Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lugnande läkemedel Bensodiazepiner Oktober 2015 Anna Petersson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lugnande läkemedel Bensodiazepiner Oktober 2015 Anna Petersson."— Presentationens avskrift:

1 Lugnande läkemedel Bensodiazepiner Oktober 2015 Anna Petersson

2 Ångest kan vara olika..  Panik  Rädsla  Spänning  Oro  Rastlöshet  Stress  Vånda  Grubblerier  Separationsångest  Katastroftankar / tvångstankar

3 Bensodiazepiner  Från mitten av1960-talet ökande förskrivning till mitten av 1970-talet  1990-talet blev SSRI förstahandsmedel  Fler kvinnor än män  Störst användning hos äldre  Verkar på GABA-receptorn

4 Benso t.ex.  Oxazepam – Sobril 10 mg  Diazepam – Stesolid 5 mg  Alprazolam – Xanor 0,25-0,5 mg  Lorazepam – Temesta 1 mg

5 Indikationer för användning av bensodiazepiner  Sömnstörning  Akut mani  Ångestsyndrom: Generaliserad ångest Specifika fobier Paniksyndrom  Anpassningsstörning - Kris  Organiska hjärnsyndrom: Akut delirium tremens Predelirium Vid demenssjukdomar  Ångest vid förstämningssyndrom/depression som initial adjuvans

6 Indikationer för användning av bensodiazepiner forts  Schizofreni, kataton typ och för snabb sedering  Adjuvans inom anestesin  Fobiskt undvikande personlighetsstörning  Alkohol- och drogabstinens  För suicidala patienter med uttalad ångest  Status epilepticus  Tardiv dyskinesi, akatisi  Spasticitet; t ex spastisk paraplegi, akut torticollis  Kontraindikationer (relativa): Myasthenia gravis, sömnapné, allvarlig lungsjukdom

7 Effekter  Muskelavslappnande  Kramplösande  Ångestdämpande / lugnande  Sövande  Sänker andning, blodtryck och puls

8 Risker  Toleransutveckling  Abstinens  Utsättningssymtom  ”Sug”  Missbruk  Beroende  Intoxikation  Negativa kognitiva effekter – minnesproblem  Fallolyckor (äldre)

9 Riskpatienter?  Borderline, histrionisk respektive antisocial personlighetsstörning  Impulskontrollproblem  Somatoformt syndrom  Tidigare känt missbruk av t.ex. alkohol och centralstimulantia, blandmissbruk  ”Sociopatisk” familj

10 Sammanfattning  De flesta patienter som förskrivs bensodiazepiner på psykiatriska och neurologiska indikationer har nytta av dem.  Bensodiazepinanxiolytika ger snabb ångest- lindring, vilket är värdefullt i många sammanhang.  Toleransutveckling och minnesrubbningar förekommer vid långtidsbehandling.  Äldre patienter med falltendens bör behandlas försiktigt.

11 Sammanfattning forts.  Bensodiazepinhypnotika lindrar tillfällig sömnstörning som går ut över arbetsförmåga och relationer.  Bensodiazepiner mildrar utsättningssymtom vid avgiftning i sluten vård efter substansmissbruk.  En minoritet med predisponerande personlighetsdrag och blandmissbruk bör inte förskrivas bensodiazepiner i öppen vård eftersom de inte använder preparaten på avsett sätt.

12 Alternativ vid ångestsyndrom och depression med ångest – kontinuerlig behandling  Antidepressiva tex SSRI, SNRI, Mirtazapin  Lyrica  Buspar

13 Alternativ vid tillfällig ångest  Atarax  Lergigan  Theralen  Inderal (om övervägande hjärtklappning eller tremor)

14 ”Specialist” alternativ  ”Moderna” neuroleptika (Seroquel-Quetiapin, Zyprexa-Olanzapin) ibland bättre än benso vid t.ex. emotionell instabilitet med ”borderline”-ångest samt ångest vid andra personlighetsstörningar Kan även användas vid behov

15 Användbara länkar och fördjupning  http://www.benzo.org.uk/manual/index.htm http://www.benzo.org.uk/manual/index.htm  http://ww2.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/17 087/LKT1141s2025_2029.pdf (2011) http://ww2.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/17 087/LKT1141s2025_2029.pdf  http://www.lakemedelsboken.se/kapitel/psykiatri/ angest_och_oro.html http://www.lakemedelsboken.se/kapitel/psykiatri/ angest_och_oro.html  http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Behandling- av-angestsyndrom/ (2005) http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Behandling- av-angestsyndrom/  https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och- sjukvard/behandlingsrekommendationer/Rek%20% C3%85ngest2%5B1%5D.pdf (2006) https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och- sjukvard/behandlingsrekommendationer/Rek%20% C3%85ngest2%5B1%5D.pdf


Ladda ner ppt "Lugnande läkemedel Bensodiazepiner Oktober 2015 Anna Petersson."

Liknande presentationer


Google-annonser