Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Cognitive ability, alcohol use and alcohol-related harm” Sara Sjölund MD, PhD Dept. of Public Health Sciences, Karolinska Institutet Presentation av avhandling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Cognitive ability, alcohol use and alcohol-related harm” Sara Sjölund MD, PhD Dept. of Public Health Sciences, Karolinska Institutet Presentation av avhandling."— Presentationens avskrift:

1 ”Cognitive ability, alcohol use and alcohol-related harm” Sara Sjölund MD, PhD Dept. of Public Health Sciences, Karolinska Institutet Presentation av avhandling 151126, Lund

2 Syfte med avhandlingen Är intelligens och betyg associerade med alkoholkonsumtion och alkohol-relaterade diagnoser?

3 Kognitiv epidemiologi Associationen mellan intelligens och hälsa Invers association Somatiska och psykiatriska tillstånd

4 Fyra mekanismer Body system integrity Early life circumstances Capability Adult circumstances Health

5 Skolbetyg och hälsa Associerat med intelligens Inte så mycket känt sedan tidigare

6 Metod och Resultat Studie I Syfte: Undersöka associationen mellan intelligens i adolescensen och alkohol-relaterad inläggning på sjukhus och död Studiepopulation: Svensk värnpliktskohort

7 Exponering: -IQ-test från mönstring Utfall: - Alkoholrelaterad ICD-diagnos (inläggning/dödsorsak) Statistisk analys: Cox proportional hazard model

8 Graf av risken för alkohol-relaterad inläggning (HR) för varje grupp av IQ-testresultat (9=referens)

9 Risk (Hazard Ratios -HR) of alcohol-related diagnosis in hospital care, 1991- 2007 for each decrease in IQ-test result group, crude and adjusted IQ and alcohol-related diagnoses1.211.17-1.24 Adjusted for: Low childhood socioeconomic position and father’s drinking 1.201.17-1.24 Mental health, social adjustment and behavioural factors measured at age 18 1.131.09-1.16 Social position as adult1.081.04-1.11 All of the above1.061.02-1.10 Resultat Studie 1 Hazard ratio 95% Confidence Interval (C.I.)

10 Studie1 Sammanfattning: IQ hade en invers association med både alkohol-relaterad inläggning på sjukhus och död

11 Study 2 Undersöka associationen mellan IQ- testresultat och alkoholkonsumtion Studiepopulation: Svenska värnpliktskohorten

12 Metod Studie 2 Exponering: IQ-testresultat Utfall: Totalt alkoholintag och dryckesmönster Statistisk analys: Binomial and multinomial logistisk regression

13 Studie 2 Risk (Odds Ratios –OR) of level of alcohol consumption Moderate consumers vs. light consumers High consumers vs. light consumers Abstainers vs. light consumers OR 95%C.I. Unadjusted1.07 (1.06-1.08)1.20 (1.17-1.23)1.02 (1.00-1.04) Adjusted: Childhood socioeconomic position 1.08 (1.07-1.09) 1.22 (1.19-1.25) 1.02 (1.00-1.04) Psychiatric symptoms1.06 (1.04-1.07)1.13 (1.10-1.16)1.01 (0.99-1.03) Emotional stability1.05 (1.04-1.06)1.13 (1.10-1.06)1.01 (0.99-1.03) Father’s alcohol habits1.07 (1.06-1.08)1.20 (1.17-1.23)1.03 (1.01-1.05) Full model1.06 (1.04-1.07)1.12 (1.09-1.15)1.00 (0.98-1.02)

14 Study 2 Odds Ratios (OR) for pattern of consumption OR 95%C.I. Unadjusted1.091.08-1.11 Adjusted: Childhood socioeconomic position 1.081.07-1.10 Psychiatric symptoms 1.071.05-1.08 Emotional stability 1.061.05-1.08 Father’s alcohol habits 1.091.07-1.10 Full model1.041.03-1.06

15 Studie 2 Sammanfattning: Låga IQ-testresultat var associerade med en högre konsumtion av alkohol (för både totalt alkoholintag och dryckesmönster)

16 Studie 3 Undersöka associationen mellan intelligens i uppmätt i barndomen och senare alkohol- relaterad sjukdom och död genom att 1)se om socio-ekonomisk position som vuxen är en mediator och 2)se om kön är en möjlig moderator i associationen Studie population: UGU (Uppföljning Genom Utvärdering)

17 Studie 3 Metod Exponering: - IQ-testresult vid 13 års ålder Utfall: - alkohol-relaterad sjukdom och död Statistisk analys: Cox’s proportional hazard model

18 Studie 3 Sammanfattning: -Återigen an invers association mellan IQ-test resultat och alkohol-relaterad sjukdom och död. -Social position som vuxen var en partiell moderator i den funna associationen -Kön verkade inte vara en moderator.

19 Studie 4 Undersöka associationen mellan skolbetyg och alkohol-relaterad inläggning på sjukhus Skolregister

20 Studie 4 Metod Exponering: - Medelbetyg i nionde klass Utfall: - alkohohol-relaterad inläggning Statistisk analys: Logistisk regression

21 Studie 4 Sammanfattning: - An invers association fanns mellan medelbetyg och alkohol-relaterad inläggning för både män och kvinnor - IQ-testresultat verkade inte vara en förväxlingsvariabel i associationen

22 Sammanfattning av avhandlingen -Intelligens befanns vara associerad med både alkoholkonsumtion och alkohol-relaterade skador -Association verka vara lika för både män och kvinnor -Socio-ekonomisk position som vuxen var en i alla fall partiell mediator Alkohol- relaterad skada Alkohol- konsumtion Socio-ekonomisk position som vuxen

23 Forts. Skolbetyg befanns associerade med alkohol-relaterad inläggning på sjukhus för både män och kvinnor Skolbetyg Alkohol- relaterad diagnos

24 Tack så mycket för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "”Cognitive ability, alcohol use and alcohol-related harm” Sara Sjölund MD, PhD Dept. of Public Health Sciences, Karolinska Institutet Presentation av avhandling."

Liknande presentationer


Google-annonser