Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ögonreflexer, ackommodation och ackommodationsstörningar i det växande ögat Bertil Sterner Optiker, Med Dr.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ögonreflexer, ackommodation och ackommodationsstörningar i det växande ögat Bertil Sterner Optiker, Med Dr."— Presentationens avskrift:

1 Ögonreflexer, ackommodation och ackommodationsstörningar i det växande ögat Bertil Sterner Optiker, Med Dr

2 Ögonreflexer Kornealreflexen Pupillreflexen Ackommodation
Fysiologisk nystagmus Vestibulookulära reflexen Saccader Följerörelser

3 Ljusreflexen

4

5 Ackommodation

6 Ackommodativa stimuli
Suddighet i bild Kromatisk abberation Bildstorlek Ögonens konvergens Proximalitet av föremålet Spatiell frekvens

7

8

9 Ackommodativa aspekter
Amplitud Tonisk ackommodation Ackommodativ eftersläpning Konvergensackommodation Ackommodativ facilitet Relativ ackommodation

10 Negativ relativ ackommodation (NRA) Positiv relativ ackommodation (PRA)

11

12 Symptom Astenopi Huvudvärk Texten flyter
Svårt att växla mellan långt och nära håll Ljuskänslighet Dubbelseende

13 Asthenopia Accommodative insufficiency Accommodative infacility
Accommodative fatigue Accommodative paresis Accommodative spasm Uncorrected hypermetropia Aniseikonia Uncorrected astigmatism Neurological reasons Hysteria Heterophoria Ocular inflammation, pain in the eye, dry eye Improper illumination Retinal/eye disease Uncorrected presbyopia Dyslexia Concentration difficulties Musculus rectus medialis dysfunction Latent nystagmus

14 Diagnosgrupper Downs syndrom Cerebral pares Juvenil maculadegeneration
Amblyopi Congenital nystagmus

15 Syfte Att studera hur väl ackommodationen fungerar bland friska barn och att identifiera och karaktärisera subjektiva symptom relaterat till ackommodationen.

16

17 Hofstetter (1950) Minimum amplitud = 15 - 0,25 · ålder
Förväntad amplitud = 18,5 - 0,3 · ålder Maximum amplitud = ,4 · ålder

18 R.A.F.-ruler

19 Deskription amplitud Hö (p-u)

20 Deskription amplitud Vä (p-u)

21 Deskription amplitud Bino (p-u)

22 Frågor och symptom Huvudvärk: “Får du huvudvärk när du läser eller studerar?” Astenopi: “Blir du trött i ögonen när du läser eller studerar?” Texten flyter “Verkar texten flyta omkring, hoppa eller sudda ihop sig när du läser eller studerar?” Facilitetsproblem: “Har du svårt att växla mellan att se i boken, se på tavlan och tillbaka till boken igen?”

23 Symptombild Hö

24 Symptombild Vä

25 Symptombild Bino

26 Symptombild Hö

27 Symptombild Vä

28 Symptombild Bino

29 Sammanfattning I Den ackommodativa amplituden för barn mellan 6 och 10 år stämmer inte med de förväntade åldersvärdena och det kan inte förutsättas att ackommodationen är hög i dessa åldrar. Subjektiva symptom med tydlig koppling till ackommodationen uppkommer hos barn efter 7,5 års ålder.

30 Syfte Att utvärdera en metod för ackommodativ facilitetsträning och studera effekten av träning på den relativa ackommodationen och subjektiva symptom vid närarbete.

31 Subjects 51 barn ålder 9-13 år. Subjektiva symptom vid närarbete.
Nedsatt NRA och PRA och/eller långsam facilitet.

32 Medelvärde på relativa ackommodationen (± SD) före träning, för kontrollgruppen samt diagnostiskt kriterie för ackommodativ infacilitet.

33 Flip lens

34 Resultat NRA

35 Resultat PRA

36 Resultat NRA efter Sham-behandling

37 Resultat PRA efter Sham-behandling

38 Sammanfattning II Resultaten indikerar på att ackommodativ facilitetsträning är en effektiv metod mot subjektiva symptom och visar också på en reell effekt på den relativa ackommodationen hos barn med nedsatt relativ ackommodation.

39 Behandling och träning
Flip-lens, 3 min, 3 ggr/dag. Regelbundna återbesök. Läsglasögon H/V sf +1,00 D. Kombination Flip-lens och läsgln +1,00 D.

40 Sammanfattning III För att minska risken att drabbas av onödiga närseendeproblem beroende på nedsatt ackommodationsfunktion är det viktigt att identifiera ackommodationsstörningar så tidigt som möjligt. Det ökar möjligheterna att förbättra förmågan att fokusera på nära håll och därmed eliminera eventuella symtom som annars kan hindra barnet i skolarbetet.


Ladda ner ppt "Ögonreflexer, ackommodation och ackommodationsstörningar i det växande ögat Bertil Sterner Optiker, Med Dr."

Liknande presentationer


Google-annonser