Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Borgholm 3 februari 2016. Tjänstepension Din pension från jobbet enligt KAP-KL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Borgholm 3 februari 2016. Tjänstepension Din pension från jobbet enligt KAP-KL."— Presentationens avskrift:

1 Borgholm 3 februari 2016

2 Tjänstepension

3 Din pension från jobbet enligt KAP-KL

4 Två platser som svarar på det mesta… Information finns!

5 KAP-KL din tjänstepension Din arbetsgivare betalar för din tjänstepension, men avtalen har sett lite olika ut genom tiderna. I dag är det KAP-KL som gäller. PAK 1985 PA-KL 1998 PFA 2006 KAP-KL 2014 AKAP-KL Bruttopension Nettopension

6 Din pension från jobbet enligt KAP-KL Åldersinträdet var 21 år Endast inkomst från din arbetsgivare är pensionsgrundande De olika delarna i tjänstepensionen –Avgiftsbestämd pension –Förmånsbestämd pension –Särskild avtalspension –Pension till efterlevande –Intjänad pensionsrätt

7 Din pension från jobbet enligt KAP-KL Åldersinträdet var 21 år Endast inkomst från din arbetsgivare är pensionsgrundande De olika delarna i tjänstepensionen –Avgiftsbestämd pension –Förmånsbestämd pension –Särskild avtalspension –Pension till efterlevande –Intjänad pensionsrätt

8 Intjänad pension fram till 971231 Förmånen beräknas på din lön och anställningstid Du kan ta ut förmånen på olika sätt –Livslång utbetalning –Temporär utbetalning (före 65 år) –Partiellt uttag (delar av den) Du kan tidigast ta ut den från 61 år Pensionsprognos

9 Din pension från jobbet enligt KAP-KL Åldersinträdet var 21 år Endast inkomst från din arbetsgivare är pensionsgrundande De olika delarna i tjänstepensionen –Avgiftsbestämd pension –Förmånsbestämd pension –Särskild avtalspension –Pension till efterlevande –Intjänad pensionsrätt

10 Den avgiftsbestämda ålderspensionen placerar du själv! Arbetsgivaren betalar men du får välja placering själv Du får 4,50% av din lön Du kan tidigast ta ut den avgiftsbestämda pensionen vid 55 år. Kontakta då det bolag som du har valt. Om du vill göra ett omval så vänder du dig till valcentralen på www.valcentralen.se

11 Vad ska jag välja mellan? Traditionell livförvaltning eller Fondförvaltning Om du har gjort ett val som du är nöjd med så behöver du inte göra någonting

12 Vad innebär Fondförvaltning? Du anpassar portföljen efter din situation och dina behov Du bestämmer själv i vilka fonder pengarna ska förvaltas Du har inga garantier men möjlighet till högre avkastning Du tar risken själv

13 Vad innebär Traditionell livförvaltning? Försäkringsbolaget bestämmer hur pengarna ska placeras Man är garanterad en viss lägsta förräntning Bolaget tar risken, men går det bra så får du ta del av överskottet Så placeras dina pengar

14 Gör ditt omval på Internet eller beställ en blankett! www.valcentralen.se

15 Du kan välja mellan dessa bolag Traditionell Livförvaltning Fondförvaltning Alecta AMF Folksam Liv KPA pension AMF Danica Pension Folksam-LO Pension Folksam Tjänstemannapension Handelsbanken Liv KPA Pension Länsförsäkringar Lärarfonder Nordea Liv & Pension SEB Pension och Försäkring Swedbank Försäkring

16 LÅGA AVGIFTER

17 Vad händer om jag inte gör ett aktivt val? Det är KPA Pension som är icke-vals alternativet. Din pension placeras då i en Traditionell försäkring med återbetalningsskydd

18 Ska jag ha återbetalningsskydd eller inte? Med återbetalningsskydd tillfaller sparkapitalet familjen Utan återbetalningsskydd tillfaller sparkapitalet övriga sparare som därmed får en högre pension

19 Flytträtt from andra halvan av 2014 Möjlighet att flytta allt kapital ända tillbaka till1998 Lättare att få en överblick Lättare att ansöka när det blir dags att gå i pension

20

21 35 år och 30.000/mån 4,5%, dvs 16.200/år Inkomstpension13.000 Premiepension 2.100 Tjänstepension 3.800 TOTALT (65)18.900 63% av 30.000 Avkastning 3% Inkomstpension13.000 Premiepension 4.200 Tjänstepension 7.600 TOTALT (65)24.800 83% av 30.000 Avkastning 6,5%

22 Din pension från jobbet enligt KAP-KL Åldersinträdet var 21 år Endast inkomst från din arbetsgivare är pensionsgrundande De olika delarna i tjänstepensionen –Avgiftsbestämd pension –Förmånsbestämd pension –Särskild avtalspension –Pension till efterlevande –Intjänad pensionsrätt

23 Förmånsbestämd pension Detta är en förmån för dig som har lön över 37 062 kr per månad Förmånen beräknas på din lön och anställningstid Du kan ta ut den på olika sätt –Livslång utbetalning –Partiellt uttag (delar av den) Du kan tidigast ta ut den från 61 år

24 Din pension från jobbet enligt KAP-KL Åldersinträdet var 21 år Endast inkomst från din arbetsgivare är pensionsgrundande De olika delarna i tjänstepensionen –Avgiftsbestämd pension –Förmånsbestämd pension –Särskild avtalspension –Pension till efterlevande –Intjänad pensionsrätt

