Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fysisk aktivitet bland barn i Europa Patrick Bergman Leg Sjukgymnast, PhD Universitetslektor Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fysisk aktivitet bland barn i Europa Patrick Bergman Leg Sjukgymnast, PhD Universitetslektor Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap."— Presentationens avskrift:

1 Fysisk aktivitet bland barn i Europa Patrick Bergman Leg Sjukgymnast, PhD Universitetslektor Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Linneuniversitetet Kalmar patrick.bergman@gu.se patrick.bergman@lnu.se

2 Översikt Bakgrund Definitioner Svårigheter med att mäta barns fysiska aktivitet Mätmetod Accelerometri Är Europeiska barn tillräckligt aktiva? Prevalens Blodtryck BMI Slutsatser/lärdomar

3 Relevanta definitioner Fysisk aktivitet ”All rörelse utförd av skelettmuskulatur som resulterar i en ökning av ämnesomsättningen över viloomsättningen...” (Caspersen 1985) Träning/motion ”Planerad, strukturerad och upprepad fysisk aktivitet med syfte att bibehålla eller förbättra en eller flera aspekter av fysisk fitness...” (Caspersen 1985) Fitness Är ett antal olika attribut som människor antingen har eller uppnår och som relaterar till förmåga att vara fysisk aktiv (Caspersen 1985) Hälsofrämjande fysisk aktivitet (HEPA) All fysisk aktivitet som bidrar till att bibehålla eller förbättra hälsa utan att öka risken för skada (Pekka Oja pers.komm.)

4 Det är svårt att mäta barns fysiska aktivitet

5 Barn har ett intermittent beteende

6 Självskattad information

7 Kompensatoriskt beteende?

8

9 Hur mätte vi i IDEFICS? 3.8 cm 1.8 cm

10 Vad är en accelerometer?

11 Hur fungerar en accelerometer? 1) Rå signal 2) Rektifierad 3) Integrerad EPOCH Förutbestämd tidsperiod Count Desto högre count - desto högre intensitet

12 Accelerometerns svagheter Underskattar aktiviteter med konstanta hastigheter Cykla Skateboard Skidor Svårt att definiera intensitet Gå uppför/trappor Bära matkassar Som en konsekvens många olika tröskelvärden t ex: Sirard Trost Mattocks Treuth Poyau

13 Tröskelvärden PuyauTrostTreuthSirardMattocks Mycket låg aktivitet 8001001592 Vardagsaktivitet 32001267299935602306 Medelhög (3 METS) 82014057520150176130 Hög (6 METS)

14 Andel som uppnår minst 60 minuters daglig aktivitet på medelhög intensitet (obs endast Svenska barn) ***

15 IDEFICS Valida mätningar av fysisk aktivitet hos ca 6500 barn Accelerometri 2-4 dagars registrering var 15:e sekund Ålder 2-10 år Deltagare från sju olika center Belgien, Cypern, Estland, Spanien, Sverige, Tyskland, Ungern

16 Tid i inaktivitet (< 100 cpm)

17 Andel (%) som uppnår rekommendationer om medelhög intensitet är minst 2000 cpm

18 Andel som uppnår rekommendationer när medelhög intensitet är minst 3000 cpm

19 Fysisk aktivitet och hälsa Blodtryck En stor riskfaktor för sjuklighet och dödlighet hos vuxna Blodtryck som barn förutspår blodtryck som vuxen. BMI Stor riskfaktor för sjuklighet och dödlighet hos vuxna BMI som barn förutspår BMI som vuxen Primär prevention Förebyggande arbetet bör starta tidigt!

20 Blodtryck, inaktivitet (< 100 cpm) Adjusted for; age, sex, weigh, height, gestational age at birth, birth weight, birth height, Social economical status, country of residence, cuff size, accelerometer used, the number of days measured and registered time. Diastoliskt blodtryck Systoliskt blodtryck

21 Blodtryck, aktivitet (> 2000 cpm) Diastoliskt blodtryck Systoliskt blodtryck Adjusted for; age, sex, weigh, height, gestational age at birth, birth weight, birth height, Social economical status, country of residence, cuff size, accelerometer used, the number of days measured and registered time.

22 Medelvärde (min) av fysisk aktivitet på minst medelhög intensitet (> 2000 cpm)

23 Slutsatser/lärdomar Aktivitetsmått - svår att tolka Samband mellan fysisk aktivitet och olika indikatorer för ohälsa bör undersökas – ”biologiska” tröskelvärden Fysisk aktivitet och hälsa I allmänhet tycks barn vara tillräckligt aktiva Genusperspektivet bör beaktas i större utsträckning Flickorna är betydligt mindre aktiva och mera inaktiva jämfört med pojkarna Skillnaderna mellan pojkar och flickor är större än skillnaderna mellan olika BMI-kategorier.


Ladda ner ppt "Fysisk aktivitet bland barn i Europa Patrick Bergman Leg Sjukgymnast, PhD Universitetslektor Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap."

Liknande presentationer


Google-annonser