Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsoutvecklare Elin Fäldt Jenny Axhede Marielle Paulin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsoutvecklare Elin Fäldt Jenny Axhede Marielle Paulin."— Presentationens avskrift:

1 Hälsoutvecklare Elin Fäldt Jenny Axhede Marielle Paulin

2 Hälsoutvecklare 2 Start 2014 1 hälsoutvecklare Hjällbo VC 2015 2 hälsoutvecklare Hjällbo VC Angereds VC Angereds läkarhus Lövgärdet VC 2015 sept 3 hälsoutvecklare Hjällbo VC Angereds VC Angereds läkarhus Lövgärdet VC Motiva/ Jobbhörnet IFO 2016 3 Hälsoutvecklare 2 av tjänsterna finansieras av samordningsförbundet 1 tjänst är på SDF angered

3 Klientarbete mot ökad Hälsolitteracitet 3 Hälsolitteracitet SpråkträningSjälvförtroende Fysisk och psykisk hälsa MotivationSjälvständighetSocialträning Tolk används vid behov under första besöket men sedan sker träffarna utan då fokus ligger på fysisk aktivitet. Språket tränas vid regelbunden kontakt både vid individuella träffar och i gruppaktiviteter. Självförtroendet stärks då förmågor bekräftas utifrån. Det ökar individens tilltro till sin egen förmåga att prestera vilket gör att individen öppnar sig för att våga prova nya saker. Att hitta lämplig fysisk aktivitet som ses som meningsfull ger goda effekter på såväl fysisk som psykisk hälsa. Rutinskapande och fysiologiska effekter av fysisk aktivitet påverkar vårt psykiska mående positivt. Motivationshöjande samtal och aktiviteter uppmuntrar individen till större eget ansvar över sin hälsa. En ökad förståelse för sin hälsa och ökat självförtroende bidrar till ett mer självständigt liv. Individen blir mer delaktig i sin planering och tar större eget ansvar. Genom att få individuellt stöd och träna på att vara i olika sociala sammanhang såsom gruppaktiviteter och ta sig till olika verksamheter i samhället så ökar denna förmåga successivt.

4 Hälsolitteracitet 4 Förmågan att förvärva, förstå och använda information för att bibehålla och främja hälsa. http://www.angeredsnarsjukhus.se/sv/Angereds-narsjukhus1/angeredsnarsjukhus/Om- Angereds-Narsjukhus/Ett-halsoframjande-sjukhus/Halsoframjande-uppdrag- 2011/Halsolitteracitet/

5 Hälsoutvecklare 5  Trepartssamtal  Hälsoplan / tydligt syfte, meningsfullhet  Fysisk aktivitet på recept, 3 månader, prova på träning  Varje dag aktivitet / Rutiner  Uppföljnings samtal 1 gång/månad  Utvärdering efter 4 månader, ev. förlängning vid behov.

6 Målgrupp Målgruppen för Hälsoutvecklare i samverkansteamen är personer upp till 55 år och boende i Angered eller Östra Göteborg. De har någon form av hälsoproblematik som är den grundläggande orsaken till offentlig försörjning och som hindrar individen från studier, arbete eller annan sysselsättning. Personen ska vara aktuell i ett samverkande tvärprofessionellt team på en vårdcentral i Nordost och vara registrerad i SUS. Maximalt antal deltagare per stadsdel är 60 personer. En jämn fördelning av ärenden över stadsdelarna ska eftersträvas. I uppbyggnadsskedet, under 2016, kan en tänkbar fördelning av antalet deltagare vara 80/40 från stadsdelarna Angered/Östra Göteborg. Prioriterade grupper är personer under 45 år och föräldrar till minderåriga barn. Könsfördelningen ska följa den fördelning som finns i teamet på den aktuella vårdcentralen. Målet är att öka hälsolitteraciteten, aktivitets- och funktionsförmågan hos deltagarna. 6

7 Detta beräknas kunna leda till… 40 % av klienterna kommer ut i arbete, studier eller blir aktivt arbetssökande… 50 % av klienterna går vidare till praktik, språkträning ect… Högst 10 % avslutar insatsen med behov av ytterligare medicinsk rehabilitering (fortsatt rehabilitering mot arbete är inte aktuell i dagsläget)… 7

8 Remiss 8

9 Flödesschema 9 Individuellt hälsosamtal Guidning Friskvårdsinsats Vårdkontakt Individuella träffar Gruppaktivitet Teori/ hälsa Fysisk aktivitet Promenadgrupp Varmbassäng/ Simskola Gym/grupp träning

10 Aktivitets schema 10 MåndagTisdagOnsdagTorsdagFredag 8-9 9 -10 10-11 10.30-12 Gym11-11.30 Bål & balans10.30 -12 Gym 11-12 Promenadgrupp 11-12 Funkisgympa11-12 Styrka & balans Promenadgrupp 11.30-12 Spinning 11-12 Kom igång gympa Hjällbo 12-13 LUNCH 13-14 13-14 Bassäng 13- 14 Yoga Blå ställ(13-14 Bassäng FaR)13.15- 15.00 Hälsogrupp13-15 Motiva Teori(13.30-15 Bassäng FaR) 14-15 14-15 Yoga Blå stället14-15 Bollpass 15-16 15-16 Grounding Hälsotekets aktivitet Hälsoutvecklare Grupp Angereds Arena

11 Samarbetspartners 11 Hälsoutvecklare Vård / rehabilitering Friskvårds- anläggningar HälsoteketAktivitetshus FaR- mottagning AKTIV Interna resurser

12 Utvärdering För att kunna mäta måluppfyllelse: Hälsolitteracitet GAP i vardagens aktiviteter 12

13 Resultat Hälsoförbättringarna som vi kan se hos klienterna är: Mer energi, mindre värk/ bättre förståelse över sin värk och en förmåga att kunna sätta ord på sina besvär Ökad förståelse för sin sjukdom som kan innebära livslång medicinering som t.ex. Struma, diabetes typ 1 m.m. Bättre sömn, ökade vardagsrutiner Ökad självständighet. Ett stort framsteg kan vara att börja återkoppla vid förhinder, komma ihåg bokade tider Mer sociala kontakter, ett ökat förtroende och empati för andra. Bättre psykisk hälsa. Bra att kombinera psykologkontakt och hälsoutvecklare där vi har praktiserat de verktyg som klienten har fått hos psykolog/kurator. 38 % av klienterna vi jobbat med tillsammans med våra teammedlemmar har kunnat gå vidare mot egen försörjning 13

14 Framgångs faktorer Tätkontakt med klienten Täta uppföljningar med socialsekreterare och team medlemmar Varjedag verksamhet Att mötas i reell miljö Trygghet 14

15 KONTAKT: Elin FäldtHälsoutvecklare Tel. 0701-844650elin.faldt@angered.goteborg.se Marielle Paulin Hälsoutvecklare Tel. 0705-517415marielle.paulin@angered.goteborg.se Jenny AxhedeHälsoutvecklare Tel.0705-267551jenny.axhede@angered.goteborg.se


Ladda ner ppt "Hälsoutvecklare Elin Fäldt Jenny Axhede Marielle Paulin."

Liknande presentationer


Google-annonser