Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till informationsträff med KPA Pension Åke Andersson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till informationsträff med KPA Pension Åke Andersson."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till informationsträff med KPA Pension Åke Andersson

2 Om KPA Pension Vi hjälper till att: räkna fram pensionen betala ut pensionen svara på frågor KPA Pension är ett serviceorgan för den kommunala sektorn i pensions- och försäkringsfrågor.

3

4

5

6 Se upp för höga avgifter Vissa företag som erbjuder förvaltningstjänster för premiepensionen tar ut en årlig avgift som ligger på cirka 400-900 kronor. De fonder som dina pengar placeras i kan dessutom vara mycket dyrare än andra jämförbara alternativ. För att man som sparare inte ska förlora på affären, måste förvaltningsföretaget lyckas placera premiepensionen så pass bra att man först får tillbaka sin årliga avgift, sedan ska värdeutvecklingen vara ännu bättre för att du inte ska förlora på affären. Chansen att det ska gå så bra, år efter år under lång tid, är mycket liten. Välj fonder Fondavgiften är en av de viktigaste faktorerna som avgör hur stor pension du får. För varje extra krona du betalar i avgifter försvinner lika mycket från din framtida pension. Värdeutvecklingen i fonder är svår att förutse, men avgifterna är kända i förväg. Välj därför alltid fonderna med lägst avgift i de kategorier som passar dig. Se upp för höga avgifter Vissa företag som erbjuder förvaltningstjänster för premiepensionen tar ut en årlig avgift som ligger på cirka 400-900 kronor. De fonder som dina pengar placeras i kan dessutom vara mycket dyrare än andra jämförbara alternativ. För att man som sparare inte ska förlora på affären, måste förvaltningsföretaget lyckas placera premiepensionen så pass bra att man först får tillbaka sin årliga avgift, sedan ska värdeutvecklingen vara ännu bättre för att du inte ska förlora på affären. Chansen att det ska gå så bra, år efter år under lång tid, är mycket liten. Välj fonder Fondavgiften är en av de viktigaste faktorerna som avgör hur stor pension du får. För varje extra krona du betalar i avgifter försvinner lika mycket från din framtida pension. Värdeutvecklingen i fonder är svår att förutse, men avgifterna är kända i förväg. Välj därför alltid fonderna med lägst avgift i de kategorier som passar dig.

7 Din pension

8 Från pensioneringstidpunkten kan ålderspensionen bestå av flera delar Kollektivavtal Lag Avgiftsbestämd ålderspension Intjänad pensionsrätt 971231 Förmånsbestämd ålderspension Livränta Pensionsbehållning Tilläggspension inklusive kompensation för folkpension (1938-53) Premiepension Inkomstpension Garantipension

9 Den allmänna pensionen – från samhället Allmän pension

10 Inkomst pension Tilläggspension PPM PPM Lisa 30 år Ove 60 år Den allmänna pensionen

11 Av din inkomst går 16% till inkomstpension och 2,5% till premiepension Grundskydd i form av garantipension Den del av lönen som överstiger 38 200 kr/mån ger ingen pensionsrätt Tjänstepension Privat pension Veta mer Allmän pension

12 Inkomstpensionen 16% av lönen Värdesäkras med pris- och reallöneutvecklingen Beroende av samhällstillväxt och medellivslängd

13 l 2,5% av lönen l Eget val av placering l Fonder i Sverige eller utlandet l Premiesparfonden Premiepensionen

14 l Till den som har låg eller ingen inkomstpension l Betalas ut från 65 år l Minst 3 års försäkringstid l Värdesäkras med konsumentprisindex l Skattefinansierad Garantipensionen

15 l Född 1937 allt från det gamla systemet l Född 1938-1953 en del från nya och en del från gamla systemet l Född 1954 allt från det nya systemet Ålderspension – allmän pension Uttagsmöjligheter l Uttag tidigast från 61 år l Livsvarig

16

17 Kundservice 0771-776 776 www.pensionsmyndigheten.se

18

19

20

21 Tjänstepension – som du tjänat in hos arbetsgivaren

22 Din framtida tjänstepension KAP-KL Gäller från 1 januari 2006

23 l Avgiftsbestämd ålderspension l Intjänad pensionsrätt 971231 l Förmånsbestämd ålderspension l Livränta l Pensionsbehållning l Särskild avtalspension l Överenskommelse om särskild avtalspension l Pension till efterlevande Pensionsförmåner i KAP-KL

24 l Tidigast 61 år l Senast 67 år l Möjlighet till tidsbegränsat uttag mellan 61 och 65 år Ålderspension

25 Avgiftsbestämd ålderspension l En del som du själv ska placera l Kan användas till att teckna traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring l Du ska välja/ändra sparform senast sista december varje år l Arbetsgivaren ska betala in senast sista mars året efter

26 Om du inte gjort nåt val? KPA Pension Traditionell Pensionsförsäkring – Tryggt med garanterat pensionsbelopp Automatiskt återbetalningsskydd Dina pengar placeras etiskt Låga avgifter Försäkringsbolaget bestämmer placering

27 Stegvis höjd pension 4,25% 4,0% 4,5% år 2007 år 2008-2009 år 2010

28 Pensionsgrundande inkomst - årsinkomsten I princip räknas all utbetald lön som pensionsgrundande inkomst i den kommunala anställningen LÖN

29 Allt som avgiftsbestämd ålderspension - fördelar för dig som framtida pensionär Kan tas ut redan från 55 års ålder eller skjutas upp till 70 års ålder. Kan utbetalas så länge du lever. Kan välja att ta ut den under kortare tid - minst 5 år.

