Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bertil Sterner 2016 Ögonreflexer, ackommodation och ackommodationsstörningar i det växande ögat Bertil Sterner Optiker, Med Dr.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bertil Sterner 2016 Ögonreflexer, ackommodation och ackommodationsstörningar i det växande ögat Bertil Sterner Optiker, Med Dr."— Presentationens avskrift:

1 Bertil Sterner 2016 Ögonreflexer, ackommodation och ackommodationsstörningar i det växande ögat Bertil Sterner Optiker, Med Dr

2 Bertil Sterner 2016 Ögonreflexer Kornealreflexen Pupillreflexen Ackommodation Fysiologisk nystagmus Vestibulookulära reflexen Saccader Följerörelser

3 Bertil Sterner 2016 Ljusreflexen

4 Bertil Sterner 2016

5 Bertil Sterner 2016 Ackommodation

6 Bertil Sterner 2016 Ackommodativa stimuli Suddighet i bild Kromatisk abberation Bildstorlek Ögonens konvergens Proximalitet av föremålet Spatiell frekvens

7 Bertil Sterner 2016

8 Bertil Sterner 2016

9 Bertil Sterner 2016 Ackommodativa aspekter Amplitud Tonisk ackommodation Ackommodativ eftersläpning Konvergensackommodation Ackommodativ facilitet Relativ ackommodation

10 Bertil Sterner 2016 Negativ relativ ackommodation (NRA) Positiv relativ ackommodation (PRA)

11 Bertil Sterner 2016

12 Bertil Sterner 2016 Symptom Astenopi Huvudvärk Texten flyter Svårt att växla mellan långt och nära håll Ljuskänslighet Dubbelseende

13 Bertil Sterner 2016 Asthenopia Accommodative insufficiency Accommodative infacility Accommodative fatigue Accommodative paresis Accommodative spasm Uncorrected hypermetropia Aniseikonia Uncorrected astigmatism Neurological reasons Hysteria Heterophoria Ocular inflammation, pain in the eye, dry eye Improper illumination Retinal/eye disease Uncorrected presbyopia Dyslexia Concentration difficulties Musculus rectus medialis dysfunction Latent nystagmus

14 Bertil Sterner 2016 Diagnosgrupper Downs syndrom Cerebral pares Juvenil maculadegeneration Amblyopi Congenital nystagmus

15 Bertil Sterner 2016 Syfte Att studera hur väl ackommodationen fungerar bland friska barn och att identifiera och karaktärisera subjektiva symptom relaterat till ackommodationen.

16 Bertil Sterner 2016

17 Bertil Sterner 2016 Hofstetter (1950) Minimum amplitud = 15 - 0,25 · ålder Förväntad amplitud = 18,5 - 0,3 · ålder Maximum amplitud = 25 - 0,4 · ålder

18 Bertil Sterner 2016 R.A.F.-ruler

19 Bertil Sterner 2016 Deskription amplitud Hö (p-u)

20 Bertil Sterner 2016 Deskription amplitud Vä (p-u)

21 Bertil Sterner 2016 Deskription amplitud Bino (p-u)

22 Bertil Sterner 2016 Frågor och symptom Huvudvärk: “Får du huvudvärk när du läser eller studerar?” Astenopi: “Blir du trött i ögonen när du läser eller studerar?” Texten flyter “Verkar texten flyta omkring, hoppa eller sudda ihop sig när du läser eller studerar?” Facilitetsproblem: “Har du svårt att växla mellan att se i boken, se på tavlan och tillbaka till boken igen?”

23 Bertil Sterner 2016 Symptombild Hö

24 Bertil Sterner 2016 Symptombild Vä

25 Bertil Sterner 2016 Symptombild Bino

26 Bertil Sterner 2016 Symptombild Hö

27 Bertil Sterner 2016 Symptombild Vä

28 Bertil Sterner 2016 Symptombild Bino

29 Bertil Sterner 2016 Sammanfattning I Den ackommodativa amplituden för barn mellan 6 och 10 år stämmer inte med de förväntade åldersvärdena och det kan inte förutsättas att ackommodationen är hög i dessa åldrar. Subjektiva symptom med tydlig koppling till ackommodationen uppkommer hos barn efter 7,5 års ålder.

30 Bertil Sterner 2016 Syfte Att utvärdera en metod för ackommodativ facilitetsträning och studera effekten av träning på den relativa ackommodationen och subjektiva symptom vid närarbete.

31 Bertil Sterner 2016 Subjects 51 barn ålder 9-13 år. Subjektiva symptom vid närarbete. Nedsatt NRA och PRA och/eller långsam facilitet.

32 Bertil Sterner 2016 Medelvärde på relativa ackommodationen (± SD) före träning, för kontrollgruppen samt diagnostiskt kriterie för ackommodativ infacilitet.

33 Bertil Sterner 2016 Flip lens

34 Bertil Sterner 2016 Resultat NRA

35 Bertil Sterner 2016 Resultat PRA

36 Bertil Sterner 2016 Resultat NRA efter Sham-behandling

37 Bertil Sterner 2016 Resultat PRA efter Sham-behandling

38 Bertil Sterner 2016 Sammanfattning II Resultaten indikerar på att ackommodativ facilitetsträning är en effektiv metod mot subjektiva symptom och visar också på en reell effekt på den relativa ackommodationen hos barn med nedsatt relativ ackommodation.

39 Bertil Sterner 2016 Behandling och träning Flip-lens, 3 min, 3 ggr/dag. Regelbundna återbesök. Läsglasögon H/V sf +1,00 D. Kombination Flip-lens och läsgln +1,00 D.

40 Bertil Sterner 2016 Sammanfattning III För att minska risken att drabbas av onödiga närseendeproblem beroende på nedsatt ackommodationsfunktion är det viktigt att identifiera ackommodationsstörningar så tidigt som möjligt. Det ökar möjligheterna att förbättra förmågan att fokusera på nära håll och därmed eliminera eventuella symtom som annars kan hindra barnet i skolarbetet.


Ladda ner ppt "Bertil Sterner 2016 Ögonreflexer, ackommodation och ackommodationsstörningar i det växande ögat Bertil Sterner Optiker, Med Dr."

Liknande presentationer


Google-annonser