Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sexual debut before the age of fourteen. Risky background and associations to risk behaviour in late adolescence. Åsa A. Kastbom, Gunilla Sydsjö, Marie.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sexual debut before the age of fourteen. Risky background and associations to risk behaviour in late adolescence. Åsa A. Kastbom, Gunilla Sydsjö, Marie."— Presentationens avskrift:

1 Sexual debut before the age of fourteen. Risky background and associations to risk behaviour in late adolescence. Åsa A. Kastbom, Gunilla Sydsjö, Marie Bladh, Gisela Priebe & Carl Göran Svedin Division of Child and Adolescent Psychiatry, Department of Clinical and Experimental Medicine Faculty of Health Sciences, Linköping University, Sweden

2 Sexuell debut före 14 års ålder. Ett riskbeteende? Kopplat till riskbeteenden?

3 Bakgrund Tidigare forskning och litteratur beskriver ofta tidig sexuell debut som en risk. Ett riskbeteende i sig och även kopplat till andra riskbeteenden.

4 Tidigare forskning Tidig sexuell debut kopplas samman med tidig alkohol och tobak debut, högre konsumtion av alkohol, tobak och andra droger, oskyddat sex, större antal sex partners, aggressivt beteende hos pojkar, högre skolfrånvaro för flickor, alternativt boende, lägre utbildning och inkomst hos föräldrarna, sämre föräldrarelationer (främst till mamman) o.s.v. Lansford JE, Yu T, Erath S, Pettit GS, Bates JE, Dodge KA. Developmental precursors of number of sexual partners from age 16 to 22. J Res Adolescence 2010;20:651-677. Valle AK, Røysamb E, Sundby J. Klepp KI. Parental social position, body image, and other psychosocial determinants and first intercourse among 15- and 16 years olds. Adolescence 2009; 44:479-98.. Price MN, Hyde S. Perceived and observed maternal relationship quality predict sexual debut by age 15. J Youth Adolesc 2011; 40:1595-606.Cornelius JR, Clark DB, Reynolds M, Kirisci L, Tarter R. Early age of first sexual intercourse and affiliation with deviant peers predict development of SUD: A prospective longitudinal study. Addict Behav 2007;32:850-854.

5 Tidigare forskning Inte mycket är skrivet om följder av en tidig sexuell debut men det finns beskrivet kopplingar till låg självkänsla och försämrad psykisk hälsa som i sin tur kan leda till sämre akademiska prestationer. Meier AM. Adolescent first sex and subsequent mental health. Am J Sociol 2007;112:1811-1847. Grimm KJ. Multivariate longitudinal methods for studying developmental relationships between depression and academic achievement. Int J Behav Dev. 2007;31:328-339.

6 Att undersöka om det fanns kopplingar mellan en tidig sexuell debut och sociodemografi, sexuella erfarenheter, hälsa, misshandel och egna beteenden längre fram i livet (vid 18-års ålder). Syfte med studien

7 Inklusionskriterier Erfarenhet av frivilligt samlag vid 13 års ålder eller yngre.

8 Vad menar vi med samlag? “Om du har haft samlag, hur gammal var du vid det första tillfället?” Egen definition av ordet samlag.

9 Metod 3432 studenter (18.4 år) svarade på en enkät om bakgrund, sexualitet, hälsa, misshandel och egna beteenden. Symptoms Checklist 25, Psykisk hälsa The Rosenberg Self-esteem Scale, Självkänsla The Sense of Coherence Scale, Känsla av sammanhang The Parental Bonding Instrument, Föräldrarelation (omsorg vs överbeskydd/kontroll)

10 Resultat Medelåldern för sexuell debut var 15.4 år. (flickor 15.3 år och pojkar 15.5 år)

11 Resultat 7.5% (n=258) hade haft sexuell debut före 14 års ålder. (7.8% flickor och 7.2% pojkar)

12 Resultat Signifikant mer vanligt med alternativt boende hos de med tidig debut. Att leva med båda biologiska föräldrarna eller växelvis boende mellan dem fördröjde den sexuella debuten.

