Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Påverka i förbundet Motionsskola. Så här kan du påverka Motionen ska innehålla konkreta förslag till förändring Alla medlemmar i förbundet har rätt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Påverka i förbundet Motionsskola. Så här kan du påverka Motionen ska innehålla konkreta förslag till förändring Alla medlemmar i förbundet har rätt."— Presentationens avskrift:

1 Påverka i förbundet Motionsskola

2 Så här kan du påverka Motionen ska innehålla konkreta förslag till förändring Alla medlemmar i förbundet har rätt att motionera – även kanslianställda Du kan motionera löpande under hela kongressperioden Motioner kan skrivas av dig själv, av en grupp medlemmar eller av en klubb En motion måste alltid besvaras

3 En motion ska innehålla Rubrik Avsändare Bakgrund/problembeskrivning Förslag till lösning Yrkande

4 1. Rubrik  Rubriken berättar vad motionen handlar om  Du bör överst i motionen också skriva vem du motionerar till: det lokala årsmötet, förbundsstyrelsen eller kongressen. Motion till Kongress 2016 Medlemsrekrytering måste prioriteras Exempel

5 2. Avsändare  Skriv ditt namn och namnet på den klubb du tillhör. –Är ni flera som skrivit tillsammans, ska alla namn finnas med.  Skrivs motionen av en klubb behöver inte alla namn räknas upp. –Skriv ”Styrelsen för Forex klubb”, ”Koncernklubben i Nordea” eller liknande. Exempel Sven Svensson, X-banken i Mellanstad eller Koncernklubben i Y-banken eller Kontaktombuden i P-företaget eller NN, PP, AA, LG – samtliga från Ö- bankens kontor i Mellanstad

6 3. Bakgrund/problembeskrivning  Ge en kort beskrivning av ett problem, eller det som du vill förändra  Försök att få med: –Anledning till att motionen behöver skrivas –Bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget –Beskrivning av eventuella möjligheter och hinder Finansförbundets medlemsantal har under flera år minskat. Från att i början av 1990- talet ha legat närmare 50.000 är det idag under 30.000. Då var det inte ovanligt med en organisationsgrad mellan 80 och 90 procent. Idag understiger den 50 procent inom vissa företag. Ska Finansförbundet ha legitimitet och styrka så måste antalet medlemmar öka, men framförallt måste vår organisationsgrad återigen bli sådan att majoriteten av de anställda är medlemmar hos oss. Exempel

7 4. Förslag till lösning  Här berättar du hur du tycker det beskrivna problemet ska lösas  Beskriv hur lösningen svarar mot de behov som finns Att prioritera medlemsrekrytering som den viktigaste frågan under den kommande kongressperioden ger Finansförbundet möjlighet att öka medlemsantalet, att uppnå en högre organisationsgrad samt att på det sättet bli en kraft att räkna med inom branschen. I förlängningen handlar det om att utveckla ett starkt och tydligt förbund som bedöms som proaktivt. Som skapar de bästa lösningarna för de anställda i finansbranschen. Detta kan vi uppnå genom att utbilda både förtroendevalda och medlemmar i rekryteringsfrågor. Vi behöver också sätta mål för verksamheten och genomföra en årlig utvärdering av arbetet. Exempel

8 5. Yrkande  Som avslutning på motionen skriver du dina konkreta förslag i form av att-satser. Detta kallas för yrkanden  Tänk på att varje att-sats ska kunna besvaras med ett ja eller ett nej. Dela därför upp dina olika förslag i olika att-satser Jag/vi yrkar därför Attuppdra åt kansliet att skapa en utbildning med fokus på medlemsrekrytering Attutbildningen ska rikta sig till både förtroendevalda och medlemmar Attuppdra åt förbundsstyrelsen att årligen göra en utvärdering av rekryteringsverksamheten Att tillse att ekonomiska medel tillförs så att denna verksamhet kan ha högsta prioritet. AttFinansförbundet dessutom ska genomföra en årlig rekryteringskampanj Exempel

9 5. Yrkande fortsättning  Handlar ditt förslag om –Hur din lokala klubb ska arbeta, skriver du motionen till klubbens årsmöte –Hur förbundet ska arbeta kan du skriva din motion direkt till Finansförbundets kongress.  Ett tredje alternativ är att motionen skrivs till det lokala årsmötet och att den sedan skickas vidare till kongressen om den bifalls vid årsmötet

10 Skicka in motionen  Motioner till lokalt årsmöte –Klubbens stadgar reglerar hur långt innan årsmötet som motionen ska lämnas in.  Motioner till kongressen –En motion direkt till kongressen behöver inte tas upp på klubbens årsmöte. –Motioner ska vara kansliet tillhanda senast tre månader före kongressen.  Motioner till förbundsstyrelsen –Kan lämnas in löpande under hela kongressperioden via förbundets kansli.

11 Skriv motionen i god tid!  Motioner till kongress 2016 skickas senast 8 augusti 2016!  Övriga motioner till kan du skicka in till kansliet under hela kongressperioden.  Skriv ditt namn och personnummer för att visa att du är medlem  Skicka motionen till motioner2016@finansforbundet.se motioner2016@finansforbundet.se

12 Och vad händer sen?

13 Motioner lokalt  Motion till ditt lokala årsmöte –Klubbstyrelsen tar ställning till ditt förslag och lämnar en rekommendation till årsmötet om hur motionen ska besvaras. –Om årsmötet ställer sig bakom ditt förslag, kan din klubb även anta motionen som sin egen och tala för den vid kongressen.

14 Motioner till kongress och förbundsstyrelse  Motioner till kongressen –Behandlas av förbundsstyrelsen. Den tar ställning till ditt förslag och lämnar en rekommendation till ombuden vid kongressen, om hur motionen ska besvaras.  Motioner till förbundsstyrelsen –Behandlas av förbundsstyrelsen alternativt skickas till nästkommande kongress.

15 Olika svar på en motion till kongressen  Motioner som rör frågor som Finansförbundet råder över på egen hand: –Bifall – din motion går igenom som den är. Finansförbundet kommer att jobba i enlighet med vad du vill! –Besvaras – mötet går med på att jobba i samma andemening som din motion, men inte exakt enligt dina förslag på förändringar, det vill säga enligt dina yrkanden. Eller så får du informationen om att arbetet redan pågår –Avslås – din motion går inte igenom

16 Olika svar på en motion till kongressen fortsättning  Motioner som rör avtalsfrågor: –Tillstyrkes – dina förslag kommer att finnas med i samband med fastställande av avtalskrav. –Avstyrkes – dina förslag kommer inte att tas upp i samband med fastställande av avtalskrav.

17 Olika svar på en motion till klubben  Motioner till klubbens årsmöte: –Bifall – din motion går igenom som den är. Din klubb kommer att jobba i enlighet med vad du vill! –Besvaras – mötet går med på att jobba i samma andemening som din motion, men inte exakt enligt dina förslag på förändringar, det vill säga enligt dina yrkanden. Eller så får du informationen om att arbetet redan pågår. –Avslås – din motion går inte igenom.

18 Lycka till!


Ladda ner ppt "Påverka i förbundet Motionsskola. Så här kan du påverka Motionen ska innehålla konkreta förslag till förändring Alla medlemmar i förbundet har rätt."

Liknande presentationer


Google-annonser