25 Särskild avtalspension Rätt till särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänsten Arbetat i ytryckningsstyrka Månaden efter 58 år Minst 30 år, varav 25 i utryckningsstyrka Pensionsnivå 73,50 % av IBB, upp till 7,5 IBB Samordans med annan inkomst Ej upp till 5 880 kronor för arbete som arbetstagaren hade innan ansökan om särskild avtalspension

26 Din pension från jobbet enligt KAP-KL Åldersinträdet var 21 år Endast inkomst från din arbetsgivare är pensionsgrundande De olika delarna i tjänstepensionen –Avgiftsbestämd pension –Förmånsbestämd pension –Särskild avtalspension –Pension till efterlevande –Intjänad pensionsrätt

27 Efterlevandepension genom KAP-KL Utbetalas i 5 år till vuxen Barnpension betalas ut tills barnet fyller 18 år. Förlängs till 20 år om barnet studerar vidare. 15% av din pensionsgrundande inkomst till vuxen 10% av din pensionsgrundande inkomst till barn

28 TGL-KL Tjänstegrupplivförsäkringen betalas ut som ett engångsbelopp om dödsfall sker före 67 år. Utbetalas till: Till make/maka, reg. partner, sambo Arvsberättigade barn Förmånstagare kan ändras genom att skriva förmånstagarförordnande Hur mycket pengar som betalas ut beror på hur gammal man är, om man arbetade hel eller deltid samt hur efterlevandekretsen ser ut (särskilda belopp till barn)

29 Grundbelopp TGL-KL Den försäkrades ålder Grundbelopp (kr) Halvt grundbelopp(kr) 54 år eller yngre265 800132 900 60 år132 900 66 750 64 - 66 år 44 300 22 150 Begravningshjälp tillkommer med ett halvt prisbasbelopp, 22 150 kr Om du har barn under 20 år tillkommer ett barnbelopp per barn. 6 månaders efterskydd finns om du slutat din anställning

30 TGL-KL Barnbelopp Barnets ålder BarnbeloppHalvt barnbelopp 16 år eller yngre88 600 44 300 17 - 18 år 66 450 33 225 19 år44 300 22 250 Om endast barn under 20 år finns så utbetalas ett grundbelopp och ett barnbelopp till varje barn. Är barnet över 20 år betalas ett halvt grundbelopp (vuxenbelopp) ut Ändra förmånstagarförordnande? tgl@kpa.se 08-665 48 00

31 AKAP-KL Nytt avtal from januari 2014 Endast avgiftsbestämt Gäller för de som fyllde 28 år 2014

32 AKAP-KL Upp till 37 062 kr/mån 4,5 % Pensionsmedförande lön 25 000 25 000 x 12 = 300 000 x 4,5 % = 13 500 i årlig premie Mellan 37 062 upp till 148 250 kr/mån 30 % Pensionsmedförande lön 45 000 37 062 x 12 = 444 750 x 4,5 % = 20 013 i årlig premie 7 938 x 12 = 95 256 x 30 % = 28 578 i årlig premie Totalt 48 589 i årlig premie

33 Vad händer om jag går ner i arbetstid Kontakta Skandia så tittar vi på vilka förmåner du har rätt till och hur de blir påverkade av att du gå ner i arbetstid Observera att du alltid måste diskutera detta med din arbetsgivare

34 När du blir pensionär Ansök 3 månader innan hos din arbetsgivare alternativt ring till Skandias Kundenhet så hänvisar vi dig rätt Kontoblankett kommer att skickas till dig Om du har skattejämkning så ska blanketten skickas in till Skandia Pensionsmyndigheten drar skatt efter skattetabellen när du blir pensionär, Skandia och andra försäkringsbolag drar 30% på alla andra utbetalningar. Gäller även om du arbetar extra när du är pensionär Utbetalningsdag är den 18:e varje månad eller om den 18:e är en helgdag, närmast föregående bankdag Insättningsbesked skickas första månaden, sen 1 ggr per år, i januari eller om beloppet ändras

35 KOD eller BANK-ID eller MOBILT BANK-ID

36

37 Pensions- information Tre tips Läs det orange kuvertet Gör en pensionsprognos på min.pension.se Planera i tid – gör en pensionsbudget Totalbild www.minpension.se Allmän försäkring www.pensionsmyndigheten.se 0771 – 776 776 www.pensionsmyndigheten.se/servicekontor Tjänstepension Skandia0771-241 241 pensionssupport@skandia.se Valcentralen 0771-44 44 00, www.valcentralen.se kundcenter@valcentralen.se

38 Vem omfattasKan jag påverka?Vad och var? Allmän pension InkomstpensionAllaNej PremiepensionAllaJaPPM-valet, val av fonder på Pensionsmyndigheten Tjänstepension KAP-KL Avgiftsbestämd ålderspensionAllaJaTrad. liv eller fond på Valcentralen Intjänad pensionsrätt IPRAlla som arbetade 1997-12-31Nej Förmånsbestämd ålderspensionAlla som tjänar över 36 312 kr/månNej Privat pensionssparande (utan avdragsrätt) Alla som villJaValfritt sparande i valfritt bolag Vem omfattasKan jag påverka?Vad och var? Allmän pensionAllaNej Tjänstepension EfterlevandepensionAllaNej ÅterbetalningsskyddValfrittJaFörmånstagare valcentralen.se TGL-Kl TjänstegrupplivAllaJaFörmånstagare kpa.se Privat pensionssparande (utan avdragsrätt) Alla som villJaRespektive bolag Efterlevandeskydd Ålderspension


Ladda ner ppt "Borgholm 3 februari 2016. Tjänstepension Din pension från jobbet enligt KAP-KL."

Liknande presentationer


Google-annonser