30 Hur stor kan din pension bli? Beror på; Hur stort belopp du sparar Hur länge du sparar Vilken avkastning du får När du vill ta ut pensionen Utbetalningstiden

31 Vem vänder du dig till? Till Pensionsvalet PVAB Till försäkringsbolaget Veta vilket försäkringsbolag du valt Ändra ditt val av försäkrings- bolag Välja eller välja bort återbetalningsskyddet Ändra förmånstagare Veta värdet på din försäkring Ändra fonder i din fondförsäkring

32 Om du: l omfattas av PA-KL 971231 och l 980101 omfattas av PFA l Pensionsförmånen per 971231 räknas in i KAP-KL-pensionen Intjänad pensionsrätt 971231

33 l Tidigast från 61 år l Tidsbegränsat uttag mellan 61-65 år, för delar under 7,5 förhöjda prisbasbelopp Intjänad pensionsrätt 971231

34 Intjänad pensionsrätt per 971231

35 Förmånsbestämd ålderspension l För dig som har lön över 7,5 inkomstbasbelopp l Avgår med genast påbörjad pension l Tidigast från 61 år

36 Livränta l För dig som har lön över 7,5 inkomstbasbelopp l Avgår utan att ta ut pension i samband med avgången l Tidigast från 61 år

37 Överenskommelse om särskild avtalspension Förmånen kan vara hel eller partiell Arbetsgivaren beslutar om: Vilken från-och-med-tid den utbetalas från Vilka pensionsnivåer som gäller Om pensionsavgifter ska tillgodoräknas Om samordning med förvärvsinkomst ska ske

38 Efterlevandeskyddet till din familj Pension till efterlevande vuxen utbetalas till: Make, maka eller registrerad partner Sammanboende med gemensamt barn eller som tidigare har varit gifta Pension till efterlevande barn utbetalas till: Barn Adoptivbarn Barn som tagits emot i adoptionssyfte

39 Pension till efterlevande vuxen Hade bott tillsammans i minst 5 år eller bodde med barn under 12 år Årsbelopp: 15 % av genomsnittlig lön Under 5 års tid Utbetalas om ni: Utbetalas: Storlek:

40 Pension till efterlevande barn Storlek: Årsbelopp: 10% av genomsnittlig lön Beloppet höjs om det finns flera barn Utbetalas: Till 18 år Utbetalas längre vid studier (längst till 20 år, juni månad)

41 Du har också en kommunal grupplivförsäkring som ger dina närmaste ett värdefullt skydd. Försäkringen betalas ut som ett engångsbelopp och påverkas av: l Omfattningen av arbetet l Åldern vid dödsfallet l Hur kretsen av efterlevande ser ut Kommunal grupplivförsäkring

42 Tjänstegrupplivförsäkring: Betalas av arbetsgivaren Gäller t o m 67 år Tillfaller make/maka, sambo, barn –Helt grundbelopp 266 400 kr – 60 år 133 200 kr –Helt barnbelopp88 800 kr –Begravningshjälp22 200 kr

43

44

45 Din pension på Internet www.kpa.se

46

47 Mina sidor

48 Kontakta oss gärna! Kundservice 020-650 500 kundservice@kpa.se www.kpa.se Andra bra adresser: www.pensionsmyndigheten.se www.minpension.se www.pensionsvalet.se

49 Pensionshandläggare Övertorneå kommun Vill du veta mer? Marita Metsävainio Telefon: 0927 – 720 15 E-post: marita.metsavainio@overtornea.se Vem vänder du dig till?

50 När det närmar sig KPA bevakar vid 65 år Anmäl 3 mån innan om du vill gå i pension tidigare än vid 65 år Pensionsbrev med belopp och uppgift om tillgodoräknade anställningar kommer med posten

51 Din födelsedagUtbetalningsdag 1-1518:e 16-3119:e Skatt dras med 30% om ej annat meddelas. Kontrollera det totala skatteuttaget, det blir ofta för lite.. Meddela KPA om du flyttar utomlands eftersom andra skatteregler då gäller. Utbetalningstidpunkter Tjänstepension KAP-KL

52 Tjänstepension utanför det kommunala området Statlig tid kontakta SPV 020-65 00 65 Privat arbetaranställning AMF020-696 32 00 Privat anst. tjänsteman Alecta 020-78 22 80 Kooperativ anställning KP020-485 485 Tjänstepension KAP-KL

53 Bilder och broschyrer över informationen kan ni få av Marita. Tack för att ni kom. Lycka till ! Åke A.


Ladda ner ppt "Välkommen till informationsträff med KPA Pension Åke Andersson."

Liknande presentationer


Google-annonser