Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allmän pension. För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION En femtedel av livet – men vad ska man.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allmän pension. För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION En femtedel av livet – men vad ska man."— Presentationens avskrift:

1 Allmän pension

2 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION En femtedel av livet – men vad ska man leva på?

3 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Övning Det kommer ändå inte finnas några pengar kvar när jag går i pension Det var bättre förr Min pension är helt placerad på börsen Kvinnor missgynnas i pensionssystem

4 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Eget sparande Tjänstepension Allmän pension

5 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Rätt eller fel? Tjänstepensionen betalas ut av staten Allmän pension styrs av kollektivavtal Tjänstepensionen styrs oftast av kollektivavtal Enligt svensk lag måste alla ha ett eget sparande till pensionen

6 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Födda 1954 Inkomstpension Premiepension Födda 1937 Tilläggspension Födda 1938-1953 Tilläggspension Inkomstpension Premiepension Garantipension Den allmänna pensionen

7 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION 3,07 (11 343) 2,72 (10 054) 2,13 (7 863) 1,90 (7 014) 1,00 (3 692) 0 1,14 (4 209) 1,26 (4 652) 2,72 (10 054) 3,07 (11 343) Garantipension

8 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Berätta, så enkelt som möjligt, för din bordsgranne hur garantipensionen fungerar?

9 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Tror du att det finns några begränsningar? Vilka typer av inkomster tror du ger rätt till allmän pension?

10 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Vad ger rätt till allmän pension? Lön Sjukpenning Föräldrapenning A-kassa Sjuk- eller aktivitetsersättning Aktivitetsstöd Barnår Studier Plikttjänstgöring Du väljer fonder för din premiepension Staten förvaltar din inkomstpension 18,5 % 2,5 % 16 % 7,5 inkomstbasbelopp 2016 = 444 750 kr/år = 37 063 kr/mån

11 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Retroaktiva uppgifter i Orange kuvert Plikttjänst 1995-1998 Orange kuvert 2000 Studier 1995-1998 Orange kuvert 2001 Barnår 1960-1998 Orange kuvert 2000

12 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Övning Daniel är 30 år och tjänar 25 000 kronor i månaden. Hur mycket sätts av till hans allmänna pension på ett år och var placeras pengarna? Carina har sålt aktier och fått en reavinst på 30 000 kronor. Hur påverkar det hennes pensionsrätter det året? Vad är lägsta och högsta ålder för att tjäna in pensionsrätter i den allmänna pensionen?

13 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Vad tror du var syftet med premiepensionssystemet?

14 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Syftet med premiepensionssystemet Kunna investera med mer risk i sparandet (risk=chans till högre avkastning) Ökad riskspridning (inte bara vara beroende av demografisk och ekonomisk utveckling i Sverige) Möjlighet att fatta egna investeringsbeslut

15 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Att spara i premiepensionsfonder Omkring 840 fonder att välja på Det finns bra förval för de som inte vill välja Om du själv vill välja kan du använda Fondvalsguiden Byt när du vill via Pensionsmyndighetens hemsida, krävs e- legitimation/bank-ID Långsiktigt sparande – årliga insättningar när du jobbar – uttag hela livet när du blivit pensionär Låga avgifter

16 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION AP7Såfa – om du inte väljer alls

17 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Vill du välja själv gör du det här

18 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION http://www.pensionsmyndigheten.se/oversikt.html Enkla verktyg

19 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION -1% -2% -3% -4% Avgifterna sänker din pension

20 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION -9%-16% -24% -30% Avgifterna sänker din pension

21 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Paus - kolla gärna vad du själv betalar i avgift

22 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Ställ er tre och tre, vad kan vara bra att känna till när det gäller premiepensionen?

23 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Ge bort din premiepension Kan bara göras till maka/make eller registrerad partner Kostar 8 procent i avgift på överfört belopp Upphör automatiskt vid skilsmässa Bytt är bytt Det krävs en ansökan som görs i förskott

24 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Fråga: Vad kan vara anledningen till att ge bort sin premiepension?

25 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Information till pensionsspararna Det orange kuvertet - och sedan prognos på hela pensionen

26 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Sida 1 i Orange kuvert

27 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Sida 2 i Orange kuvert

28 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Sida 2 i Orange kuvert

29 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Sida 3 i Orange kuvert

30 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Sida 4 i Orange kuvert

31 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Hur länge kommer vi att leva och hur länge måste vi arbeta för att uppnå rimliga pensionsnivåer?

32 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Hur länge måste vi arbeta för ”lika” pension? ÅrskullFyller 65 år Förväntad livslängd vid 65 Alternativ pensionsålder Tid som pensionär vid alternativ pensionsålder 1930199582 år och 5 mån65 år17 år och 5 mån 1950201585 år och 4 mån66 år och 4 mån19 år och 4 mån 1970203587 år och 3 mån68 år och 4 mån19 år och 8 mån 1990205588 år och 10 mån69 år och 4 mån20 år och 3 mån 2000206589 år och 7 mån69 år och 8 mån20 år och 8 mån

33 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Vilka olika faktorer tror du påverkar storleken på den allmänna pensionen mest?

34 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Vad påverkar storleken på den allmänna pensionen? Inkomsten under hela livet Hur länge du jobbar Den allmänna löneutvecklingen Utvecklingen på premiepensionsfonderna Pensionsåldern

35 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Ta ut allmän pension Gå tidigare? Gå vid 65 års ålder? Gå senare? Ta ut vissa delar? Ta ut på kortare tid? Gå ner i arbetstid? Val för premiepensionen? Efterlevandeskydd?

36 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Tror du att dina efterlevande kan få några pengar från socialförsäkringen om du dör?

37 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Vad händer när du dör? Omställningspension Barnpension Änkepension

38 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Du som inte har fyllt 65 år kan få omställningspension om din make/ maka/registrerad partner avlidit. Även sambo räknas om ni har, har haft eller väntar gemensamt barn eller om ni förut varit gifta eller registrerad partner med varandra. Omställningspension får du normalt i ett år Omställningspension

39 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Förlängd omställningspension Om du har vårdnaden om ett barn som är under 18 år kan du få förlängd omställningspension Du får förlängd omställningspension i tolv månader Har du barn som då fortfarande är under tolv år får du förlängd omställningspension till och med den månad ditt yngsta barn fyller tolv år Från den månad du fyller 65 år eller efter att ditt yngsta barn fyllt 18 år kan du inte längre få förlängd omställningspension

40 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Ersättning till barn under 18 år vars förälder har gått bort Ett barn som har fyllt 18 år kan få barnpension om han eller hon studerar och har rätt till antingen studiehjälp från CSN eller förlängt barnbidrag från Försäkringskassan Barnpension kan aldrig betalas ut längre än till och med juni det år barnet fyller 20 år Barnpension

41 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Änkepension Gäller bara om du gifte dig före 1990 Gäller bara kvinnor Minskar när du fyller 65 eller om du tar ut allmän pension före det

42 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Så får du efterlevandepension Du behöver inte ansöka om efterlevandepension om du bor i Sverige Bor du utomlands behöver du dock höra av dig till Pensionsmyndigheten

43 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Kontakta Pensionsmyndigheten www.pensionsmyndigheten.se Kundservice: 0771 – 776 776 Servicekontor nära dig: www.pensionsmyndigheten.se/Servicekontor Fråga om pension på @pensionsmynd @monicapension Fråga om pension


Ladda ner ppt "Allmän pension. För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION En femtedel av livet – men vad ska man."

Liknande presentationer


Google-annonser