Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Prata om två former av demokrati.  Prata om vad ett parti har för uppgift och hur de jobbar.  Diskutera begreppet lycka och uttrycket ”största möjliga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Prata om två former av demokrati.  Prata om vad ett parti har för uppgift och hur de jobbar.  Diskutera begreppet lycka och uttrycket ”största möjliga."— Presentationens avskrift:

1  Prata om två former av demokrati.  Prata om vad ett parti har för uppgift och hur de jobbar.  Diskutera begreppet lycka och uttrycket ”största möjliga lycka till största möjliga antal”  Göra en övning om behov och demokrati

2 1. Direkt demokrati 2. Indirekt demokrati

3 Fördelar:  Beslut fattas nära medborgaren Nackdelar:  Inte effektivt (tar lång tid)  Majoriteten tar inte alltid hänsyn till individen

4 FÖRDELAR  Mer effektivt  Experter fattar besluten (remiss etc)  Besluten tar inte lång tid. NACKDELAR  Beslut fattas inte nära medborgaren.

5 De gamla grekerna använde en typ av direkt demokrati. Ett antal män fick rösta direkt i frågor

6 Styra Hur ska samhället styras? Måste partiet styra tillsammans med ett annat parti? Hur många procent fick de i de olika valen? Ingripa Hur mycket ska staten ingripa i medborgarens liv? Finns det en konflikt mellan statens intresse och individens intresse? Organisera Hur ska ekonomi och näringsliv organiseras? Privat eller offentlig sjukvård och skola? Höga eller låga skatter. Vision ( ide om framtiden) Hur föreställer sig partiet det goda samhället? Vilken ideologi ligger till grund för partiets politik? Förändra (mer kortsiktigt) Vad har partiet för mål med sin verksamhet? Vad vill dess väljare? Vad kan de förbättra i dagens Sverige?

7 Vänster Starkt statligt styre. Staten ska se till individens bästa. Alla ska bidra till att alla ska få lika resurser.. I extrema fall går allt du tjänar till staten. (kommunism- socialism) Mitten Staten ska sörja för individens mest grundläggande behov. Men individens frihet är viktigare än majoritetens eller statens intressen. Liberalismen- större möjligheter för företag och individ att bestämma över sina egna resurser. Höger Nationens och staten bästa står över individens intresse. Kärnfamiljen är viktig stark militär för att skydda nationen Moraliska (religiösa) frågor som abort och preventivmedel (konservatism och nationalism)

8

9  Utilitarismen hävdar att lycka är vårt främsta mål här i livet och det är därför intressant att undersöka deras syn på lycka och framför allt hur Utilitarismen anser att man skall göra för att uppnå lycka.  Utilitarismen är en moralfilosofi som slog igenom under 1800-talet. Jeremy Bentham (1748-1832) och John Stuart Mill (1806-1873) är de främsta företrädarna för denna moralfilosofi. Båda dessa män var liberalister, och även aktiva i liberalismens utveckling. Utilitarismen var därför också en grundtanke i liberalismen.  Denna filosofi säger att vi ska handla enligt principen:  "Största möjliga lycka, åt största möjliga antal."  Lyckan skall även vara varaktig. För att lättare se och jämföra kan man göra ett litet schema såhär: Vad? Lycka (nytta) Vem? Alla individer När: Under lång tid

10  Bäst för vem/vilka? Egoism mig själv, min grupp Altruism andra Universalism mig själv och andra Största möjliga lycka åt största möjliga antal utesluter egoismen. Egoism

11  Likhetsprincipen alla får lika mycket oavsett vad man presterar.  Behovsprincipen de mest behövande får  Meritprincipen de mest förtjänta/mest behövande får  Fördelningspolitiken, d.v.s. den praktiska sidan av ideologierna, som kanske mest intresserar och påverkar vardagen.

12  Är allt tillåtet? Helgar ändamålet medlen? kan man göra vad som helst för att majoriteten skall bli lycklig?  Vad är lycka? Hur kommer man överens om vad lycka innebär? Om det är vad man upplever som sin plikt att uppnå använder man sig av pliktetiska och därmed subjektiva grunder. Vems plikt ska gälla?  Hur förutser man konsekvenserna? Vad är rättvist när det gäller fördelning av lycka eller resurser?

13


Ladda ner ppt " Prata om två former av demokrati.  Prata om vad ett parti har för uppgift och hur de jobbar.  Diskutera begreppet lycka och uttrycket ”största möjliga."

Liknande presentationer


Google-annonser