13 Resultat Ingen skillnad mellan grupperna avseende eget eller förälders ursprungsland eller föräldrars utbildning.

14 Resultat Ungdomar med tidig debut hade vid 18-års ålder haft signifikant fler sexualpartners och mer erfarenhet av oral och anal sex än de med debut vis 14 års ålder eller äldre.

15 Resultat De med tidig debut nyttjade alkohol, cigaretter och andra droger signifikant mer än de med sexuell debut vid 14-års ålder eller äldre (och de hade även börjat tidigare).

16 Resultat De rapporterade även signifikant fler antisociala beteenden (t.ex. vara borta över natten utan att föräldrarna vet om, varit i slagsmål, slagit djur, slagit lärare, hotat eller mobbat någon).

17 Resultat Bland pojkarna korrelerade tidig sex debut positivt med svag känsla av sammanhang, låg självkänsla och sämre psykisk hälsa (depression och ångest). Inte för flickorna.

18 Resultat Bland flickorna med tidig debut var det dubbelt så vanligt med erfarenhet av sexuella övergrepp än bland dem med senare debut. 28.5% av de med tidig debut jämfört med 12.5% av de med debut 14 år och äldre.

19 Resultat Pojkarna med tidig debut hade signifikant mer erfarenhet av olika typer av fysisk misshandel av vuxen under uppväxten.

20 Resultat Bland pojkar med tidig debut hade 25.5% varit med om att någon vuxen under uppväxten sparkat, slagit med knytnäven eller bitit dem (7.5% senare debut). Slagen med föremål: 21.5% tidig debut (5.4% senare debut). Bränd eller skållad: 14.3% tidig debut (2.3% senare debut).

21 Resultat Det var vanligare att ha sålt sex bland både killar och tjejer med tidig sex debut jämfört med dem med senare debut. 5.8% av tjejerna med tidig debut (jämfört med 1.1% sen debut). 9.1% av killarna med tidig debut (jämfört med 1.5% sen debut).

22 Sammanfattning Sexuell debut vid 13 års ålder eller yngre korrelerar positivt med: alternativt boende, fler sex partners, mer avancerad sex, tidigare debut och högre konsumtion av alkohol, cigaretter och droger, fler antisociala beteenden och mer erfarenhet att sälja sex. Stämmer med tidigare forskning.

23 Sammanfattning Ursprungsland spelar ingen roll. Inte heller förälders ursprungsland eller utbildning.

24 Sammanfattning Pojkar med tidig sexuell debut mår sämre än pojkar med debut vid 14 års ålder eller senare. De hade sämre självkänsla, svagare känsla av sammahang och sämre psykisk hälsa och även mer erfarenhet av fysisk misshandel och av att sälja sex.

25 Sammanfattning Flickor med tidig debut har dubbelt så ofta varit med om sexuella övergrepp än flickor med senare debut.

26 Sammanfattning Våra resultat styrker tidigare forskning som påvisat en koppling mellan tidig sexuell debut och barnmisshandel d.v.s. sexuella övergrepp och fysisk misshandel.

27 Sammanfattning Vanligare med tidig sexuell debut hos barn som bor på institutioner, internat, behandlingshem o.s.v.

28 Sammanfattning Sexuell debut hos både pojkar och flickor korrelerar med flera problematiska beteenden längre fram i livet som i sin tur kan påverka deras fysiska och psykiska hälsa.

29 Sammanfattning Föräldrar, lärare och professionella bör känna till att en tidig sexuell debut kan vara associerad med en ökad risk, riskbeteenden och traumatiska erfarenheter hos vissa ungdomar vilka bör uppmärksammans och eventuellt erhålla behandling.

30 Tack! Åsa Kastbom, läkare & doktorand Universitetssjukhuset i Linköping, Sverige asa.kastbom@lio.se asakas@me.com


Ladda ner ppt "Sexual debut before the age of fourteen. Risky background and associations to risk behaviour in late adolescence. Åsa A. Kastbom, Gunilla Sydsjö, Marie."

Liknande presentationer


Google-annonser