejås 12 (26) http://www.rejas.se – Fri programvara är enkelt http://rejas.se/docs/OSS-7p-9.odp Datakonsult Marcus Rejås Identifiera ● Identifiera vad som kan migreras ● Inventera de system som finns – Det är nog fler programvaror som används än vad många tror ● Analysera hur de används och av vilka – Använder användarna systemen så som alla tror? Fråga dem! ● Identifiera data och dess flöden – Vilka utbyter data med varandra, vilka format har dessa data?

13 Rejås 13 (26) http://www.rejas.se – Fri programvara är enkelt http://rejas.se/docs/OSS-7p-9.odp Datakonsult Marcus Rejås Räkna ● Gör en beräkning på vad migreringen kommer att kosta ● Jämför med vad det kostar att ligga kvar i nuvarande system ● Räkna ut ROI ● Räkna på TCO (gärna på lång tid) ● Börja sedan med den migration som ger mest vinst och som är enklast att genomföra (se även till Prestige)

14 Rejås 14 (26) http://www.rejas.se – Fri programvara är enkelt http://rejas.se/docs/OSS-7p-9.odp Datakonsult Marcus Rejås Förankra ● När du har förslag på vad som kan migreras, se till att få detta förankrat med användare och ledning ● Utan ledningens stöd får du det väldigt tufft ● Är användarna emot dig ökar risken att de blir missnöjda vilket inte är positivt för slutresultatet

15 Rejås 15 (26) http://www.rejas.se – Fri programvara är enkelt http://rejas.se/docs/OSS-7p-9.odp Datakonsult Marcus Rejås Dokumentera nuvarande ● Under arbetet med identifieringen gjorde du en analys av nuvarande system. Dokumentera denna noga (om du inte redan gjort det) ● Glöm inte olika policys ● Dokumentera både funktion och kostnad ● Redan här kan finnas sätt att spara och effektivisera utan att ändra något i miljön. ● Även om du inte går vidare finns det värde i det du gjort så långt

16 Rejås 16 (26) http://www.rejas.se – Fri programvara är enkelt http://rejas.se/docs/OSS-7p-9.odp Datakonsult Marcus Rejås Planera migreringen ● I vilken ordning? – Kan bero på massor av saker, till exempel produktionstekniskt, semestrar och annat ● Vilka beroenden finns? ● Vilka utbyter information med vilka? ● Hur kommer användarna/grupperna åt sin data? ● Kan man undvika ”Big Bang” ● Dokumentera och förankra

17 Rejås 17 (26) http://www.rejas.se – Fri programvara är enkelt http://rejas.se/docs/OSS-7p-9.odp Datakonsult Marcus Rejås Demo / Testmiljö ● Bygg en demo och testmiljö ● Den behöver inte vara stor men skall vara tillräcklig för att på ett övertygande sätt visa att det du vill genomföra är möjligt ● Den skall också göra det lätt för dig att sova om natten ● Se till att testa/verifiera så många case som möjligt. Det optimala är alla!

18 Rejås 18 (26) http://www.rejas.se – Fri programvara är enkelt http://rejas.se/docs/OSS-7p-9.odp Datakonsult Marcus Rejås Utbilda / Informera ● Samtidigt som du gör dina tester är det dags att börja förbereda personalen ● Visa dem testmiljön ● Var uppmärksam på deras önskemål och kunskaper ● De som är duktiga i den nuvarande miljön känner sig ofta hotade, se till att de får samma ställning i den nya miljön ● Jobba med ”Power Users”

19 Rejås 19 (26) http://www.rejas.se – Fri programvara är enkelt http://rejas.se/docs/OSS-7p-9.odp Datakonsult Marcus Rejås Börja migrera ● Börja med en pilotinstallation med riktiga användare – Dels för att hitta problem du kan ha missat – Dels för att se om dina kalkyler verkar stämma – Dels för att se om användarna har ytterligare input innan det är dags för den stora migreringen – Behåll möjligheten att backa!!

20 Rejås 20 (26) http://www.rejas.se – Fri programvara är enkelt http://rejas.se/docs/OSS-7p-9.odp Datakonsult Marcus Rejås Revidera, dokumentera ● Utvärdera alltid piloten noggrant ● Revidera eventuellt planen ● De till att hela processen och de ingående systemen dokumenteras ● Kunden måste hela tiden vara informerad om hur det går

21 Rejås 21 (26) http://www.rejas.se – Fri programvara är enkelt http://rejas.se/docs/OSS-7p-9.odp Datakonsult Marcus Rejås Saker att se upp med ● Migrera inte med en ”Big Bang” om det går att undvika, det är för riskabelt ● Under en tid kommer olika grupper eller användare att jobba med olika system detta kan medföra problem ● Se till att du har ordning på var data finns under migrationstiden ● Se till att ha en plan för migreringen ● Ta hand om rädda användare, de finns!

22 Rejås 22 (26) http://www.rejas.se – Fri programvara är enkelt http://rejas.se/docs/OSS-7p-9.odp Datakonsult Marcus Rejås Forstätt att migrera ● Migrera grupp för grupp eller person per person ● Se till att användarna har tillgång till både gammalt och nytt utan att göra det krångligt ● Migrera enligt planen

23 Rejås 23 (26) http://www.rejas.se – Fri programvara är enkelt http://rejas.se/docs/OSS-7p-9.odp Datakonsult Marcus Rejås Utvärdera ● Så snart utrullningen av det nya börjat kommer du att få input från användarna, ta den till dig. ● Organisera all information du får in, gärna innan(!) den kommer. ● Är det läge för en revidering i miljön dokumentera och inför denna

24 Rejås 24 (26) http://www.rejas.se – Fri programvara är enkelt http://rejas.se/docs/OSS-7p-9.odp Datakonsult Marcus Rejås Följ upp ● Efter att systemet varit i drift ett tag är det dags att börja följa upp – Fungerar det som det är tänkt? – Kostar det som det är tänkt? – Vad tycker användarna? – Skulle du göra något annorlunda nästa gång?

25 Rejås 25 (26) http://www.rejas.se – Fri programvara är enkelt http://rejas.se/docs/OSS-7p-9.odp Datakonsult Marcus Rejås Diskussion ● Valfritt ämne! ● Posta gärna i forumet i Moodle så vi kan ha en diskussion även när vi inte träffas.

26 Rejås 26 (26) http://www.rejas.se – Fri programvara är enkelt http://rejas.se/docs/OSS-7p-9.odp Datakonsult Marcus Rejås Tack! Frågor som vanligt på marcus@rejas.se, Moodle eller Jabber.marcus@rejas.se


Ladda ner ppt "Rejås 1 (26) – Fri programvara är enkelt Datakonsult Marcus Rejås Migrera till fri programvara -"

Liknande presentationer


Google-annonser